Biedt u als vrijwilligersorganisatie (laagdrempelige) activiteiten aan, gericht op het ondersteunen van kwetsbare burgers bij het meedoen in de samenleving? Of bent u een patiëntenorganisatie en biedt u zelfhulp aan?

U kunt subsidie aanvragen voor deze activiteiten gericht op inwoners uit Doetinchem.

Een aanvraag voor subsidie voor kalenderjaar 2024 moet u uiterlijk 1 oktober 2023 aanvragen. Een aanvraag die geen betrekking heeft op een kalenderjaar moet u uiterlijk 13 weken voor de start van de activiteit aanvragen. U vraagt de subsidie aan met uw persoonlijke DigiD-code of met eHerkenning (voor bedrijven).

DigiD linkAanvragen subsidie voor vrijwilligerswerk

eHerkenning linkAanvragen subsidie voor vrijwilligerswerk

Vragen?

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Stuur een e-mail naar subsidies@doetinchem.nl. Vermeld in uw mail, uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Een medewerker helpt u bij uw aanvraag.

Goed om te weten

De aanvraag subsidie voor vrijwilligerswerk voor kalenderjaar 2024 moet u uiterlijk 1 oktober 2023 aanvragen. Een aanvraag die geen betrekking heeft op een kalenderjaar moet u uiterlijk 13 weken voor de start van de activiteit aanvragen.

Stuur bij de aanvraag de volgende bijlagen mee en zet ze alvast klaar op de computer:

  • Een activiteitenplan. In dit plan staat ook op welke doelen en resultaten de activiteit is gericht; en hoe de activiteit daaraan bijdraagt;
  • Een begroting en dekkingsplan. In dit plan staat ook een overzicht van eventuele andere aangevraagde financieringen.

Let op:

  • De subsidie wordt alleen verstrekt aan vrijwilligersorganisaties en patiëntenorganisaties;
  • De aanvraag is vraaggericht. De doelgroep wil graag gebruik maken van de activiteit;
  • De aanvrager is bereid om bij te dragen aan het meedoenarrangement(externe link);
  • Er geldt een subsidieplafond voor deze subsidieregeling. Als het subsidieplafond wordt overschreden, maakt het college een prioriteitenlijst.

Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Subsidieregeling ‘vrijwilligerswerk Doetinchem 2015’(externe link) en de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?