Inkoop en aanbestedingen

Gemeente Doetinchem is een overheidsinstelling (een aanbestedende dienst) en heeft daardoor als inkopende partij een bijzondere verantwoordelijkheid. De gemeente heeft naast de rol van opdrachtgever ook de rol van wetgever en handhaver. De gemeente moet de bestaande wet en regelgeving zorgvuldig naleven en verantwoording afleggen over de besteding van overheidsgeld. De afgelopen jaren is binnen gemeente Doetinchem de aandacht voor het professionaliseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid toegenomen. Inkopen en aanbesteden voor de hele organisatie staan hoog op de agenda.

De inkoopfunctie

De inkoopfunctie binnen gemeente Doetinchem bestaat uit de inkopende gemeente functionarissen en de inkoopadviseurs. De inkoopadviseurs zien erop toe dat de gemeente Doetinchem voldoet aan de zaken die er op gebied van inkoop worden verwacht. De inkoopadviseurs begeleiden de medewerkers bij inkoopaangelegenheden en geven advies zodat wet- en regelgeving worden nageleefd. Tevens organiseren de adviseurs in het samenwerkingsverband van acht Achterhoekse gemeenten gezamenlijke inkooptrajecten.

Toets Integriteitsbeoordeling (Wet Bibob)

Het kan zijn dat de gemeente als aanbestedende dienst gebruik maakt van de Wet Bibob door onderzoek te (laten) doen naar de integriteit van diegene met wie zij zaken doet. Bibob staat voor ‘Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur’. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Vooraf vermelden we in de aanbestedingsstukken dat een onderzoek onderdeel kan zijn van de aanbestedingsprocedure. Meer informatie over de Wet Bibob en ons Bibob-beleid leest u op wetten.nl en op lokaleregelgeving.overheid.nl.

Groslijstensystematiek (GLS)

De groslijstensystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen. De systematiek groslijsten is voorlopig alleen van toepassing op overheidsopdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten met betrekking tot cultuur- en civieltechnisch onderhoud. De groslijstensystematiek is in 2019 geëvalueerd en aangepast aan de huidige praktijk en wetgeving. Vanaf 1 september 2019 is de nieuwe groslijstensystematiek van kracht.

Aanmelden voor de groslijst

U kunt zich als leverancier aanmelden voor de groslijstensystematiek op platform.negometrix.com. Wilt u zich aanmelden voor meerdere groslijsten, dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Aanmeldingen worden in behandeling genomen als deze volledig zijn ingediend. Positie groslijst(en) Door het intrekken van de oude systematiek zijn de hieraan gekoppelde 'rechten en verplichtingen' vervallen. De nieuwe systematiek begint met een zogenaamde 'schone lei'. Het aanbestedingsteam bepaalt per groslijst de posities 1, 2 en 3. De overige leveranciers worden automatisch toegevoegd bij de juiste groslijst(en). Daarbij moeten zij wel voldoen aan de nieuwe eisen zoals vastgesteld in de Procedure Groslijstensystematiek Achterhoekse Gemeenten 2019.

Meld u aan als ondernemer

(niet voor groslijstensystematiek)
U kunt zich als bedrijf kenbaar maken bij de gemeente Doetinchem met het:

Formulier melding ondernemers

Op dit formulier kunt u de algemene bedrijfsgegevens en de kernactiviteiten van uw bedrijf invullen.

U kunt de gemeente via het presentatieformulier dus laten weten dat u mogelijk een interessante leverancier bent voor toekomstige aanbestedingen.

Meer informatie over de inkoop van de gemeente

Publicaties van overheidsopdrachten kunt u ook vinden op de website van TenderNed.
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de inkoopadviseur van de gemeente, telefoonnummer (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?