U wilt een tuinhuis bouwen, hebt vragen over een dakkapel, wilt het omgevingsplan bekijken of een omgevingsvergunning of bouwtekening inzien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Loket bouwen en wonen. Dit kan telefonisch via (0314) 377 377 en per mail via bouwen&wonen@doetinchem.nl. Ook kunt u een afspraak maken met medewerkers van het Loket bouwen en wonen. Met welke vragen u wel en niet terecht kunt bij het Loket bouwen en wonen, leest u op deze pagina.  

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging 

De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) zijn in werking getreden.  Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging en Veelgestelde vragen.

Bodemonderzoek en sanering

Voor meer informatie bekijk de pagina Bodemonderzoek en sanering.

Voor welke vragen kunt u terecht bij het loket bouwen en wonen?

Mag ik bouwen?

Wanneer u iets wilt bouwen, kunt u allereerst zelf nagaan wat de mogelijkheden zijn via het omgevingsloket. Meer informatie over het omgevingsloket staat op de pagina Checken en indienen via het omgevingsloket. Zijn er vragen of onduidelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met het Loket bouwen en wonen. Mocht er een vergunning nodig zijn, dan kunnen wij samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen het omgevingsplan en informeren u dan hoe u een vergunning kunt aanvragen. 

Ik wil mijn pand een andere functie geven. Mag dat?

Wilt u een bestaand pand een andere functie geven (transformeren)? Denk bijvoorbeeld aan het verbouwen van een winkelpand tot woningen. Kijk dan ook op de pagina Transformatieloket.  

Waar mag mijn gebouw/grond voor gebruikt worden?

Wilt u weten waar uw gebouw/grond voor gebruikt mag worden of wat er gebouwd mag worden? Dit kunt u dit lezen in het omgevingsplan. Ook wanneer u een beroep of bedrijf aan huis wilt starten is het verstandig het omgevingsplan te bekijken. Hoe u dit doet, leest u op de pagina Omgevingsplan bekijken.  Gaat het om een plek in het buitengebied van gemeente Doetinchem? Dan kunt u een gebruiksvriendelijke versie bekijken via deze makkelijk te gebruiken viewer op onze website. Zo kunt u dan de beheersverordening beter bekijken. Bekijk de korte handleiding voor hulp bij het bekijken van deze makkelijk te gebruiken viewer

Het kan zijn dat u toch nog vragen heeft over wat u mag bouwen, welk gebruik is toegestaan of hoe u bepaalde regels moet lezen. U kunt dan een afspraak maken bij het Loket bouwen en wonen voor uitleg.  

Kan ik een omgevingsvergunning, bouwvergunning of milieuvergunning inzien?

De omgevingsvergunningen na 1 oktober 2010 zijn op afspraak in te zien via het loket bouwen en wonen. Bij het maken van een afspraak is het handig als u het adres en het dossiernummer vermeldt. Het dossiernummer is ook vermeld bij de digitale bekendmakingen. Bekijk daarvoor de website officielebekendmakingen.nl
 
Tot 2010 was er sprake van bouwvergunningen en milieuvergunningen. Wanneer u deze vergunningen wilt inzien dan kan dit bij het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (Ecal). Voor de contactgegevens verwijzen wij u naar de website ecal.nu

Wanneer u constructieberekeningen wilt inzien, dan kunt u deze opvragen bij het loket. Wij zoeken in ons archief of de constructieberekeningen aanwezig zijn en nemen daarna contact met u op. Houd hierbij rekening met ongeveer 5 werkdagen. Wanneer de berekeningen aanwezig zijn, wordt een afspraak gemaakt om deze in te zien. Wilt u kopieën, dan zijn hieraan kosten verbonden. Dit is afhankelijk van de wijze van ontvangen: digitaal of op papier.  

Gaan uw buren iets bouwen en vraagt u zich af of dit mag?

Neem dan contact op met het loket. Zij kunnen met u uitzoeken of het bijvoorbeeld vergunningsvrij wordt uitgevoerd en zo niet of een vergunning is verleend. Wij raden u aan om voordat u met het loket contact opneemt, eerst bij uw buren te informeren. 

Welke vragen horen niet thuis bij het loket bouwen en wonen?

Waar ligt de perceelsgrens met de buren 

Als u vragen hebt over de exacte perceelsgrenzen dan kunt u hiervoor terecht op de website van het Kadaster

Mag ik een tijdelijke container, hoogwerker e.d. op de openbare weg plaatsen?

Wilt u een object op de openbare weg plaatsen, lees dan op de website buha.nl/tijdelijkewegafsluiting waaraan u zich moet houden. 

Wie legt de riolering aan? 

Heeft u vragen over de aanleg van riolering? Neem dan contact op met Buha via de website buha.nl/rioolaansluiting

Hebt u gevonden wat u zocht?