De gemeente Doetinchem verstrekt subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van haar doelen. U kunt een subsidie aanvragen voor kortdurende activiteiten.

De subsidie voor kortdurende activiteiten moet u 13 weken voor de startdatum van de activiteit aanvragen. U vraagt de subsidie aan met uw persoonlijke DigiD-code of met eHerkenning (voor bedrijven).

DigiD linkAanvragen subsidie voor kortdurende activiteiten

eHerkenning linkAanvragen subsidie voor kortdurende activiteiten

Tip

Vraagt u namens een organisatie voor de eerste keer subsidie aan? Bespreek de subsidie aanvraag eerst met een medewerker. Stuur hiervoor een e-mail met uw contactgegevens en een korte toelichting van de activiteit en het doel naar subsidies@doetinchem.nl.

Vragen?

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Stuur een e-mail naar subsidies@doetinchem.nl. Vermeld in uw mail, uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Een medewerker helpt u bij uw aanvraag.

Goed om te weten

De subsidie voor kortdurende activiteiten moet 13 weken vóór de geplande startdatum van de activiteit worden aangevraagd.

Stuur bij de aanvraag de volgende bijlagen mee en zet ze alvast klaar op de computer:

  • Een activiteitenplan. In dit plan staat ook op welke doelen en resultaten de activiteit is gericht; en hoe de activiteit daaraan bijdraagt;
  • Een begroting en dekkingsplan. In dit plan staat ook een overzicht van eventuele andere aangevraagde financieringen;
  • De stand van de eventuele egalisatiereserve van het moment van de aanvraag. Egalisatiereserve is een vorm van vermogen van de subsidieontvanger, dat met behulp van subsidie is gevormd. Dit vermogen ontstaat doordat de subsidieontvanger geld overhoudt van de subsidie, na uitvoering van de activiteiten.

Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?