Tussen alle Doetinchemse wijken neemt het Centrum een aparte positie in. De dynamiek, het aantal functies en bezoekers, de verhouding wonen-werken zijn er allemaal anders dan normaal. Bovendien is binnen Masterplan De Schil een groot aantal ontwikkelingen voorzien rondom het oude ‘Ei’. Zijn het in de overige wijken de bewoners die de belangrijkste stem hebben, in het centrum hebben ondernemers en bezoekers ook een nadrukkelijk belang. 

Het Ei zelf is grotendeels een soort bedrijventerrein: wie boven een winkel of café gaat wonen, zal zich dat realiseren. Maar direct aan de randen wordt dat al moeilijker. De bewoners hebben weliswaar het gemak van dichtbij liggende voorzieningen, maar ook het ongemak van veel verkeer en volk voor de deur. En dat ongemak, zo laten zij blijken, moet uiteraard steeds zo veel mogelijk beperkt worden. Voor nieuwe ontwikkelingen in De Schil is dus het vinden van een goede verhouding tussen stadse dynamiek en prettig woonklimaat steeds een pittige uitdaging. Waar mogelijk wordt er vanuit het wijkwerk samen gewerkt met de centrummanager.

De wijken de Pas en IJsseltuinen maken ook deel uit van het centrum. Beiden hebben een actieve wijkvereniging die zitting hebben in het wijknetwerk.

Buurtplein en buurtcoaches

Ook Buurtplein levert een bijdrage aan het wijknetwerk Centrum. Bij de buurtcoach kunt u terecht met hulpvragen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. Meer informatie vindt u op de website van het Buurtplein.

Het Buurtplein kunt u volgen via Facebook en X.

Activiteiten en voorzieningen

Senioren ontmoetingspunt

Senioren Ontmoetingspunt ’t Brewinc
IJsselkade 13
7001 AN Doetinchem
Openingstijden Senioren Ontmoetingspunt:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 16.30 uur
Zondag van 13.00 – 16.30 uur
Aanmelden voor deelname aan activiteiten via mail c.terhorst2@chello.nl of telefonisch via (0314) 845 630.

Jongerencentrum Doetinchem, onderdeel van De Gruitpoort

Hofstraat 2
7001 CD Doetinchem
telefoon: (0314) 368 170
info@jimmysdoetinchem.nl 

Wijknetwerk

In elke wijk is er een wijknetwerk. Het wijknetwerk heeft één keer in de maand een vergadering. In het wijknetwerk zitten verschillende organisaties die samen streven naar een leefbare wijk.

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem

De wijkregisseur ontwikkelt nieuwe ideeën en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of voor uw eigen idee kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.
Rody Poelhuis, (0314) 373 847 of 06 3831 8987, r.poelhuis@doetinchem.nl.  

Wijkbeheerder, Buha

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.
Centrum / de Pas: Charlotte van den Berg, (0314) 377 419 c.vanden.berg@buha.nl.   
IJsseltuinen: Jan Schut, (0314) 377 407, j.schut@buha.nl.

Wijkagent, Politie Doetinchem

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie.
Chantal Gerritsen, 0900 8844, team.doetinchem@no-gelderland.politie.nl.

Woonconsulent, Sité Woondiensten

Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Lianne Balk, lianne.balk@swd.nl.    

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten

Bij de wijk- en complexbeheerder van Sité kunt u terecht voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving.
Joey van Dijk, joey.vandijk@swd.nl

Hebt u gevonden wat u zocht?