Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u in de Kennisbank van monumenten.nl(externe link). Voor meer informatie over de financiering van aankoop, verduurzaming, restauratie en herbestemming van uw monument kunt u contact opnemen met het Nationaal Restauratiefonds(externe link).

Neem vóórdat u een subsidieaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Subsidie aanvragen voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument:

DigiD linkAanvragen subsidie voor monumenten

eHerkenning linkAanvragen subsidie voor monumenten

Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven. Bij uw aanvraag moeten documenten toegevoegd worden. Het is handig om deze gegevens alvast klaar te zetten op uw computer.

O.a. een verklaring: geef hierin gegevens over het bestek, een begroting, situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten. En als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen. Dit pip moet:

  • gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht)
  • een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden
  • de beoogde resultaten beschrijven (bestek, bestekparagraaf of werkomschrijving)
  • een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten
  • een meerjarenbegroting bevatten

Mail voor meer informatie naar b.kemperman@buha.nl.

Hebt u gevonden wat u zocht?