Samenwerken

De gemeente Doetinchem kent verschillende samenwerkverbanden, namelijk:

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek is een organisatie met acht (soms tien) samenwerkende gemeenten in Oost Gelderland. De gemeente Doetinchem maakt ook onderdeel uit van dit samenwerkingsverband. De Regio Achterhoek zet zich, in opdracht van de deelnemende gemeenten, nadrukkelijk in voor het gedeelde belang. Daar waar gemeenten zich - vanzelfsprekend - vooral richten op hun eigen inwoners, kijkt de Regio Achterhoek over gemeentegrenzen heen naar de belangen van het gebied als geheel.

Echt Achterhoek

De Regio Achterhoek is in samenwerking met verschillende Achterhoekse partijen (overheden, bedrijfsleven, corporaties en instellingen) de ECHT Achterhoek-campagne gestart. ECHT Achterhoek is meer dan een logo. Het is het kwaliteitsstempel op alles wat de Achterhoek aantrekkelijk maakt.

Logo Regio Achterhoek

Stedenbanden

Een stedenband is een relatie met een stad in het buitenland. Deze band krijgt vorm door verschillende kennis en ervaring tussen overheden, organisaties, instellingen en burgers aan elkaar door te geven. Doetinchem heeft goed contact met drie steden buiten Nederland.

Etende kinderen in La Libertad

Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS)

Sinds 1990 heeft de gemeente Doetinchem samen met de Stichting Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS) een goede band met de stad La Libertad in Nicaragua. DOS is in oktober 1990 opgericht op initiatief van de gemeenteraad van Doetinchem, met als doel vorm te geven aan de relatie met de regio Oost-Chontales in Nicaragua. Na een aantal jaar heeft DOS ervoor gekozen zich vooral te concentreren op La Libertad.

Pardubice

Foto Pardubice

Sinds 1992 bestaat er een stedenband met de Tsjechische stad Pardubice. Sinds het ontstaan van de stedenband zijn tal van activiteiten ontplooid op het gebied van economie en handel, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en welzijn, sport en recreatie en overheidszorg. Regelmatig vinden uitwisselingen plaats tussen scholen, sportverenigingen, politie, muziek- en dansverenigingen. Sinds 1996 is de stichting Doetinchemse Vrienden van Tsjechië het aanspreekpunt voor vragen en contacten met Pardubice.

Raesfeld

In 2005 had de gemeente Doetinchem zich opnieuw ingedeeld. Sinds toen is er ook een stedenband met Raesfeld. Het dorp heeft ruim 11.000 inwoners en ligt net over de grens in Duitsland. De activiteiten van de stichting vrienden van Raesfeld hebben als doel het oude partnerschapsbeleid van de voormalige gemeente Wehl voort te zetten.

Euregio's en GrensInfopunten

De gemeente Doetinchem is lid van twee Euregio's: de EUREGIO en de Euregio Rijn-Waal.

Logo Euregio

De EUREGIO is een Duits-Nederlands samenwerkingsverband van 129 gemeenten uit onder andere Münster, Kreis Borken, Twente en de Achterhoek.

De Euregio Rijn-Waal is een Duits-Nederlands openbaar lichaam met circa 55 leden, waaronder gemeenten en andere regionale overheden, uit onder meer Regio Arnhem-Nijmegen, Niederrhein en de Achterhoek.

Beide Euregio’s maken zich sterk om de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen, te intensiveren en te komen tot meerwaarde voor beide zijden.

Logo Rijn-Waal Euregio Rhein-Waal

GrensInfoPunten

De GrensInfoPunten zijn adviespunten voor inwoners van het Nederlands-Duitse grensgebied over wonen, werken en studeren in het buurland. Bij de GrensInfoPunten krijgen inwoners hulp bij vragen rondom thema’s zoals werken in het buurland of personeel aannemen uit het buurland. Ook als u grensganger bent of was en meer wilt weten over bijvoorbeeld belastingen, sociale zekerheid en gezinsbijlagen zoals kinderbijslag kunt u bij een GrensInfoPunt terecht. De advisering is gratis en onafhankelijk. U kunt de GrensInfoPunten telefonisch of via de mail benaderen om een afspraak te maken. Ook kunt u langs bij een van de spreekuren.

Langs de Duits-Nederlandse grens bestaan meerdere GrensInfoPunten. Kijk op www.grenzinfo.eu voor meer informatie en vind een GrensInfoPunt bij u in de buurt. Hier vindt u ook de data van aanstaande spreekuren.

Doetinchemse uitdaging

De Doetinchemse Uitdaging zorgt voor de menskracht, de materialen en de middelen, zodat stichtingen en verenigingen in onze samenleving hun werk nog beter kunnen doen.

Werkwijze

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Doetinchemse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project. Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Naoberfonds

April 2013 heeft de gemeenteraad Doetinchem unaniem ingestemd met de oprichting van het Naoberfonds en het beheer daarvan neer te leggen bij de Stichting de Doetinchemse Uitdaging. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 heeft de raad besloten uitvoering te geven aan het concept 'civility, Work, care (cWc)', oftewel burgerschap in werk en zorg. Het uitgangspunt van cWc is 'inwoners zelf weer meer betrekken in hun leefomgeving in de ruimste zin van het woord'.

Heeft u gevonden wat u zocht?