Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u in de Kennisbank van monumenten.nl(externe link). Voor meer informatie over de financiering van aankoop, verduurzaming, restauratie en herbestemming van uw monument kunt u contact opnemen met het Nationaal Restauratiefonds(externe link).

Neem vóórdat u een subsidieaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Subsidie aanvragen voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument:

DigiD linkAanvragen subsidie voor monumenten

eHerkenning linkAanvragen subsidie voor monumenten

Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven. Bij uw aanvraag moet u documenten toevoegen. Het is handig om deze gegevens alvast klaar te zetten op uw computer.

Zoals een verklaring: geef hierin gegevens over het bestek, een begroting, situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten. En als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen. Dit pip moet:

  • gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht),
  • een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden,
  • de beoogde resultaten beschrijven (bestek, bestekparagraaf of werkomschrijving),
  • een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten,
  • een meerjarenbegroting bevatten.

Mail voor meer informatie naar w.doornink@buha.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?