Subsidie aanvragen

Voor bepaalde subsidies zijn speciale regelingen. Voor alle andere subsidies geldt; is het een kortdurende activiteit kies dan voor subsidie voor kortdurende activiteiten. Duurt de activiteit een jaar, dan kiest u subsidie voor jaarlijkse activiteiten.

Toets Integriteitsbeoordeling (Wet Bibob)

Als u een subsidie wilt aanvragen, kan het zijn dat uw aanvraag valt onder ons Bibob-beleid. Bibob staat voor ‘Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar bestuur’. Als er een ernstig gevaar dreigt dat de subsidie wordt misbruikt, kan het bestuursorgaan de aanvraag weigeren. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Ook wordt de concurrentiepositie van bonafide aanvragers beschermd. Meer informatie over de Wet Bibob en ons Bibob-beleid leest u op wetten.nl en lokaleregelgeving.overheid.nl.