De wijk Noord bestaat uit een diversiteit aan buurten. Die verscheidenheid wordt gevormd door het type bebouwing, variërend van zeer ruim opgezette buurten tot buurten met een hoge bebouwingsdichtheid. Ondanks dat heeft de wijk een tamelijk groen karakter. 

Sité Woondiensten bezit het grootste deel van de huurwoningen. Het park Horsten ligt als een groene long door de verschillende Horsten. Het westelijk deel van de wijk grenst direct aan de Kruisbergse bossen. De wijk kent een aantal actieve wijkverenigingen, sportverenigingen, twee basisscholen en een instelling voor het voortgezet onderwijs. Er zijn over de wijk verspreid een tiental speelvoorzieningen. Het afgelopen jaar is het noordelijke deel van de wijk (Horsten) en het gebied rond het van Zadelhoffplein opgeknapt. Het hemelwater is afgekoppeld en de straten opnieuw ingericht, het groen vervangen en de speelvoorzieningen vernieuwd.

Het verkeer blijft de gemoederen in Noord bezig houden. De gemeentelijke voorstellen rond de herinrichting van de Haareweg en de Kruisbergseweg zijn verdeeld ontvangen. De gemeente hoopt met de nieuwe maatregelen een evenwichtige verdeling van de verkeersdruk te bereiken.

Buurtplein en buurtcoaches

Ook Buurtplein levert een bijdrage aan het wijknetwerk Noord-Centrum. Bij de buurtcoach kunt u terecht met hulpvragen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. Meer informatie vindt u op de website van het Buurtplein(externe link).

Het Buurtplein kunt u volgen via Facebook(externe link) en X(externe link).

Activiteiten en voorzieningen

Wijkcentrum het Noorderlicht

Bezelhorstweg 117
7002 CC Doetinchem

Wijknetwerk

In elke wijk is er een wijknetwerk. Het wijknetwerk heeft één keer in de maand een vergadering. In het wijknetwerk zitten verschillende organisaties die samen streven naar een leefbare wijk.

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem

De wijkregisseur ontwikkelt nieuwe ideeën en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of voor uw eigen idee kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.
Rody Poelhuis, (0314) 373 847 of 06 3831 8987, r.poelhuis@doetinchem.nl.

Wijkbeheerder, Buha

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.
Jan Schut, (0314) 377 407, j.schut@buha.nl.

Wijkagent, Politie Doetinchem

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie. Voor de wijk Noord  is John van Zanen de wijkagent. Bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 8844, of via de e-mail: john.vanzanen@politie.nl.   

Woonconsulent, Sité Woondiensten

Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Lianne Balk, (06) 1241 4801, lianne.balk@swd.nl 

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten

Bij de wijk- en complexbeheerder van Sité kunt u terecht voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving, (0314) 372 000.

Hebt u gevonden wat u zocht?