Een wijk- of dorpsraad kan subsidie aanvragen. Het college van de gemeente Doetinchem heeft hiervoor een subsidieregeling vastgesteld waarin de voorwaarden zijn vastgelegd.

Subsidie voor 2024 moet u uiterlijk 1 oktober 2023 aanvragen. U vraagt de subsidie aan met uw persoonlijke DigiD-code of met eHerkenning (voor bedrijven).

DigiD linkAanvragen subsidie wijk- en dorpsraden

eHerkenning linkAanvragen subsidie wijk- en dorpsraden

Vragen?

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Stuur een e-mail naar subsidies@doetinchem.nl. Vermeld in uw mail, uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Een medewerker helpt u bij uw aanvraag.

  Goed om te weten

  De subsidie voor wijk- en dorpsraden 2024 moet u uiterlijk 1 oktober 2023 aanvragen.

  Stuur bij de aanvraag de volgende bijlagen mee en zet ze alvast klaar op de computer:

  • Een door het bestuur vastgesteld financieel overzicht en een activiteitenverslag over het voorgaande exploitatiejaar;
  • Een activiteitenplan en een bijbehorende begroting;
  • Een lijst met de namen van de actieve bestuursleden.

  Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Subsidieregeling wijk- en dorpsraden(externe link) en de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022(externe link).

  Heeft u gevonden wat u zocht?