U heeft er recht op dat de gemeente Doetinchem zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving.

Welke gegevens gebruiken we

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig, bijvoorbeeld:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarvoor gebruiken we uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van een nieuwsbrief
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om iets bij u af te leveren
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag

Soms gebruiken wij bijzondere persoonsgegevens(externe link) van u. Denk hierbij aan gegevens over uw gezondheid of strafrechtelijke gegevens. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij hanteren daarbij de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden, als:

 • wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting
 • wij dit met u hebben afgesproken

Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl(externe link) kunt u zien welke organisaties gegevens over u ontvangen.

Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Wij spreken met die organisaties af, dat zij net zo zorgvuldig omgaan met uw gegevens als wij. Gemeente Doetinchem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo wordt voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Gebruiken wij niet de juiste gegevens van u, of zijn ze niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen. Dit kan niet altijd.

Het is om privacy redenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, aan te passen of te verwijderen. We handelen uw verzoek binnen 1 maand af.

Verzoek tot inzage, correctie, aanvulling of verwijdering persoonsgegevens (AVG)

Informatiebeveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Wilt u een algemene vraag stellen of melding doen over het gebruik van persoonsgegevens door ons?

Meld dit bij ons

Uw websitebezoek

Gemeente Doetinchem gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees meer over de cookies op doetinchem.nl

Social media

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de diverse netwerken zelf. Leest u de privacyverklaringen van de diverse sociale media om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Houdt er rekening mee dat de privacyverklaringen regelmatig wijzigen.

Ter bescherming van uzelf adviseren we u om geen persoonsgegevens of andere persoonlijke informatie, bijvoorbeeld adresgegevens, openbaar via sociale media met ons te delen. Wilt u dergelijke gegevens met ons delen stuur ons dan een privébericht via sociale media of neem op een andere manier contact met ons op. Bekijk hiervoor onze contact en openingstijden.

De berichten van Facebook(externe link) en X(externe link) worden gearchiveerd volgens de wetgeving.

Meer over sociale media leest u op de pagina Spelregels.

Bewakingscamera's

De gemeente Doetinchem maakt in en om haar gebouwen gebruik van videocameratoezicht. Dit is nodig om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te beschermen. Ook is dit (video)cameratoezicht nodig voor de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden en het vastleggen van incidenten.

Voor het gebruik van deze camera's is een protocol opgesteld. Dit protocol beoogt de privacy van medewerkers én bezoekers van het gemeentehuis te waarborgen.

Bezwaar en beroep

Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Klacht indienen over uw privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy goed te beschermen. Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente met uw gegevens omgaat? Dan kunt u contact opnemen met de (onafhankelijke) functionaris gegevensbescherming mevrouw Anne-Marie Nas.

Ook kunt u een klacht indienen over de manier waarop wij met uw privacy omgaan. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenbehandelaar van de gemeente. Zie hiervoor klacht over de gemeente.

Onze functionaris gegevensbescherming (FG)

Anne-Marie Nas
E: fg@doetinchem.nl
T: (0314) 377 377

Meer informatie

Meer informatie over privacy kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link).

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de gemeente via (0314) 377 377 of via het contactformulier.

Heeft u gevonden wat u zocht?