De gemeente Doetinchem verstrekt subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van haar doelen. U kunt een subsidie voor jaarlijkse activiteiten aanvragen gedurende een heel kalenderjaar. Deze subsidie is vaak voor organisaties.

De subsidie voor jaarlijkse activiteiten voor 2025 moet u uiterlijk 1 oktober 2024 aanvragen. U vraagt de subsidie aan met uw persoonlijke DigiD-code of met eHerkenning (voor bedrijven).

DigiD linkAanvragen subsidie voor jaarlijkse activiteiten

eHerkenning linkAanvragen subsidie voor jaarlijkse activiteiten

Tip

Vraagt u namens een organisatie voor de eerste keer subsidie aan? Bespreek de subsidie aanvraag eerst met een medewerker. Stuur hiervoor een e-mail met uw contactgegevens en een korte toelichting van de activiteit en het doel naar subsidies@doetinchem.nl.

Vragen?

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Stuur een e-mail naar subsidies@doetinchem.nl. Vermeld in uw mail uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Een medewerker helpt u bij uw aanvraag.

Goed om te weten

De subsidie voor jaarlijkse activiteiten 2025 moet uiterlijk 1 oktober 2024 worden aangevraagd.

Stuur bij de aanvraag de volgende bijlagen mee en zet ze alvast klaar op de computer:

  • Een activiteitenplan;
  • Een begroting en dekkingsplan. In dit plan staat ook een overzicht van eventuele andere aangevraagde financieringen;
  • De stand van de eventuele egalisatiereserve van het moment van de aanvraag. Egalisatiereserve is een vorm van vermogen van de subsidieontvanger, dat met behulp van subsidie is gevormd. Dit vermogen ontstaat doordat de subsidieontvanger geld overhoudt van de subsidie, na uitvoering van de activiteiten.

Vraagt u/uw organisatie voor het eerst een subsidie aan?

Voeg dan ook een kopie van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe.

Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022.

Heeft u gevonden wat u zocht?