Momenteel worden er heel veel aanvragen/vooroverleggen ingediend voor bouwplannen. Door de drukte kunnen wij de aanvragen niet zo snel oppakken als wij zouden willen. Houd daarom rekening met langere doorlooptijden. Wij zijn op zoek naar gekwalificeerde ondersteuning, maar die is moeilijk te vinden. Tot die tijd vragen wij uw begrip voor de situatie.

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor verschillende activiteiten, zoals o.a. bouwen, kappen, slopen, uitweg, milieu, monumenten.
U kunt hierdoor verschillende activiteiten in één keer regelen. Dit komt voort uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen. Voor al uw vragen kunt u ook contact opnemen met het Loket bouwen en wonen (0314) 377 377). Onder het tabblad Goed om te weten vindt u vragen en tips die u kunnen helpen bij het invullen van de vergunningencheck. Hier vindt u ook meer informatie over het vergunningvrij bouwen.

Wat moet u doen als u een omgevingsvergunning nodig hebt?

Het kan zijn dat u eerst graag een vooroverleg (principebesluit) wilt hebben over uw aanvraag omgevingsvergunning of voor een wijziging van het bestemmingsplan. Op de pagina Vooroverleg en principebesluit vindt u meer informatie. Ook de situaties waarin een vooroverleg wordt geadviseerd, worden daarin genoemd. Het vooroverleg vindt plaats voordat u uw vergunningaanvraag definitief indient.

Op omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen. U vult het aanvraagformulier in en voegt daarbij de noodzakelijke bijlagen toe. Na het indienen van de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. De gemeente publiceert de aanvraag op de website officiële bekendmakingen. De gemeente toetst of de aanvraag compleet is en u ontvangt hiervan een bericht. Bekijk de pagina bekendmakingen voor meer informatie.

Hoe lang duurt het voordat u uw vergunning krijgt?

De termijn hangt af van de activiteit die u hebt aangevraagd. Voor een reguliere aanvraag (bijv. een dakkapel, aanbouw of woning) is de beslistermijn 8 weken. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Bij activiteiten zoals milieu, monumenten of ontheffingen van het bestemmingsplan is de beslistermijn 26 weken, de zogenoemde uitgebreide procedure. Ook deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. De vergunning wordt gepubliceerd op de website officiële bekendmakingen. In de vergunning staat hoe bezwaar of beroep kan worden ingediend. Op de pagina Bezwaar en beroep indienen leest u meer informatie.

De tarieventabellen van eerdere jaren kunt u bekijken in het archief van de website.

Goed om te weten

Wat is handig om te weten bij het invullen van de vergunningencheck?

  • De vraag of de woning en/of het pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, kunt u voor de gemeente Doetinchem beantwoorden met nee. De gemeente Doetinchem kent geen beschermde stads- of dorpsgezichten.
  • Wanneer u de check hebt gedaan, ziet u of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Soms geeft de uitslag ook aan dat misschien een ruimtelijke procedure nodig is. Dit heeft te maken met het bestemmingsplan dat voor dat gebied geldt.
    Veel bestemmingsplannen staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle bestemmingsplannen, onherroepelijk of in procedure, zijn vermeld op de pagina bestemmingsplannen.
  • Bij de papieren aanvraag wordt bij het item 'samenstellen en downloaden' de volgende vraag gesteld: welke activiteiten zijn van toepassing? Zijn er naast de optie die al aangevinkt is geen activiteiten van toepassing? Vink dan aan 'geen van bovenstaande'.

Waar vind ik meer informatie over vergunningvrij bouwen?

Bekijk brochures over vergunningvrij bouwen en verbouwen op de website van de Rijksoverheid

Welke activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning?

De volgende activiteiten zijn in Doetinchem opgenomen in de omgevingsvergunning:

Op de website aimonline.nl kunt u checken of uw bedrijf een vergunning of melding nodig heeft voor het onderdeel milieu. Hier krijgt u inzicht in de milieuregels en maatregelen en kunt u online een melding Activiteitenbesluit indienen. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

In een omgevingsvergunning zijn veel vergunningen opgenomen, maar niet allemaal.

Waar heb ik nog meer een vergunning/melding voor nodig?

Voor diverse activiteiten die niet in de Wabo zijn opgenomen zijn ook vergunningen of meldingen verplicht. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een terras, het organiseren van een evenement en het schenken van alcohol. Zie voor meer informatie bij Vergunningen en meldingen.

Kan ik in één keer meerdere activiteiten tegelijk (bijv. bouw- en kaptoestemming) aanvragen?

Alles in één keer aanvragen is juist het voordeel van de Wabo. Wij adviseren u om de aanvraag zoveel mogelijk in één keer in te dienen. Het scheelt u en de gemeente veel werk. U spaart daarmee ook leges uit.

Moet ik rekening houden met bomen als ik werkzaamheden ga uitvoeren?

Ja, u moet rekening houden met de bomen. Zo moeten bijvoorbeeld bouwhekken 1 meter buiten de kroonprojectie worden geplaatst. Ook mogen voertuigen of bouwketen niet op het wortelpakket worden geplaatst. In de Bomenposter en in de folder Tien geboden bomen vindt u de randvoorwaarden. In de Bomenposter worden aan de hand van tekeningen de randvoorwaarden uitgelegd. In de folder zijn de 10 geboden voor bouw of aanleg bij bomen opgenomen.

Riool- en hemelwaterafvoer

Wanneer u nieuw bouwt, uitbouwt of aanbouwt, mag u het rioolwater (vuilwater: douche, toilet, etc.) aansluiten op de riolering van de gemeente. Op de website van Buha vindt u hierover meer informatie. Voor een nieuwbouwwoning moet u hiervoor een rioolaansluitingsvergunning aanvragen.

Voor het hemelwater gelden andere regels. Het hemelwater moet op eigen terrein verwerkt worden. Daar bent u als perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor. Dit mag dus niet op de riolering worden aangesloten. U moet hiervoor zelf voorzieningen treffen. Dit kan bijvoorbeeld met infiltratiekratten. Voor de eisen met betrekking tot de infiltratievoorziening verwijzen wij u naar de eerdergenoemde website van Buha.

Bodemonderzoek en -sanering

Voordat u gaat bouwen, is het belangrijk om te weten of de bodem schoon is. Mogelijk is bodemonderzoek hiervoor nodig.

Zijn er subsidies mogelijk?

Wanneer u een monument hebt kunt u in sommige gevallen een subsidie aanvragen. Op de pagina Subsidie monument leest u er meer over. Voor meer informatie in het kader van duurzaamheid gaat u naar de pagina Doetinchem duurzaam.

Wanneer uw bouwwerk klaar is, moet u dit bij de gemeente melden

Zodra uw vergunningsplichtige bouwwerk is afgebouwd en klaar is om in gebruik te nemen, meldt u dit met het formulier.

Formulier gereedmelding bouwwerk

U kunt dit met of zonder DigiD invullen. Hebt u gebouwd overeenkomstig de omgevingsvergunning, dan mag u het bouwwerk in gebruik nemen. Hebt u nog vragen, neem dan contact met ons op, tel (0314) 377 377. 

Kan ik mijn vergunning ook nog op papier indienen?

Ja. Als u een computer heeft, kunt u eerst de vergunningcheck invullen. U kunt de uitkomsten uitprinten. De print gebruikt u dan bij het invullen van uw aanvraag op papier. Het digitaal invullen heeft overigens veel voordelen. U kunt voor uw aanvraag of melding gewoon thuis blijven. U hoeft ook geen rekening te houden met openingstijden van het stadhuis. De website van het Omgevingsloket is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken. Ook betaalt u bij het digitaal aanvragen minder legeskosten dan bij de aanvraag op papier. Verder scheelt het u print-, plot- en kopieerkosten. Een papieren aanvraag moet u namelijk in tweevoud indienen.

Hebt u gevonden wat u zocht?