Logo Doetinchem herdenkt en viert

Van 19 maart tot en met 5 mei wordt op verschillende momenten intensief stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog. De nadruk ligt daarbij op de laatste weken voor de bevrijding van Doetinchem.

Op 4 mei herdenken wij op aangepaste manier alle burgers en militairen die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

We leggen bloemstukken bij de oorlogsmonumenten in Wehl, Gaanderen en Doetinchem. Burgemeester Boumans houdt een herdenkingstoespraak en de kinderburgemeester draagt een gedicht voor, speciaal voor kinderen en jongeren.

Hieronder kunt u de herdenkingstoespraak van Burgemeester Boumans van 4 mei 2021 terugzien.

Bombardementen

De stad werd op 19 maart 1945 om tien over half negen 's morgens getroffen door een eerste bombardement door Britse vliegtuigen. Vermoed wordt dat de geallieerden het op een Duits reparatiedepot of een verbindingscentrum gemunt hadden. Een deel van de dodelijke lading kwam echter terecht in de Waterstraat en verwoestte zo een deel van de binnenstad.

Twee dagen later, op 21 maart, om vijf voor vijf 's middags, was het wederom raak. Opnieuw troffen geallieerde bommen de Doetinchemse binnenstad. De Catharinakerk vatte vlam en de toren stortte in. Ook vielen er bommen op de hoek van de Terborgseweg en de Wilhelminastraat. Het noodhospitaal dat in een kweekschool was ingericht werd getroffen en ook de brandweerkazerne werd verwoest, waardoor de vlammen in de brandende binnenstad vrij spel kregen.

Weer twee dagen later, op vrijdag 23 maart, 's avonds om half acht, vielen er opnieuw geallieerde bommen, ditmaal in de Grutstraat en op de loodsen en werkplaatsen van de Gelderse Tram Wegen.

In totaal vielen er alleen al door deze bombardementen meer dan 140 dodelijke slachtoffers. De binnenstad lag in puin.

Kerkklokken luiden

Op deze momenten, 19 maart om 8.40 uur, 21 maart om 16.55 uur en 23 maart om 19.30 uur, luiden alle kerkklokken ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Ook is er een uitgebreid gratis toegankelijk herdenkingsprogramma met lezingen, een stadswandeling, foto’s en filmbeelden en muziek.

Bombardementen Doetinchem
Foto uit collectie Jan Massink, vrijgegeven door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Foto uit collectie Jan Massink, vrijgegeven door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Stichting Doetinchem Herdenkt

In maart 2018 is de Stichting Doetinchem Herdenkt (SDH) opgericht. Doel van de stichting is om in de gemeente Doetinchem de herinnering van de Tweede Wereldoorlog levend te houden. SDH wil dat onder meer bereiken door verhalen vast te leggen en door te geven aan toekomstige generaties.

Tevens organiseert SDH herdenkingen en activiteiten al dan niet in samenwerking met gemeente of andere organisaties. SDH is bijvoorbeeld vertegenwoordigd in het Comité Doetinchem Herdenkt & Viert.

Meer weten? Ga naar www.doetinchemherdenkt.nl of neem contact op met de stichting via info@doetinchemherdenkt.nl.

Comité Doetinchem herdenkt en viert

Het comité is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties en particuliere initiatieven die tot doel hebben de herinnering aan de strijd voor onze vrijheid en de offers die daarvoor gebracht zijn levend te houden.

Doetinchem, Gaanderen en Wehl zijn in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. Vooral de bombardementen op 19, 21 en 23 maart 1945 op Doetinchem hebben diepe wonden geslagen: er vielen talloze slachtoffers en een groot deel van de stad lag in puin.

Eerder, op 26 maart 1943 loste een Britse neerstortende bommenwerper al haar dodelijke lading op Gaanderen. Hierbij vielen elf dodelijke slachtoffers. Ook twee piloten kwamen om.

Bevrijding

Na vijf jaar strijd en bezetting werd Doetinchem op 2 april 1945 bevrijd. Het zou tot mei 1945 duren voor heel Nederland werd bevrijd. Jaarlijks herdenken we in ons land op 4 mei de slachtoffers, op 5 mei vieren we de bevrijding.

Naast deze nationale herdenking en viering staan we in Doetinchem ook op die andere in ons collectieve geheugen opgeslagen data stil, bij de gebeurtenissen in die Tweede Wereldoorlog. We herdenken de slachtoffers en vieren de vrijheid. Niet alleen nationaal, maar ook lokaal.

Het ‘Comité Doetinchem herdenkt en viert’ zorgt voor onderlinge afstemming van alle verschillende initiatieven en komt jaarlijks met één gezamenlijk programma. Hiervoor brengt het comité een gezamenlijke programmagids uit, maakt dit zichtbaar op een gezamenlijke ´Doetinchem herdenkt en viert´ – pagina op internet en zorgt voor één gezamenlijk handzaam overzicht richting pers.

De woordvoering over de verschillende programmaonderdelen blijft bij de initiatiefnemers van die onderdelen.

Samen 75 jaar vrijheid vieren

In 2021 en 2022 vieren wij 75+2 jaar vrijheid en vrede. Dat doen wij als regio Achterhoek-Liemers samen met zoveel mogelijk inwoners, organisaties en buren uit de Duitse grensregio. Naast het centrale programma met bijzondere projecten is er ook veel ruimte om aan te haken met lokale initiatieven, waarvoor subsidie kon worden aangevraagd. De termijn voor het aanvragen van subsidie voor een activiteit is inmiddels verstreken. De sluitingstermijn voor het uitvoeren van de initiatieven is in verband met het Covid-19 virus 2 jaar opgeschoven naar 1 juli 2022.

Centraal programma

Het centrale programma voor de Achterhoek-Liemers is onderdeel van één van de vijf regioprogramma’s van Gelderland Herdenkt van de Provincie Gelderland. Naast de gebruikelijke herdenkings- en vieringsactiviteiten die er plaatsvinden, heeft dit Achterhoekse programma een aantal centrale thema’s waar de deelnemende gemeenten aan meedoen. Hiermee wordt de verbinding gemaakt met het heden en de toekomst als het gaat om vrijheid en vrede.

Lokale initiatieven

Om een breed publiek te interesseren, gaan de Achterhoekse gemeenten bij de activiteiten uit van zoveel mogelijk betrokkenheid, kennis en kunde van lokale initiatiefnemers. Zo kunnen we als regio Achterhoek een samenhangend, divers en sterk programma brengen.

Hebt u gevonden wat u zocht?