Het is tijd om Doetinchem op de kaart te zetten. Tijd om de bescheidenheid aan de kant te zetten en onze gemeente het gezicht te geven die het verdient. Als een sterk merk, waarin onze bewoners en bedrijven zich herkennen en dat (nieuwe) bezoekers, klanten en organisaties aantrekt. 

Samen met vertegenwoordigers van allerlei organisaties verkenden we het merk Doetinchem. We hebben onderzoeken uitgewerkt, interviews gehouden en uiteindelijk drie kernwaarden voor Doetinchem vastgesteld. Kernwaarden die -volgens ons - Doetinchem beschrijven en onze gemeente uniek maken. Nu toetsen we deze drie kernwaarden bij alle inwoners en bedrijven in Doetinchem. In februari maken we de balans op: zijn dit de kernwaarden waarmee we Doetinchem op de kaart willen zetten? Dan werken we deze daarna verder uit.

Doetinchem als een sterk merk is een initiatief van Gemeente Doetinchem, IG&D bedrijvig Doetinchem en OVD. 

Inleiding

Onlangs zijn we gestart met de ontwikkeling van een stadsmerk voor Doetinchem. Vanuit de sectoren economie,  wonen en vrije tijd is er behoefte aan een heldere positionering en strategie. Daarmee kunnen we de stad onder de aandacht brengen van de gewenste doelgroepen. Zowel binnen de stadsgrenzen, als in de regio en ver daarbuiten. Het doel: nieuwe bewoners, ondernemers, studenten en arbeidskrachten aantrekken, die nodig zijn om de groei van Doetinchem te realiseren. Gebiedsmarketingbureau Urban Solutions is geselecteerd om dit traject te begeleiden. Zij voeren de opdracht uit in samenwerking met City Result.

Aanjagers

Het initiatief voor dit traject komt vanuit een groep aanjagers, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, IG&D bedrijvig Doetinchem en OVD. Vertegenwoordigers vanuit wonen, vrije tijd, cultuur, sport en andere sectoren zijn van harte welkom en worden met klem uitgenodigd om aan te sluiten! De aanjagers begeleiden Urban
Solutions/City Result bij de uitvoering.

Hieronder geven wij kort een overzicht van de stappen die er tot nu toe zijn genomen en blikken wij vooruit op het vervolg.

Aanpak

De aanpak bestaat uit 3 stappen:

Stap 1: het verhaal ontdekken - Onderzoek en analyse

Onderdeel van deze stap zijn o.a. de verdiepende interviews die we hebben gehouden met ongeveer 20 sleutelpersonen. Deze interviews verschaffen goed inzicht in de specifieke context van Doetinchem. Op basis hiervan ontwikkelden wij 3 mogelijke positioneringsrichtingen. Deze zijn tijdens een interactieve workshop met een brede groep vertegenwoordigers uit de Doetinchemse samenleving besproken.

Stap 2: het verhaal schrijven - Positiebepaling en merkontwikkeling

In deze stap worden de ideeën uit de workshop uitgewerkt tot een verhaal van Doetinchem, waar uiteindelijk iedereen zich in moet kunnen vinden. Het verhaal wordt vertaald naar een creatief concept: een gebiedsmerk, met een  unieke, sterke boodschap en een eigen gezicht en uitstraling. Dit gebiedsmerk wordt getoetst tijdens een volgende bijeenkomst.

Stap 3: het verhaal vertellen - Strategie en uitvoeringsagenda

Als we het eens zijn geworden over het merk van de stad, bepalen we met elkaar de strategie en maken we een uitvoeringsagenda.

Waar staan we nu?

De interviews en eerste workshop hebben inmiddels plaatsgevonden. Hieronder volgt een korte samenvatting van wat we hebben opgehaald.

Interviews

Aan de geïnterviewden zijn vragen gesteld over kernwaarden, merkassociaties, doelgroepen, voorkeuren met betrekking tot de identiteit en marketing van de stad, gevoeligheden, en aanpak.

Kernwaarden

Als belangrijkste kernwaarden werden genoemd: brede welvaart, prettig leefklimaat en bruisend centrum van de Achterhoek.

Merkassociaties

Op de vraag met welk automerk men Doetinchem het meest associeert, werden o.a. genoemd: Volvo (degelijk, veilig, bescheiden topmerk), Opel (gewoon goed) en Peugeot (charmante middenklasser). 

Doelgroepen en leefstijlen:

Rustzoekers, plezierzoekers en harmoniezoekers zijn de meest voorkomende leefstijlen in Doetinchem en de regio. Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat we moeten focussen op jonge mensen, jonge gezinnen, jonge starters. De leeftijdscategorie 20-35-jarigen missen we nu en is hard nodig voor de gewenste groei.

Voorkeuren

Iedereen onderstreept het belang van een stadsmerk. Wat we vooral niet moeten doen, is te hoog van de toren blazen, onszelf op de borst kloppen en weer een nieuwe slogan bedenken. 

Wat we vooral wél moeten doen is prikkelen, maar niet uit de bocht vliegen, veranderen, maar met behoud van de kernwaarden en kunnen waarmaken wat we roepen, ook op de lange termijn.

Workshop

Op 21 november vond de eerste workshop plaats. Deelnemers waren vertegenwoordigers uit van de Doetinchemse samenleving: ondernemers, bedrijven, vertegenwoordigers van cultuur en sport en zorg. De deelnemers kregen 3 positioneringsrichtingen voorgeschoteld, met de vraag hierover met elkaar in gesprek te gaan. Uiteindelijk was de gezamenlijke conclusie dat er 3 thema’s (merkwaarden) zijn, die de basis vormen voor het stadsmerk Doetinchem, namelijk

  • Saamhorigheid (noaberschap)
  • Aanpakkersmentaliteit (d’ran)
  • Levendigheid (bedrijvigheid en voorzieningen)

In het vervolgtraject gaan we deze 3 merkwaarden toetsen bij een nog bredere groep stakeholders. Daarna gaan we ze met elkaar verbinden in het verhaal van Doetinchem.

Hoe nu verder?

Nadat we de 3 thema’s hebben getoetst (o.a. via het Doetinchems spreekpanel een digitaal onderzoek voor alle inwoners en bedrijven en via een Expertpanel van buiten Doetinchem), wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd. Hier gaan we samen met alle deelnemers aan de slag om tot een kloppend verhaal voor Doetinchem te komen. Urban Solutions/City Result zal een concept verhaal voorbereiden en vertalen naar een concept stadsmerk, dat tijdens de bijeenkomst met de aanwezigen wordt besproken. Daarna gaan we input ophalen voor de uitvoeringsagenda.

Tot slot worden alle ideeën verwerkt tot een definitief stadsmerk, met een strategie en uitvoeringsagenda, waarna een eindpresentatie aan alle betrokkenen volgt. We verwachten dat het traject medio maart 2024 zal zijn afgerond.

Vragen?

Neem contact op met team communicatie via (0314) 377 377 of gemeente@doetinchem.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?