Schöneveld is een naoorlogse wijk met hoofdzakelijk laagbouwwoningen dichtbij het centrum en kent geen specifieke wijkdelen. Wel is er in de bevolking een tweedeling waarvan de Van Hogendorplaan de splitsing maakt. Je zou kunnen zeggen dat deze straat de wijk splitst in een gedeelte van met name koopwoningen (Schöneveld Zuid) en een gedeelte sociale huurwoningen (Schöneveld Noord).

Er wonen circa 2800 inwoners waarvan er relatief veel 65+ zijn. Maar hier moet bij vermeld worden dat er een groot woonzorgcentrum in de wijk staat. Dit woonzorgcentrum Schavenweide heeft een multifunctionele rol vanwege de ligging midden in de wijk. Publiekstrekker speeltuin Schöneveld is een voorziening die veel bewoners (niet alleen uit de wijk) trekt. Daarnaast bevindt zich er onder andere een buurtsuper (de Spar), tuincentrum Vriezen, Basisschool obs Hogenkamp en een praktijkschool voor voortgezet onderwijs.

In Schöneveld Noord is een groep bewoners actief, genaamd Projectgroep Schöneveld, die jaarlijks activiteiten voor en door de wijk organiseren.

Buurtplein en buurtcoaches

Bij de buurtcoach kunt u terecht bij problemen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. De buurtcoach is uw eerste aanspreekpunt en wil de schakel zijn tussen u en de verschillende instanties.
Coen Stevens, tel. 06 575 856 94, e-mail c.stevens@buurtplein.nl.

De buurtcoachteams van Schöneveld en Oosseld vormen samen één team.

Het Buurtplein kunt u volgen via Facebook en Twitter.

Belevingswoning Schöneveld

In de Belevingswoning in Schöneveld kunnen Doetinchemmers ervaren hoe de eigen woning toekomstbestendig gemaakt kan worden. Dit om inwoners van Doetinchem zolang als mogelijk en verantwoord is van hun vertrouwde woning te kunnen laten genieten.

Bejaardencentra en verzorgingshuizen zitten vol en er is steeds minder geld voor zorg. Door minder bemoeienis van de overheid, wordt er steeds meer een beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid.

Helpende hand

De Belevingswoning Schöneveld biedt inwoners van Doetinchem graag een helpende hand bij het oppakken van eigen verantwoordelijkheid. Met als doel mensen zolang als mogelijk en verantwoord is zelfstandig te kunnen laten wonen in hun geliefde woning. Vaak blijft een woning met relatief kleine aanpassingen veel toekomstbestendiger te zijn en hoeft men niet onnodig te verhuizen naar een aangepaste woning.

Gratis advies en ideeën

De belevingswoning aan de Ruyslaan 18 in Doetinchem is op 1 april 2016 geopend. Men kan in deze woning allerlei snufjes en handigheidjes ervaren. Naast gratis ideeën en advies worden hier ook diverse workshops op het gebied van veiligheid en duurzaamheid gegeven. De mogelijkheden die de belevingswoning biedt zijn niet allemaal even technisch, maar zijn veelal gewoon praktisch van aard. Ook worden er steeds oplossingen in diverse prijsklassen aangeboden. De belevingswoning is voor iedereen.

Wilt u de woning bezoeken of wilt u meer informatie? Via www.belevingswoning.nl kunt u meer informatie krijgen, u inschrijven voor een woningbezoek en de virtuele tour bekijken.

Veel belevingsplezier!

 

Activiteiten en voorzieningen

Woonzorgcentrum Schavenweide

Schavenweide 2
7003 EB Doetinchem
(0314) 333 651

Anna Hoeve / Anna Reintjes Bed & Breakfast

Bed & Breakfast en dagbesteding. De dagbesteding van Elver verzorgt allerlei klussen in de wijk Schoneveld. Tevens is in het achterhuis ruimte voor wijkgerichte activiteiten.
Holterweg 138
7003 DR Doetinchem
(0314) 344 760
annareintjesbenb@elver.nl

Speeltuin Schöneveld

De grootste speeltuin van Doetinchem en geschikt voor alle leeftijden!
Van Limburg Stirumlaan 20
7003 BK Doetinchem
(0314) 342 607
www.speeltuinschoneveld.nl

Prakticon

Praktijkonderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar.
Spoorstraat 11b
7003 DX Doetinchem
(0314) 398 100
info@prakticon.com

Openbare Basisschool Hogenkamp

Lohmanlaan 25
7003 DJ Doetinchem
(0314) 391 888
info@obshogenkamp.nl
Volg OBS Hogenkamp op Facebook.

Projectgroep Schöneveld

Een groep bewoners uit Schöneveld Noord die zich inzetten voor een sociale, veilige en leefbare buurt. Elk jaar organiseren ze bovendien een aantal activiteiten voor jong en oud.
Volg Projectgroep Schöneveld Noord op Facebook.

Gezonde Buurt Schöneveld

De wijk Schöneveld is hard aan het werk om de Gezondste Buurt van Doetinchem te worden. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal 12 Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd. En Schöneveld is daar één van, hoe geweldig is dat!  Gezonde Buurt staat voor een groene, gezellige en speelvriendelijke buurt en wordt samen met bewoners uitgevoerd door Jantje Beton, IVN Natuureducatie en gemeente Doetinchem. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Dromen

In een Gezonde Buurt werken kinderen, volwassenen en gemeente samen aan het realiseren van drie dromen om hun buurt gezond te maken en te houden:

  1. Een actieve buurtgemeenschap, waar mensen elkaar ontmoeten en samen meedoen aan het beter maken van de buurt.
  2. Een speelse buurt, waar kinderen lekker kunnen spelen en ook volwassenen uitgenodigd worden om voldoende te bewegen.
  3. Een natuurlijke buurt, waar mensen en dieren zich thuis voelen en waar de natuur bijdraagt aan klimaatadaptatiedoelen.

Een Gezonde Buurt is een grote ambitie, maar door de praktische aanpak krijgen alle buurtbewoners de kans om hieraan bij te dragen. Tijdens een buurtproject wordt eerst in beeld gebracht wat er al is en welke goede ideeën er zijn. Vervolgens worden goedbezochte buurtplekken ontworpen én gerealiseerd waar ontmoeten – spelen en natuur samengaan. En daar horen bovendien ook veilige en avontuurlijke routes bij die deze plekken bereikbaar maken. Kinderen hebben een speciale plek in het proces, zij zijn de hoofdontwerpers!

Doen!

Gezonde Buurten is echt een doe-project. Het ontwerp en de realisatie doen buurtbewoners zelf, in samenwerking met de gemeente. Ze worden daarbij geholpen door de experts en procesbegeleiders van Jantje Beton en IVN natuureducatie. De mensen van IVN en Jantje Beton nemen de buurt stap-voor-stap mee in het ontwerp en de uitvoering. Ze helpen bovendien bij het bedenken van activiteiten die ervoor zorgen dat de buurt, ook na de projectperiode, gezond blijft.

Heeft u vragen, een initiatief, wilt u meedoen of wilt u zich aanmelden voor de mailinglijst? Stuur dan een mail naar René Reumer, projectleider Gezonde Buurt Schöneveld, via gezondebuurtdtc@gmail.com.

Wijkkrant Schoneveld, special Gezonde Buurt november 2018

Wijknetwerk

In elke wijk is er een wijknetwerk. Het wijknetwerk heeft één keer in de maand een vergadering. In het wijknetwerk zitten verschillende organisaties die samen streven naar een leefbare wijk.

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem

De wijkregisseur ontplooit initiatieven en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.
Tamara Otten, (0314) 373 839, t.otten@doetinchem.nl   

Wijkbeheerder, buha

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.
Jan Schut, (0314) 377 444, j.schut@buha.nl

Wijkagent, Politie Doetinchem

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie.
Herbert Kreunen, 0900 8844, team.doetinchem@no-gelderland.politie.nl

Woonconsulent, Sité Woondiensten

Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Susan Weijermars, (0314) 375 779, susan.weijermars@swd.nl

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten

Bij de Wijk- en Complexbeheerder van Sité kunt u terecht voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving.
Marian Ritzer, (0314) 375 731, marian.ritzer@swd.nl.    

Hebt u gevonden wat u zocht?