Organiseert u activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van een mantelzorger of een groep mantelzorgers die wonen in de gemeente Doetinchem? Dan kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op:

  • Het voorkomen en verminderen van overbelasting of isolement van een mantelzorger of een groep mantelzorgers;
  • Het stimuleren van mantelzorg door deze zorg te ondersteunen;
  • Het waarderen van mantelzorgers.

De subsidie voor 2024 moet u uiterlijk 1 oktober 2023 aanvragen. U vraagt de subsidie aan met uw persoonlijke DigiD-code of met eHerkenning (voor bedrijven).

DigiD linkAanvragen subsidie mantelzorgondersteuning

eHerkenning linkAanvragen subsidie mantelzorgondersteuning

Vragen?

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Stuur een e-mail naar subsidies@doetinchem.nl. Vermeld in uw mail, uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Een medewerker helpt u bij uw aanvraag.

Goed om te weten

De subsidie voor mantelzorgondersteuning voor 2024 moet uiterlijk 1 oktober 2023 worden aangevraagd.

Stuur bij de aanvraag de volgende bijlagen mee en zet ze alvast klaar op de computer:

  • Een activiteitenplan. In dit plan staat ook op welke doelen en resultaten de activiteit is gericht; en hoe de activiteit daaraan bijdraagt;
  • Een begroting en dekkingsplan. In dit plan staat ook een overzicht van eventuele andere aangevraagde financieringen.

Let op:

  • De aanvraag is vraaggericht. De doelgroep wil graag gebruik maken van de activiteit;
  • Er geldt een subsidieplafond voor deze regeling. Als het plafond wordt overschreven maakt het college een prioriteitenlijst van de aanvragen.

Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Subsidieregeling ‘mantelzorgondersteuning 2015’(externe link) en de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?