Wijkwerk Doetinchem

Wijkwerk is een samenwerking van bewoners en professionals in hun wijk of dorp. Zij vormen een netwerk waaraan veel organisaties bijdragen, zoals de wijkraden, gemeente, buurtcoaches (Buurtplein), politie, Sité Woondiensten, thuiszorg, jeugdwerk, ondernemers en vertegenwoordigers van scholen. In alle negen wijken en dorpen is zo’n netwerk actief. De netwerken nemen initiatieven en pakken knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden.

Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief, kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur. Iedere eerste woensdag van de maand verschijnt er een pagina in de huis-aan-huis krant Doetinchems Vizier met informatie over wijkwerk.

Bekijk hieronder de informatie per wijk.

Centrum De Huet Dichteren Noord Oosseld Overstegen Schöneveld Gaanderen Wehl en Nieuw-Wehl

Via onderstaande button krijgt u meer informatie over de Initiatievenkaart.

Wijk initiatieven kaart

Wijkwerk aan zet

Goede ideeën stimuleren wij graag!

Iedereen heeft wel eens een goed idee. Misschien geldt dat ook voor u. Misschien hebt u zelfs wel een goed idee voor de wijk of de buurt waar je leeft. Maar hoe kunt u uw idee tot uitvoering brengen? Waar kunt u terecht of hoe komt u aan de financiële middelen? Hiervoor is Wijk aan Zet in het leven geroepen. Leest u mee?

Wijk aan Zet

Wijk aan Zet is een fonds voor inwoners van Doetinchem. Het fonds is er voor mensen met een goed idee voor de eigen buurt om deze nog mooier en fijner te maken. Want een idee kan nog zo goed zijn, als er geen middelen zijn voor de uitvoering, dan blijft het daar vaak bij en dat is jammer!

Komt mijn idee in aanmerking?

Hebt u een idee en wilt u weten wat voor uw idee de mogelijkheden zijn? Klop dan aan bij Wijk aan Zet. De enige voorwaarde die het fonds heeft is dat uw idee of initiatief zorgt voor een meerwaarde in de hele wijk of buurt. En dat u zelf met uw buren of vrienden het idee uitvoert.

Meer weten over Wijk aan Zet en bewonersinitiatieven?

Hebt u een idee of wilt u graag meer weten over Wijk aan Zet?
Stuur een e-mail naar wijkwerk@doetinchem.nl of zoek contact met de wijkregisseur van uw wijk.

Van klein idee naar groot resultaat

‘Ik zocht contact met Nienke', vertelt Mellissa. ‘In haar praktijk Samen Deelen ziet en helpt Nienke veel kinderen.' Toen ging het snel. Nienke nam contact op met een buurtcoach. Er werd een informatieavond georganiseerd voor de wijkbewoners en hun kinderen. Zowel ouders als kinderen kwamen met goede ideeën. Omdat veiligheid veel genoemd werd, betrokken ze dat onderwerp er ook bij.
Er ontstonden mooie plannen waar de buurtbewoners, de gemeente, de buurtcoaches, Wijkwerk de VVN en Wijkbeheer mee aan de slag konden. Er werden 15 km-stickers verspreid die bewoners op hun kliko konden plakken en er wordt druk gewerkt aan twee speeltuinen. Het doel? Prettige en veilige plekken creëren waar jong en oud samen kunnen komen. Mellissa en Nienke hebben er alle vertrouwen in. ‘We krijgen veel enthousiaste reacties uit de buurt, zowel van senioren als van ouders, dus dat gaat zeker goed komen!’

Contact

Gemeente Doetinchem

Leefbaarheid in de wijk
(0314) 377 377

Beheer en onderhoud openbare ruimte
(0314) 377 444

Sité Woondiensten

Verhuur en onderhoud woningen
(0314) 372 000

Buurtplein bv (Buurtcoach)

Welzijn en hulpverlening
(0314) 341 919

Politie

Geen spoed, wel politie
0900 8844

Facebook

X

Buurtbemiddeling

"De hond van de buren jankt de hele dag." "Ik word gek van die discomuziek midden in de nacht." "Je breekt je nek bijna over al die fietsen in de gang." "Ik kijk altijd tegen de was van de buren aan." In Doetinchem wonen we vaak dicht op elkaar. Daardoor kunnen ergernissen, conflicten en ruzies ontstaan. Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. Door er niet met elkaar over te praten, kan zo'n kleinigheidje uit de hand lopen. De politie erbij halen levert niet altijd de verzoening en vrede, die buren zich wensen. Soms wordt de onderlinge relatie hierdoor alleen maar slechter. Om het probleem bespreekbaar te maken, een oplossing te vinden voor het probleem of voor tips en advies rondom burenoverlast is er in Doetinchem buurtbemiddeling.

Wat is buurtbemiddeling?

Een aantal goed getrainde vrijwilligers uit Doetinchem bemiddelt in conflicten tussen buren en/of wijkbewoners. De bemiddelaars spelen niet voor rechter en vellen ook geen oordeel. Zij proberen de ruziënde partijen weer aan tafel te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. De vrijwilligers hebben geheimhoudingsplicht en de bemiddeling is gratis.
Het voordeel van buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij de politie of justitie neerleggen, maar proberen er onderling uit te komen onder begeleiding van bemiddelaars. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt. Het doel is tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Buurtbemiddeling kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.

Wie bemiddelt?

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij een conflict worden steeds twee vrijwilligers ingeschakeld. Daarbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van de partijen en de buurt waarin het speelt.

Wie kunnen overlast melden?

Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat melden bij de coördinator buurtbemiddeling. Maar ook instanties zoals de politie, justitie, woningbouwcorporaties, buurtcoaches, wijkorganisaties, GGD, gemeente Doetinchem, scholen, huisartsen en andere organisaties kunnen een melding doen. Voorwaarde is wel dat de mensen die ruzie hebben vrijwillig deelnemen aan de buurtbemiddeling.

Waar kunt u overlast melden?

Hebt u nog vragen of wilt u overlast melden dan kan dat bij:
Buurtbemiddeling Doetinchem, (06) 204 544 10, buurtbemiddeling@buurtpleinbv.nl

Bekijk voor meer informatie de pagina van Buurtbemiddeling.

Naoberfonds

Dit fonds is ter beschikking gesteld door de gemeente Doetinchem en in beheer gegeven van de Doetinchemse Uitdaging. Het doel is om mensen en organisaties (stichtingen en verenigingen) in staat te stellen initiatieven uit te voeren die de leefbaarheid van de burgers binnen de Doetinchemse samenleving bevorderen en de onderlinge betrokkenheid te versterken.

Mooi idee of nieuw plan?

  • Hebt u een mooi idee om uw wijk, buurt of straat beter en mooier te maken, maar u weet niet goed hoe nu verder? Stuur een mail naar info@naoberfonds.nl en wij helpen u.
  • Uw stichting of vereniging heeft hulp nodig bij een nieuw plan voor uw doelgroep maar het ontbreekt aan de financiën of materialen, dien dan uw vraag bij ons in.
  • Hebt u een idee voor Doetinchem, Wehl of Gaanderen maar weet u niet of u bij ons om geld kunt vragen? Bel of mail ons en wij helpen u.
  • Op onze website doetinchemseuitdaging.nl/naoberfonds kunt u de aanvraag downloaden of direct online invullen en u ontvangt snel een reactie van ons.