Gaanderen is een hecht dorp met een rijk verenigingsleven. De inwoners hebben een grote sociale binding met elkaar. Gaanderen telt ongeveer 5.500 inwoners. Jaarlijkse evenementen als de kermis en het pleinenfeest worden altijd druk bezocht. Alle voorzieningen zijn aanwezig om aan de primaire levensbehoefte te kunnen voldoen (bakker, slager, supermarkt etc.).

Er bestaat van oudsher een zekere scheiding tussen twee groepen bewoners van Gaanderen. De spoorlijn Winterswijk - Zevenaar die dwars door het dorp loopt, vormt de grens tussen Gaanderen - Noord ('Oud - Gaanderen') en Gaanderen - Zuid ('Nieuw - Gaanderen'). Dit is verder te verdelen in Tranendal/Gaanderen Noord, Gaanderen zuid, Struikenbuurt, Jubileumbuurt, Vogelrijk.

Op sport en cultuurgebied kunt u in Gaanderen terecht bij sport en cultuurcentrum De Pol. De komende jaren vindt daar tevens de nieuwbouw van twee basisscholen en de VVG-accommodatie plaats.

Foto van bovenaf over de wijk Gaanderen

Buurtplein en buurtcoaches

Ook Buurtplein levert een bijdrage aan het wijknetwerk. Bij de buurtcoach kunt u terecht met hulpvragen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. Meer informatie vindt u op de website van het Buurtplein(externe link).

Het Buurtplein kunt u volgen via Facebook(externe link) en Twitter(externe link).

Activiteiten en voorzieningen

Buurt en clubhuis De Trefkuul

Pelgrimstraat 59A
7011 BJ Gaanderen
(0315) 760 010

Dorpsraad Gaanderen

p/a Rijksweg 19
7011 DR Gaanderen
info@dorpsraadgaanderen.nl

Stichting sport en cultuur

Modelmakerijstraat 9
7011 VG Gaanderen

Het Pelgrim-Sensire

Wonen met zorg
Blikslagerstraat 6
7011 MK Gaanderen
0900 8856

Wijknetwerk

In elke wijk is er een wijknetwerk. Het wijknetwerk heeft één keer in de maand een vergadering. In het wijknetwerk zitten verschillende organisaties die samen streven naar een leefbare wijk.

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem

De wijkregisseur ontplooit initiatieven en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.
Tamara Otten, (0314) 373 839, t.otten@doetinchem.nl.

Wijkbeheerder, gemeente Doetinchem

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.
Charlotte van den Berg, (0314) 377 444, c.vanden.berg@buha.nl.

Wijkagent, Politie Doetinchem

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie.
Sophie Arnoldus, 0900 8844, team.doetinchem@no-gelderland.politie.nl.

Woonconsulent, Sité Woondiensten

Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Lianne Balk, (0314) 375 765, Lianne.balk@swd.nl.

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten

Bij de wijk- en complexbeheerder van Sité kunt u terecht voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving.
Deniz Akbayir, (0314) 372 053, deniz.akbayir@swd.nl

Jaarplan

Elk jaar maakt het wijknetwerk van Gaanderen een jaarplan. Wilt u het laatste jaarplan inzien, neem dan contact op met de wijkregisseur.

Dorpendeal

In een dorpendeal worden inwoners gestimuleerd om een eigen plan te ontwikkelen voor de ontwikkeling van hun dorp, wijk of buurt. In die plannen worden naast sociale verbondenheid ook andere opgaven(zoals duurzaamheid, gezonde leefomgeving, vrijkomende agrarische bebouwing, mobiliteit, landschap en wonen) van hun wijk of dorp aangepakt.

Bekijk hier de Dorpendeal Gaanderen (PDF-bestand, 2MB).

Vacature dorpsverbinder

Wil jij als dorpsverbinder samen met bewoners en partijen in Gaanderen bouwen aan een leefbaar dorp? Lees dan snel verder. Want Gaanderen zoekt per direct een enthousiaste Dorpsverbinder voor 32 uur per week (maximaal 2 jaar).

Van Goed naar Beter!

Met 5600 inwoners, veel basisvoorzieningen en een bloeiend sociaal leven is Gaanderen een gewild dorp om te wonen en te recreëren. Maar hoe leefbaar en vitaal is het dorp in de toekomst? Om hier met elkaar aan te werken hebben inwoners van Gaanderen samen met verschillende maatschappelijke verenigingen, wijkpartners, gemeente Doetinchem en Provincie Gelderland de Dorpendeal Van Goed naar Beter gesloten. Drie thema’s waar de komende twee jaar hard aan wordt gewerkt zijn Wonen, Ontmoeten en Samenwerken/Voorzieningen. Met het uitwerken van deze thema’s wordt het dorp leefbaarder in de toekomst en bevorderen wij de sociale cohesie én voorkomen wij hopelijk veel zorg- en hulpvragen.

Jouw rol als dorpsverbinder

In deze nieuwe en tijdelijke functie ga je actief aan de slag in het dorp Gaanderen, gelegen naast de stad Doetinchem. Je bouwt samen met het dorp aan de sociale infrastructuur met als doel de cohesie te versterken. Je werkplek is in het dorp en de ABCD-aanpak is je inspiratie. Vanuit verschillende methodieken ga je aan de slag om dorpsbewoners met elkaar te verbinden. Je bent in staat bewoners te activeren tot deelname in de Gaanderense samenleving waardoor de veerkracht van het dorp wordt versterkt. Je verbindt behoeften en belangen van bewoners, (maatschappelijke) organisaties/verenigingen en de gemeente en vergroot zo de kansen van individuen en groepen bewoners en verenigingen. Je signaleert, initieert en stimuleert initiatieven vanuit het dorp en organiseert hiervoor bijbehorende activiteiten. Bij aanvang gaat bijzondere aandacht uit naar het aantal initiatieven gerelateerd aan de dorpendeal Gaanderen ‘Van goed naar beter’ (pdf 2 MB); een samenwerking tussen inwoners van Gaanderen, gemeente Doetinchem en Provincie Gelderland.

Takenpakket

 • Oprichten van één Informatiepunt Beter Wonen Gaanderen in het Gaanderhuus.
 • Aanjager/coördinator van de gekozen gebiedsverbeteringen rond De Pol, sociaal cultureel centrum de Trefkuul en ‘t Ganderije.
 • Zorgen voor samenwerking en meer verbinding tussen Gaanderense verenigingen, ondernemers, instellingen en inwoners. Dit om onder andere meer expertise en deskundigheid met elkaar te delen en krachten te bundelen, mede op het gebied van bestuurlijke functies.
 • Contacten onderhouden met vrijwilligers in Gaanderen, Gaanderense verenigingen en stichtingen, en andere organisaties zoals bijvoorbeeld de gemeente, Buurtplein en de woningcoöperatie.
 • Met inwoners activiteiten organiseren die het leven in Gaanderen nog leuker maken en die passen bij de drie thema’s
 • Bijeenkomsten c.q. overleggen organiseren die passen bij de drie thema’s
 • Aanwezig zijn bij (dorps)bijeenkomsten gerelateerd aan deze thema’s

Wij zijn op zoek naar een dorpsverbinder die:

 • werkt in opdracht van de stuurgroep Dorpendeal die bestaat uit enkele bewoners, en vertegenwoordigers van de gemeente Doetinchem en Buurtplein.
 • samen met inwoners wil werken aan een leefbaar en toekomstbestendig Gaanderen aan de hand van de drie thema’s.
 • in teamverband kan werken en ervaring heeft in het samenwerken met vrijwilligers
 • het leuk vindt om aan iets nieuws te werken, projecten vorm kan geven en die kan initiëren en coördineren
 • beschikt over een proactieve, zelfstandige en betrokken houding
 • gemakkelijk contacten legt, signaleert, inventariseert, informeert en adviseert
 • gevoel heeft voor maatschappelijke verhoudingen
 • bij voorkeur expertise heeft op het gebied van samenlevingsopbouw en bekend is met verschillende werkmethodes, zoals bijvoorbeeld de ABCD-methode of bereid is zich hierin te verdiepen
 • onafhankelijk kan opereren tussen verenigingen, organisaties en gemeente en ook stelling durft te nemen
 • vertrouwd is met verslaglegging en gebruik van social media in al haar aspecten
 • beschikt over een relevante Hbo diploma (bijvoorbeeld Social Work) of Hbo werk- en denkniveau met enkele jaren ervaring
 • kennis heeft van Gaanderen, bestaande netwerken en woonachtig is in de omgeving van Gaanderen of in ieder geval de Achterhoek
 • buiten de kaders durft te denken en ook wil werken in de avonduren en weekenden.

Wat bieden wij:

 • Een zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische werkomgeving die je vrijwel zelf kunt vormgeven
 • Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, met als vooruitzicht een verlenging van één jaar.
 • Het betreft een nieuwe tijdelijke functie, de functie is ingeschaald in schaal 8, cao Sociaal Werk. Je komt in dienst van Buurtplein B.V.
 • Het bruto maandsalaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.086.- op basis van 36 uur per week (schaal 8). Daarnaast krijg je 18,69% aan Individueel Keuzebudget (IKB). Hierin zit o.a. 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Wij reserveren per maand 1,5% van je salaris aan loopbaanbudget, dit kun je aan je persoonlijke inzetbaarheid besteden. Ten slotte ontvang je een laptop en mobiele telefoon. Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze zal aan het einde van het sollicitatieproces worden aangevraagd

Hoe kun je solliciteren?

Heeft deze vacature jouw interesse? Mooi! Wil je eerst meer informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met wijkregisseur Tamara Otten, telefoonnummer (0314) 373 839 of t.otten@doetinchem.nl. De Dorpendeal Van Goed naar Beter is op te halen bij de Trefkuul in Gaanderen of online in te zien op deze pagina. Wil je direct reageren, dan zien wij je sollicitatie graag vóór 7 juli a.s. per mail binnenkomen via sollicitaties@buurtplein.nl. Hou er al vast rekening mee dat de sollicitatiegesprekken plaatsvinden op donderdag 13 juli.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure.

Hebt u gevonden wat u zocht?