Oosseld is een wijk die bestaat uit vier verschillende buurten: de Bloemenbuurt, de Bomenbuurt, de Vijverberg en De Wrange (buitengebied). De bekendste hiervan is Oud-Oosseld, beter bekend als de Bloemenbuurt. In 2006 is begonnen met het opknappen van de verouderde delen van Oud-Oosseld. Sommige flats en woningen werden gesloopt en er kwam nieuwbouw voor terug. Hier is ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. In 2010 was de renovatie zo goed als gereed. Er ligt echter nog een flink aantal kavels braak. Vroeger was dit gedeelte van Oosseld een echte volksbuurt. Door de renovatie is daar verandering in gekomen. Oosseld is over het geheel genomen een groene wijk met een groen oostelijk deel.

De Denneweg is de scheiding tussen de Bloemenbuurt en de Bomenbuurt. In de Bomenbuurt staan veelal duurdere koopwoningen. Kloppend hart en centrum van heel Oosseld is het multifunctioneel centrum De Zonneboom en winkelcentrum de Zonnehof aan de Denneweg. In de Zonneboom zit onder andere de basisschool, kinderopvang en een sporthal. Over het spoor ligt de buurt Vijverberg. Vijverberg Zuid is een nieuwe woonwijk in aanbouw. Deze wijk is gelegen aan het natuurgebied De Koekendaal. In Oosseld wonen op dit moment ongeveer 3900 mensen.

Buurtplein en buurtcoaches

Ook Buurtplein levert een bijdrage aan het wijknetwerk. Bij de buurtcoach kunt u terecht met hulpvragen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. Meer informatie vindt u op de website van het Buurtplein(externe link).

De buurtcoachteams van Schöneveld en Oosseld vormen samen één team.

Buurtplein is ook bereikbaar op (0314) 760 130 en te volgen via Facebook(externe link) en X(externe link).

Activiteiten en voorzieningen

Wijkcentrum van Oosseld, Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Zonneboom

Zonneplein 4
7004 EL Doetinchem
In MFA De Zonneboom zit:

• Basisschool De Zonneboom

(0314) 325 731
directie@basisschooldezonneboom.nl
Volg Basisschool De Zonneboom op Facebook.

• Kinderdagverblijf De Zonneboom / kinderopvang Humanitas

(0314) 711 106

• Wijkzorg Sensire

0900 8856
info@sensire.nl

Pluryn (dagbehandeling)

Acacialaan 113/115
7004 AN Doetinchem
(0314) 632 679

Herbergier Doetinchem (wonen voor mensen met geheugenproblemen)

Dennenweg 6
7004 BS Doetinchem
06 146 548 78
doetinchem@herbergier.nl

Zozijn (De Cirkel)

De Cirkel van Zozijn traint mensen met een verstandelijke beperking op arbeidsmatige werkzaamheden met als doel het vergroten van hun zelfredzaamheid, hun zelfvertrouwen en daarmee hun eigenwaarde.
Oude Terborgseweg 204
7004  KA Doetinchem
(0314) 398 280
decirkel@zozijn.nl

Wijknetwerk

In elke wijk is er een wijknetwerk. Het wijknetwerk heeft één keer in de maand een vergadering. In het wijknetwerk zitten verschillende organisaties die samen streven naar een leefbare wijk.

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem

De wijkregisseur ontplooit initiatieven en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.
Tamara Otten, (0314) 373 839, t.otten@doetinchem.nl.

Wijkbeheerder, gemeente Doetinchem

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.
Charlotte van den Berg, (0314) 377 444, c.vanden.berg@buha.nl.

Wijkagent, Politie Doetinchem

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie.
Herbert Kreunen, 0900 8844, team.doetinchem@no-gelderland.politie.nl.

Woonconsulent, Sité Woondiensten

Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Lianne Balk, (0314) 375 765, Lianne.balk@swd.nl.

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten

Bij de wijk- en complexbeheerder van Sité kunt u terecht voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving.
Deniz Akbayir, (0314) 372 053, deniz.akbayir@swd.nl

Hebt u gevonden wat u zocht?