De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie van de gemeenteraad. Zij onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk efficiënt, effectief en volgens de wet doet. De commissie bepaalt zelf welke onderzoeken ze doet. De gemeenteraad of inwoners van Doetinchem kunnen suggesties doen voor onderzoek naar een specifiek onderwerp. De rekenkamercommissie legt haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen in openbare rapporten vast. Zij biedt elk rapport aan de gemeenteraad aan.

Samenstelling van de rekenkamercommissie

De commissie bestaat uit drie leden, die alle drie geen gemeenteraadslid zijn:

 • Voorzitter: de heer S.H. Dijk 
 • Lid: mevrouw C.H.M.A.T. Welling  
 • Lid: de heer A. Kloosterman 

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer maakt een groslijst van onderwerpen die zij zelf op het spoor komt of aangedragen krijgt via de raad. Zij maakt een selectie van drie tot vijf onderzoekswaardige onderwerpen. Selectiecriteria zijn onder meer: maatschappelijk belang, mogelijk toegevoegde waarde voor het raadswerk, praktische uitvoerbaarheid en variatie aan onderwerpen. Aan de hand van de onderwerpen stelt de commissie het jaarprogramma en de planning op.

Onderzoeksprogramma 2022

Onderzoeken
OnderwerpPrimaathouderPlanning
Kwaliteit p&c-cyclusSteven DijkStart: maart 2022
Lopende onderzoeken
OnderwerpPrimaathouderPlanning
Samenspel gemeenteraad, college en organisatie; een nulmetingSteven Dijk, vervanger Arend KloostermanMaart 2022
DoeMee 2021 NVRR: de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)Arend KloostermanEerste helft 2022
Informatiebeveiliging en privacy, in samenwerking met rekenkamercommissie BronckhorstArend KloostermanEerste helft 2022
Longlist
OnderwerpPrimaathouderPlanning
Coronacrisis, samenwerking met rekenkamers Berkelland en ZutphenSteven Dijk, vervanger Christel WellingStart 2022
Rekenkamerbrief over duurzame inkoop  
Armoedebeleid en schuldhulpverlening (ook voor jongeren)  
Woonbeleid  
Energietransitie  

Suggestie voor onderzoek?

Als u wilt dat de rekenkamercommissie een onderzoek naar een bepaald project gaat instellen, richt uw verzoek dan aan de raad van de gemeente Doetinchem. Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem of aan griffie@doetinchem.nl.
Geeft u daarbij zo duidelijk mogelijk aan wat de achtergrond is van uw verzoek.

Contact

Voor meer informatie over de rekenkamer kunt u mailen naar rekenkamer@doetinchem.nl.

Nevenfuncties rekenkamercommissie

Nevenfuncties voorzitter de heer S.H. Dijk

Dienstbetrekking

 • Partner van de Public Finance Groep (bezoldigd)

Nevenfuncties

 • Lid rekenkamercommissie Doetinchem (bezoldigd)
 • Voorzitter rekenkamercommissie Woerden (bezoldigd)
 • Voorzitter Kunstzin Diemen (onbezoldigd)
 • Lid ontwikkelteam NVRR(onbezoldigd)

Nevenfuncties lid mevrouw C.H.M.A.T. Welling

 • Lid rekenkamercommissie Doetinchem
 • Bestuurslid Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD)

Nevenfuncties lid de heer A. Kloosterman

 • Voorzitter Stichting Jongerenopvang Doetinchem
 • Buurtbemiddelaar gemeente Doetinchem
 • Voorzitter afdeling Achterhoek West van de landelijke vereniging Humanitas
 • Adviseur Sesam Academie
 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Bronckhorst
 • Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Oude IJsselstreek
 • Lid rekenkamercommissie Montferland
 • Lid rekenkamercommissie Doetinchem

Zoekt u publicaties van 2020 of ouder?

 Bekijk het digitale archief(externe link) 

Hebt u gevonden wat u zocht?