De wijk Dichteren bestaat uit Dichteren, De Hoop en Wijnbergen.

Dichteren

De wijk Dichteren bestaat uit buurten met verschillende bouwkundige karakters.  Centraal in de wijk ligt een plein met daaraan een seniorencomplex, een (para)medisch centrum, een aantal basisscholen, kinderopvang en een supermarkt. Midden door de wijk loopt de Groene Wig, een groene long die vanaf de historische kern van Dichteren naar het Wehlse Broek steeds ruiger wordt. Dit gebied vormt de belangrijkste speel- en recreatievoorziening. De voetbalvelden van VIOD zijn deels ook bestemd voor openbaar gebruik. De wijk is bereikbaar via de snelweg, via de trein (station De Huet grenst aan Dichteren), met de streek- en stadsbus en via diverse fietspaden.

De Hoop

De Hoop is direct na de Tweede Wereldoorlog gebouwd door woningbouwvereniging  ‘De Goede Woning’ om het woningtekort in Doetinchem aan te vullen. De houten huizen aan de spoorlijn stonden er het eerst. De straten zijn aangelegd met het puin van de bombardementen van het centrum. De straatnamen herinneren aan de bevrijding van Doetinchem door het Canadese leger. Het Canadese leger heeft een begin gemaakt met de aanleg van het Canadapark. Naast het park heeft de wijk een wandelgebied en een ruime speeltuin. In het verenigingsgebouw Fort Garry Horse zijn veel activiteiten. In de wijk staat een vrije basisschool.

Wijnbergen

De ontwikkeling van nieuwbouw in Wijnbergen kent een lange aanloop op papier. Er zijn inmiddels ca. 250 woningen gebouwd en nog ca. 90 in ontwikkeling. Er wordt nog steeds uitgegaan van een totaal aantal woningen van 749. De eerste woningen zijn in 2013 opgeleverd. In Wijnbergen woont een mix van jonge gezinnen, alleenstaanden en ouderen.

Een nieuwbouwschool voor speciaal onderwijs (VSO de Isselborgh) is met ingang van schooljaar 2016/2017 van start gegaan.

In een groot braakliggend terrein is een vijver, een mooi wandelgebied en een hondenlosloopterrein.

Afbeelding van een bewonersavond in Waterrijk

Buurtplein en buurtcoaches

Ook Buurtplein levert een bijdrage aan het wijknetwerk. Bij de buurtcoach kunt u terecht met hulpvragen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. Meer informatie vindt u op de website van het Buurtplein.

Het Buurtplein kunt u volgen via Facebook en X.

Activiteiten en voorzieningen

Scholen

ScholenLocatie
Scholen in de wijk
OB MozaïekWilly Brandtplein 
RK DichterenWilly Brandtplein
CB 't PrismaWilly Brandtplein
Vrije basisschool De Klein Prins   De Hoop
VSO de IsselborghWijnbergen

Alle scholen hebben samenwerking met kinderopvang en BSO.

(Gezondheids)zorg en sociale ondersteuning

Aan het Willy Brandtplein bevindt zich woonzorgcentrum Waterrijk, met een restaurant waarvan ook andere wijkbewoners gebruik kunnen maken. Verder is daar een huisartsenpraktijk, Medisch Centrum Dichteren. Aan de Hof van Cambridge is nog een Gezondheidscentrum. In Oud Wijnbergen ligt een dierenkliniek. Wijkcentrum De Poort is de uitvalsbasis van het buurtcoachteam.

Winkels en horeca

Aan het Willy Brandtplein ligt een supermarkt, PLUS Dichteren. In Oud Wijnbergen bevinden zich een tuincentrum, PEER, en een cafetaria, Happerij het Dichtertje. In de wachtruimte van het station tussen Dichteren en De Huet is een afhaalcafetaria. Aan de Europaweg grenst de Meubelboulevard en industriegebied Verheulsweide. Het centrum ligt op 10 minuten fietsen.

Verkeer

Dichteren ligt aan de spoorlijn Arnhem/Winterswijk; er ligt een station tussen Dichteren en De Huet. Ook stoppen de stads- en streekbussen op verschillende plekken. Aan de westzijde van de wijk ligt de A18. Het gebied is vrijwel geheel een 30 km-gebied; dat wil zeggen dat de verschillende verkeersdeelnemers er de openbare ruimte delen. Tussen Wijnbergen, De Hoop en Dichteren ligt een fietstunnel onder de Europaweg, waardoor fietsers deze drukke ontsluitingsweg niet meer over hoeven te steken. Er kan gratis worden geparkeerd.

Sport, spel, kunst en recreatie

Het hele gebied wordt doorsneden door een groene zone. Deze loopt van het wandelgebied in Wijnbergen via het groene gebied aan weerszijden van de Europaweg en de voetbalvelden van vv VIOD via de Groene Wig en mondt uit in het buitengebied, de Wehlse Broeklanden. Behalve het kunstgrasveld zijn de overige vier voetbalvelden tevens beschikbaar voor wijkbewoners voor sport en spel. Op de Groene Wig staan speeltoestellen en goals voor kleintjes en opgroeiende jeugd, is een vijver en onder een speelbult is een jeugdgrot aangelegd. Een stenen sportplek kan in de winter omgetoverd worden tot een ijsbaan. Achteraan de Groene Wig ligt het zogenoemde Beeldend Landschap; dit is een parkje waarin een aantal beelden staan. Deze zijn bij de aanleg van de wijk door een beeldend kunstenaar gemaakt, gebaseerd op dromen van bewoners. Op verschillende plaatsen in de wijk zijn verschillende hondenlosloopterreinen. Verder moeten honden overal aangelijnd zijn en is er opruimplicht. Verspreid over de wijk zijn een aantal buurtspeelplekken voor kinderen. In de buurt Waterrijk zijn twee visvlonders. In De Hoop bevindt zich een gezelligheidsvereniging (Fort Garry Horse) met een eigen clubgebouw, een speeltuin en een trapveld. Hier ligt ook het Canadapark. Dichteren, De Hoop en Wijnbergen maken deel uit van gebied Doetinchem Zuid. Hierin ligt Sportpark Zuid, waar diverse sportverenigingen hun accommodaties hebben.

Activiteiten

Bij de oude kern Wijnbergen liggen een restaurant/cafetaria waar verschillende verenigingen onderdak vinden, een tuincentrum en een dierenkliniek. Er is een wijkraad Dichteren. Zowel in Waterrijk als in Steunpunt Dichtershof (Hof van Cambridge) vinden allerlei bewonersactiviteiten plaats.

Wijknetwerk

In elke wijk is er een wijknetwerk. Het wijknetwerk heeft één keer in de maand een vergadering. In het wijknetwerk zitten verschillende organisaties die samen streven naar een leefbare wijk.

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem

De wijkregisseur ontplooit initiatieven en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur:

Wijkbeheerder, gemeente Doetinchem

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.
Pascal Verheij, (0314) 377 444, p.verheij@doetinchem.nl.

Wijkagent, Politie Doetinchem

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie.
Christa Vermeulen en Erwin de Bruin, 0900 8844, team.doetinchem@no-gelderland.politie.nl

Woonconsulent, Sité Woondiensten

Bij de woonconsulent van Sité Woondiensten kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast. De consulent is Jolanda de Zwart, (0314) 372 000, Jolanda.dezwart@swd.nl.                                      

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten

Bij de wijk- en complexbeheerder Erik Nibbeling van Sité kunt u terecht voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving. Zijn telefoonnummer is (0314) 372 000, erik.Nibbeling@swd.nl.

Hebt u gevonden wat u zocht?