Momenteel worden er heel veel aanvragen/vooroverleggen ingediend voor bouwplannen. Door de drukte kunnen wij de aanvragen niet zo snel oppakken als wij zouden willen. Houd daarom rekening met langere doorlooptijden. Wij zijn op zoek naar gekwalificeerde ondersteuning, maar die is moeilijk te vinden. Tot die tijd vragen wij uw begrip voor de situatie.

U wilt een tuinhuis bouwen, hebt vragen over een dakkapel, wilt het bestemmingsplan bekijken of een omgevingsvergunning inzien. Hiervoor maakt u een afspraak bij het loket bouwen en wonen. Het loket bouwen en wonen zit in het stadhuis. U kunt een afspraak maken door te bellen met het algemene nummer van de gemeente Doetinchem (0314) 377 377. Het e-mailadres van het loket bouwen en wonen is bouwen&wonen@doetinchem.nl.

Voor welke vragen kunt u terecht bij het loket bouwen en wonen?

Wanneer u iets wilt bouwen of het gebruik wilt wijzigen

Wanneer u iets wilt gaan bouwen, gaan wij eerst met u kijken of u dit mogelijk vergunningsvrij kan. U kunt zelf ook een check doen op www.omgevingsloket.nl. Maar vaak zijn er toch nog onduidelijkheden en vragen en dan is het verstandig om contact op te nemen met het loket bouwen en wonen. Mocht er een vergunning nodig zijn, dan gaan wij samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn volgens het bestemmingsplan en informeren u dan hoe u een vergunning kunt aanvragen.

Informatie over een bestemmingsplan

Wanneer u bijvoorbeeld een woning of pand gaat aankopen of huren en u wilt weten waar het voor gebruikt mag worden of wat er gebouwd mag worden dan kunt u dit lezen in het bestemmingsplan of de beheersverordening.

Ook wanneer u een beroep of bedrijf aan huis wilt starten is het goed om het bestemmingsplan te raadplegen. De meeste bestemmingsplannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op onze pagina Inzage bestemmingsplan en beheersverordening. Ook kunt u met het loket bouwen en wonen contact opnemen welk bestemmingsplannen van toepassing zijn. Soms zijn er toch nog vragen of een bepaald gebruik is toegestaan of hoe bepaalde regels ‘gelezen’ moeten worden. En ook wat er specifiek in bepaalde situaties gebouwd kan worden. U kunt dan een afspraak maken bij het bouwloket voor uitleg over uw bestemmingsplan. Het loket kan dan samen met u het bestemmingsplan doornemen en ook aangeven wat de mogelijkheden zijn. Ook zal het loket aangeven als een bepaald gebruik of een bebouwing niet past.

Inzien van omgevingsvergunningen, bouwvergunningen en milieuvergunningen

Tot 2010 was er sprake van bouwvergunningen en milieuvergunningen. Wanneer u deze vergunningen wilt inzien dan kan dit bij het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (Ecal). Voor de contactgegevens verwijzen wij u naar de website van de Ecal: www.ecal.nu.

Wanneer u constructieberekeningen wilt inzien, dan kunt u deze opvragen bij het loket bouwen en wonen. Wij zoeken in ons archief of de constructieberekeningen aanwezig zijn en nemen daarna contact met u op. Houd hierbij rekening met ongeveer 5 werkdagen. Wanneer de berekeningen aanwezig zijn, wordt een afspraak gemaakt om deze in te zien. Wilt u kopieën, dan zijn hieraan kosten verbonden. Dit is afhankelijk van de wijze van ontvangen: digitaal of op papier.

De omgevingsvergunningen na 1 oktober 2010 zijn altijd op afspraak in te zien via loket bouwen en wonen. Bij het maken van een afspraak is het handig als u het adres en het dossiernummer vermeld. Het dossiernummer is ook vermeld bij de digitale bekendmakingen.

Gaan uw buren iets bouwen en vraagt u zich af of dit mag?

Neem dan contact op met het loket bouwen en wonen. Zij kunnen met u uitzoeken of het bijvoorbeeld vergunningsvrij wordt uitgevoerd en zo niet of een vergunning is verleend. Wij raden u aan om voordat u met het loket bouwen en wonen contact opneemt, om eerst ook bij uw buren te informeren.

Wilt u uitrit aanleggen?

Als u een uitweg wilt aanleggen, heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig. Wanneer een uitweg mag worden aangelegd, dan zijn hier meestal kosten voor de aanleg aan verbonden. In veel gevallen wordt de uitweg door de gemeente aangelegd. De kosten zijn afhankelijk van wat er gedaan moet worden. U moet daarbij denken aan veranderingen van het trottoir, wijzigen van opsluitbanden, verplaatsen van lichtmasten en/of straatkolken. Ook zijn er leges verbonden aan de aanvraag. Het tarief vindt u onder op de pagina Uitrit aanleggen.

Het is in sommige gevallen mogelijk om vooraf een indicatie van de aanlegkosten op te vragen. Neemt u hiervoor contact op met het loket bouwen en wonen.

Welke vragen horen niet thuis bij het loket bouwen en wonen?

Vragen over perceelsgrenzen met de buren

Als u vragen heeft over de exacte perceelsgrenzen zijn dan kunt u hiervoor terecht bij het Kadaster.

Vragen over het plaatsen van een tijdelijke container, hoogwerker e.d. op de openbare weg

Wilt u een object op de openbare weg plaatsen, lees dan op de pagina Gebruik van de weg waaraan u zich moet houden.

Vragen over het aanleggen van riolering e.d.

Voor vragen over de aanleg van riolering kunt u contact opnemen met Buha bv.

Hebt u gevonden wat u zocht?