Wet open overheid (Woo)

Als burger heeft u toegang tot veel informatie over het bestuur van de Rijksoverheid, provincie en de gemeente. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Volgens deze wet moet (bijna) alle informatie van de overheid openbaar zijn. U kunt als burger inzicht krijgen in wat de overheid doet. En zelf meedoen aan de democratie en de besluitvorming. Voorheen stond dit in de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Deze wet is vervangen door de Woo.

Informeert de overheid actief?

Er is een verschil tussen actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij de actieve manier geven wij zelf informatie over de plannen en regels die wij maken en uitvoeren. Dit doen wij bijvoorbeeld via onze website, folders of de gemeentepagina.

Mag ik informatie opvragen?

Als burger kunt u ook zelf informatie van de overheid opvragen. Dit heet een Woo-verzoek. U kunt een Woo-verzoek digitaal indienen via onderstaande knop.

Woo-verzoek indienen

Ook kunt u in een gesprek, of door een brief of mail te sturen een Woo-verzoek doen. Gebruik hiervoor één van de volgende contactgegevens:

  • Post: Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem
  • Bezoek: Raadhuisstraat 2, Doetinchem. 
  • Telefoon: (0314) 377 377
  • E-mail: gemeente@doetinchem.nl

Is alle informatie openbaar?

De overheid hoeft niet alle informatie openbaar te maken. Bijvoorbeeld contacten tussen de Koning en bewindslieden en vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens. De overheid hoeft informatie ook niet openbaar te maken als het de veiligheid van de staat in gevaar brengt. Of als het de privacy van een persoon aantast.

Wilt u meer weten over de Woo?

Heeft u vragen over de openbaarheid van informatie? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon. Bij de gemeente Doetinchem is dat mevrouw Hetem. Zij is te bereiken via het e-mailadres woo-verzoeken@doetinchem.nl. Wilt u haar een brief sturen? Zet er dan bij ‘ter attentie van de Woo-contactpersoon’.

Hebt u gevonden wat u zocht?