Gaanderen is een hecht dorp met een rijk verenigingsleven. De inwoners hebben een grote sociale binding met elkaar. Gaanderen telt ongeveer 5.500 inwoners. Jaarlijkse evenementen als de kermis en het pleinenfeest worden altijd druk bezocht. Alle voorzieningen zijn aanwezig om aan de primaire levensbehoefte te kunnen voldoen (bakker, slager, supermarkt etc.).

Er bestaat van oudsher een zekere scheiding tussen twee groepen bewoners van Gaanderen. De spoorlijn Winterswijk - Zevenaar die dwars door het dorp loopt, vormt de grens tussen Gaanderen - Noord ('Oud - Gaanderen') en Gaanderen - Zuid ('Nieuw - Gaanderen'). Dit is verder te verdelen in Tranendal/Gaanderen Noord, Gaanderen zuid, Struikenbuurt, Jubileumbuurt, Vogelrijk.

Op sport en cultuurgebied kunt u in Gaanderen terecht bij sport en cultuurcentrum De Pol. De komende jaren vindt daar tevens de nieuwbouw van twee basisscholen en de VVG-accommodatie plaats.

Foto van bovenaf over de wijk Gaanderen

Buurtplein en buurtcoaches

Ook Buurtplein levert een bijdrage aan het wijknetwerk. Bij de buurtcoach kunt u terecht met hulpvragen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. Meer informatie vindt u op de website van het Buurtplein(externe link).

Het Buurtplein kunt u volgen via Facebook(externe link) en X(externe link).

Activiteiten en voorzieningen

Buurt en clubhuis De Trefkuul

Pelgrimstraat 59A
7011 BJ Gaanderen
(0315) 760 010

Dorpsraad Gaanderen

p/a Rijksweg 19
7011 DR Gaanderen
info@dorpsraadgaanderen.nl

Stichting sport en cultuur

Modelmakerijstraat 9
7011 VG Gaanderen

Het Pelgrim-Sensire

Wonen met zorg
Blikslagerstraat 6
7011 MK Gaanderen
0900 8856

Wijknetwerk

In elke wijk is er een wijknetwerk. Het wijknetwerk heeft één keer in de maand een vergadering. In het wijknetwerk zitten verschillende organisaties die samen streven naar een leefbare wijk.

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem

De wijkregisseur ontplooit initiatieven en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.
Tamara Otten, (0314) 373 839, t.otten@doetinchem.nl.

Wijkbeheerder, gemeente Doetinchem

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.
Charlotte van den Berg, (0314) 377 444, c.vanden.berg@buha.nl.

Wijkagent, Politie Doetinchem

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie.
Sophie Arnoldus, 0900 8844, team.doetinchem@no-gelderland.politie.nl.

Woonconsulent, Sité Woondiensten

Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Lianne Balk, (0314) 375 765, Lianne.balk@swd.nl.

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten

Bij de wijk- en complexbeheerder van Sité kunt u terecht voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving.
Deniz Akbayir, (0314) 372 053, deniz.akbayir@swd.nl

Jaarplan

Elk jaar maakt het wijknetwerk van Gaanderen een jaarplan. Wilt u het laatste jaarplan inzien, neem dan contact op met de wijkregisseur.

Dorpendeal

In een dorpendeal worden inwoners gestimuleerd om een eigen plan te ontwikkelen voor de ontwikkeling van hun dorp, wijk of buurt. In die plannen worden naast sociale verbondenheid ook andere opgaven(zoals duurzaamheid, gezonde leefomgeving, vrijkomende agrarische bebouwing, mobiliteit, landschap en wonen) van hun wijk of dorp aangepakt.

De Dorpendeal Van Goed naar Beter is op te halen bij de Trefkuul in Gaanderen.

Heeft u gevonden wat u zocht?