Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw (> 100m2) minimaal energielabel C hebben. Heeft een kantoorgebouw dit niet? Dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Kantoor gereed maken voor energielabel C

Op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leest u hoe u een energielabel kunt aanvragen of verlengen. Ook leest u in welke gevallen uw kantoor is uitgezonderd van deze verplichting.
Heeft uw pand geen label of voldoet het niet aan de eisen? Dan moet u hier zo snel mogelijk mee aan de slag. Uiterlijk 1 januari 2023 moet u alle maatregelen - die tot minimaal energielabel C leiden - hebben uitgevoerd. Ook moet u officieel het energielabel hebben aangevraagd en laten registreren. Bekijk op www.rvo.nl/in-4-stappen-naar-energielabel-C het stappenplan dat u kunt doorlopen.

Meer informatie?

Op de website www.iplo.nl/energielabel-C-verplichting-kantoren staat meer informatie.

Ook vindt u op de website van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) veel informatie over labelplicht: 

Neem contact op met Achterhoek Onderneemt Duurzaam voor hulp en vragen

Achterhoek Onderneemt Duurzaam biedt ondersteuning en advies aan bedrijven in de gemeente Doetinchem. Via hun website kunt u gratis een energiescan aanvragen. Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen via info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl of telefonisch via 06 2476 8483.