De Kwekerij

In het oostelijk deel van Wijnbergen ontwikkelen we een nieuw woongebied: De Kwekerij. Wijnbergen De Kwekerij – grenzend aan de Kapperskolk – krijgt een groene uitstraling en grote biodiversiteit. Er komen ongeveer 135 energieneutrale woningen, gebouwd met respect voor de natuur (denk aan houten gevels, grasdaken/daktuinen). Een prettige plek om te wonen omdat er ruimte is voor ontmoeting in de vorm van buurttuinen en (natuurlijke) speelplekken. De Kwekerij wordt een deels autovrije wijk.

Kavels

Een groot deel van de woningen wordt projectmatig gebouwd. BAM Wonen gaat onder de naam WeideWald 41 koopwoningen ontwikkelen voor starters, gezinnen en senioren. Sité heeft BAM Wonen opdracht gegeven voor 32 huurwoningen. Welling Bouw gaat aan de slag met nog eens 18 koopwoningen in gebied BuitenGewoon. Bekijk voor meer informatie de websites weidewald.nl(externe link) en buitengewoondoetinchem.nl(externe link).

Daarnaast geeft de gemeente 39 kavels zelf uit. Het gaat daarbij om 28 vrijstaande woningen, 6 kavels voor 2-onder-1-kap woningen en 5 tiny houses. Deze particuliere kavels hebben we via een loting uitgegeven. Inschrijven is dus niet meer mogelijk.

Aanbesteding voor nieuwe manier van woningbouw

Vanuit het hele land is de aanbesteding voor De Kwekerij met grote interesse gevolgd. De Kwekerij geldt als een voorbeeld voor moderne woningbouw. De selectie van ontwikkelaars vond plaats op basis van de visie op het plangebied, de schetsontwerpen en duurzaam bouwen/gebruik van materialen volgens het principe van Het Nieuwe Normaal.
 

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Wijnbergen de Kwekerij.

Beschikbare kavels

De inschrijving voor de kavels is inmiddels verstreken. De deelnemers hebben bericht ontvangen over de uitslag van de loting. De verdere verloop van de procedure kunt u lezen op de pagina Een kavel kopen.

De kavelprijs is € 295,- per m2 (exclusief 21% BTW).

Beschikbare kavels
KavelnummerOppervlaktePrijs incl. BTWSoortStatus
WK-A1*ca. 700 m2€ 249.865,-VrijstaandIn optie
WK-A2*ca. 648 m2€ 231.304,-VrijstaandIn optie
WK-A3*ca. 568 m2€ 202.748,-VrijstaandIn optie
WK-A4*ca. 538 m2€ 192.039,-VrijstaandIn optie
WK-A5*ca. 544 m2€ 194.181,-VrijstaandIn optie
WK-A6*ca. 596 m2€ 212742,-VrijstaandIn optie
WK-A7*ca. 676 m2€ 241.298,-VrijstaandIn optie
WK-A8*ca. 567 m2€ 202.391,-VrijstaandIn optie
WK-A9*ca. 520 m2€ 185.614,-VrijstaandIn optie
WK-A10ca. 527 m2€ 188.113,-VrijstaandIn optie
WK-A11ca. 507 m2€ 180.974,-VrijstaandVerkocht
WK-A12ca. 475 m2€ 169.551,-VrijstaandIn optie
WK-A13ca. 450 m2€ 160.628,-VrijstaandIn optie
WK-A14ca. 490 m2€ 174.906,-VrijstaandIn optie
WK-A15ca. 535 m2€ 190.968,-VrijstaandIn optie
WK-A16ca. 526 m2€ 187.756,-VrijstaandIn optie
WK-A17ca. 609 m2€ 217.383,-VrijstaandIn optie
WK-A18ca. 573 m2€ 204.532,-VrijstaandIn optie
WK-A19ca. 565 m2€ 201.677,-VrijstaandIn optie
WK-A20ca. 562 m2€ 200.606,-Vrijstaand In optie
WK-B1ca. 120 m2€ 42.834,-Tiny HouseIn optie
WK-B2ca. 120 m2€ 42.834,-Tiny HouseIn optie
WK-B3ca. 120 m2€ 42.834,-Tiny HouseVerkocht
WK-B4ca. 120 m2€ 42.834,-Tiny HouseVerkocht
WK-B5ca. 120 m2€ 42.834,-Tiny HouseVerkocht
WK-C1ca. 377 m2€ 134.570,-VrijstaandIn optie
WK-C2ca. 375 m2€ 133.856,-VrijstaandIn optie
WK-C3ca. 375 m2€ 133.856,-VrijstaandIn optie
WK-C4ca. 377 m2€134.570,-VrijstaandIn optie
WK-D1ca. 315 m2€ 112.439,-VrijstaandIn optie
WK-D2ca. 367 m2€ 131.001,-VrijstaandIn optie
WK-D3ca. 380 m2€ 135.641,-VrijstaandIn optie
WK-D4ca. 381 m2€135.998,-VrijstaandIn optie
WK-E1ca. 214 m2€ 76.387,-2-onder-1-kapIn optie
WK-E2ca. 224 m2€ 79.957,-2-onder-1-kapIn optie
WK-E3ca. 228 m2€ 81.385,-2-onder-1-kapIn optie
WK-E4ca. 226 m2€ 80.6712-onder-1-kapIn optie
WK-E5ca. 230 m2€ 82.099,-2-onder-1-kapIn optie
WK-E6ca. 226 m2€ 80.671,-2-onder-1-kapIn optie

* Op kavels A1 t/m A9 staan bomen en is beplanting aanwezig. Binnen het bouwvlak worden deze weggehaald. Kopers wordt gevraagd om beplanting en bomen buiten het bouwvlak, maar binnen de kavel, zo veel mogelijk mee te nemen in het tuinplan. Bij de beoordeling van de bouwplannen wordt dit meegenomen.

Overzichtskaart bouwkavels

Op onderstaande overzichtskaart ziet u waar de kavels liggen.

Uitleg van de kavels met daarbij de link naar het kavelpaspoort:

Als bovenstaande kaart niet goed te lezen is, kunt u de overzichtskaart kavels Wijnbergen De Kwekerij ook downloaden.

Heeft u vragen over de kavels, kavelpaspoorten, maatvoeringstekeningen of bouwregels? Neem dan rechtstreeks contact op met de medewerker Gronduitgifte. Stuur hiervoor een mail naar gronduitgifte@doetinchem.nl.

Beoordeling bouwvergunning

De woonwijk Wijnbergen De Kwekerij ligt in het groene gebied tussen de Kapperskolk en de Oude IJssel. De gemeente Doetinchem zet zich voor de woonwijk in voor een groen en ontspannen woonklimaat. We willen het plangebied zo ontwikkelen dat een prettige leefomgeving ontstaat. Een omgeving die goed is voor het welzijn van mens en dier.

Om de groene kwaliteit van de omgeving te behouden stellen we eisen aan de nieuw te bouwen woningen. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige, natuur inclusieve woonwijk. Daarnaast is groen en natuur inclusief bouwen belangrijk voor duurzaamheid en klimaatverbetering.

De ambities voor Wijnbergen De Kwekerij zijn hoog:

 • Nul op de meter in de hele wijk
 • Zoveel mogelijk behouden van bestaande beplanting en bomen
 • Groene grasdaken op de woningen als tweede laag in het landschap
 • Zonnepanelen collectief aanbrengen boven de parkeerplaatsen
 • Alle woningen in Wijnbergen De Kwekerij worden circulair en natuur inclusief gebouwd
 • Wijkgroen bestaat uit inheemse beplanting en heeft een natuurlijke uitstraling
 • In de wijk Wijnbergen de Kwekerij woon je in de natuur
 • Niet parkeren langs doorgaande wegen
 • Geen afvalcontainers

Schakel een deskundig adviseur in als u uw woning ontwerpt en uw kavel inricht

Voor het bouwen van een woning gelden steeds meer speciale regels en voorwaarden die om de kennis van een specialist vragen. Tijdens het hele proces is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie die nodig is. 

U kunt allereerst een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer u een woning wilt gaan bouwen, dan kunt u daarvoor eerst een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen. Alle informatie over het aanvragen van een vooroverleg omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina Conceptverzoek. Een aanvraag vooroverleg wordt getoetst aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Om onze ambities waar te kunnen maken, wordt uw vooroverleg onder andere beoordeeld door een kwaliteitsteam.

U kunt zelf het bestemmingsplan toetsen bij een vooroverleg

Om de procedure te versnellen bestaat de mogelijkheid dat u zelf het bestemmingsplan toetst bij het vooroverleg. U neemt dat zelf de verantwoording dat uw vooroverleg niet meer door de gemeente getoetst hoeft te worden. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u dit duidelijk bij uw vooroverleg aan te geven. U kunt dit doen door een bijlage toe te voegen aan uw vooroverleg waarin u bevestigt dat u zelf het bestemmingsplan heeft getoetst. Uw aanvraag voor een vooroverleg wordt hierna direct voorgelegd aan het kwaliteitsteam.  

Project Wijnbergen De Kwekerij heeft een kwaliteitsteam

Het kwaliteitsteam beoordeelt of uw aanvraag de ambitie volgt die we voor dit project stellen. Het kwaliteitsteam bestaat uit de volgende personen:

 • rayonarchitect
 • stedenbouwkundige
 • planoloog
 • beleidsmedewerker circulaire economie
 • beleidsmedewerker ecologie
 • projectleider van Wijnbergen De Kwekerij

Een onderdeel van het vooroverleg is een gesprek met het kwaliteitsteam. Als het kwaliteitsteam bij elkaar komt, nodigen we de aanvrager uit om daarbij aanwezig te zijn. U kunt uw adviseur (architect) meenemen naar het vooroverleg. Tijdens dit gesprek  beoordeelt het kwaliteitsteam uw aanvraag. We streven naar een toekomstbestendige natuur inclusieve woonwijk waarbij we rekening houden met duurzaamheid en het toekomstig klimaat. Het kwaliteitsteam geeft een advies over het plan. Wanneer er verbeteringen nodig zijn, wordt dit teruggekoppeld naar de aanvrager.

U bent niet verplicht om eerst een aanvraag vooroverleg te doen

Maar wij raden u dit wel aan. Wanneer u gelijk een aanvraag omgevingsvergunning wilt indienen, dan vindt u meer informatie op de pagina Omgevingsvergunning aanvragen. Uw aanvraag wordt dan getoetst aan het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsteam, bouwbesluit. Bij de toetsing van het plan wordt deze onder andere beoordeeld door het kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam geeft een advies over uw plan. Wanneer alle onderdelen getoetst zijn dan krijgt u een besluit op de aanvraag.

Voor project Wijnbergen De Kwekerij zijn specifieke regels beschreven

Deze regels kunt u vinden op de pagina Specifieke regels bouwkavels 2022 Wijnbergen de Kwekerij. Naast deze regels gelden de landelijke vastgestelde regels. 

Een tuinbon voor kopers

Wonen in Wijnbergen De Kwekerij doen we met respect voor de natuur. We streven naar een hoge biodiversiteit en een groene uitstraling. Dat betekent dat ook de inrichting van de tuinen van Wijnbergen De Kwekerij aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Bestaande beplanting en bomen moeten bijvoorbeeld zo veel mogelijk meegenomen worden in het tuinplan

En er zijn meer dingen die gedaan kunnen worden om de tuin zo duurzaam en natuurinclusief mogelijk in te richten. Meer hierover, en over het bijbehorend puntensysteem, leest u in op de pagina Bouwregels bouwkavels 2022 Wijnbergen de Kwekerij.

Alle kopers van een kavel ontvangen een tuinbon

De tuinbon heeft een waarde van € 250,-. Hij kan ingeleverd worden bij drie tuinontwerpers uit de gemeente Doetinchem. Bij inlevering van de bon krijgt de koper een intake- en adviesgesprek voor het maken van een tuinontwerp. Alle kopers van een kavel ontvangen de tuinbon per e-mail.

De deelnemende tuinontwerpers zijn:

Aan het gebruik van de tuinbon is een aantal regels verbonden

 • De bon kunt u alleen gebruiken voor de inrichting van een kavel op project Wijnbergen De Kwekerij.
 • De bon kunt u tot één jaar na datum uitgifte inleveren bij één van de drie deelnemende tuinontwerpers.
 • De bon kunt u niet overdragen aan een andere kaveleigenaar binnen project Wijnbergen De Kwekerij.
 • Per kavel kunt u maximaal één bon inwisselen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze richten aan kwekerij@doetinchem.nl.

Bestemmingsplan

Om de wijk te kunnen ontwikkelen moet het bestemmingsplan(externe link) aangepast worden. In het bestemmingsplan zijn de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor het gebied vastgelegd. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 20 oktober 2022 vastgesteld en het ligt vanaf 3 november 2022 zes weken ter inzage voor beroep.

Projectontwikkelaars BAM en Welling Bouw

Gemeente Doetinchem en Sité laten samen 73 toekomstbestendige woningen bouwen in De Kwekerij in Doetinchem. Na een aanbesteding hebben zij deze opdracht gegund aan BAM Wonen. Daarnaast zal Welling Bouw nog eens 18 koopwoningen bouwen. Beide partijen sloten het beste aan bij de vraag naar circulair, biobased en natuurinclusief bouwen. De Kwekerij wordt een duurzaam woongebied, met in totaal 140 woningen. Op dit moment wordt het gebied bouwrijp gemaakt.

De Kwekerij – grenzend aan de Kapperskolk – krijgt een groene uitstraling en grote biodiversiteit. Er komen 140 bijna-energieneutrale woningen, gebouwd met respect voor de natuur (denk aan houten gevels, grasdaken/daktuinen). Een prettige plek om te wonen omdat er ruimte is voor ontmoeting in de vorm van buurttuinen en (natuurlijke) speelplekken. BAM Wonen gaat onder de naam WeideWald 41 koop- en 32 huurwoningen ontwikkelen voor starters, gezinnen en senioren. Welling Bouw gaat aan de slag met nog eens 18 koopwoningen in gebied BuitenGewoon. De ontwikkelaars werken de schetsontwerpen de komende periode verder uit. Daarna worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Zowel BAM Wonen als Welling Bouw starten voorjaar 2024 met de verkoop van hun woningen. Later dat jaar start de bouw.

Het uitgangspunt voor De Kwekerij is de natuur

Het gebied waar deze wijk komt is omgeven door groen en natuur. Aanwezige bomen en struiken worden ingepast en aangevuld met beplanting die in het gebied past. Ook wordt er natuurinclusief gebouwd. Dit betekent dat de woning en tuin voorzieningen krijgen waar planten en dieren gebruik van kunnen maken. Biosbased houdt in dat er ecologisch verantwoorde materialen gebruikt worden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in:

Tiny house in de Wildernis

In maart 2022 publiceerden wij onze pilot voor een community met tiny houses. Dit heeft geleid tot de inschrijving van een enthousiaste groep gegadigden. Zij presenteren zich onder de naam: Tiny House in de Wildernis. Op zaterdag 26 november 2022 is de intentieovereenkomst getekend.

Achtergrondinformatie

De geschiedenis van woongebied Wijnbergen

De plannen voor woningbouw in Wijnbergen zijn niet nieuw. In de jaren ’80 van de vorige eeuw is dit deel van de toenmalige gemeente Bergh bij Doetinchem gevoegd met als doel hier een bedrijventerrein en woningbouw te realiseren. In 1999 heeft de gemeente deze woningbouw planologisch ook mogelijk gemaakt.
Wijnbergen wordt ontwikkeld in twee delen. Het eerste deel bestaat uit het Midden en Westen. Hiervoor zijn in 2010 de plannen uitgewerkt, waarna de bouw is gestart. De bouw van de laatste fase is dit voorjaar begonnen.
Het tweede deel bestaat uit De Kwekerij (voorheen Het Oosten). Voor Het Oosten lagen er in 2012 al uitgewerkte plannen. Deze hebben we in 2013 door de woon- en kredietcrisis ‘in de ijskast’ moeten zetten. Het is altijd de bedoeling gebleven dit gebied te bebouwen. Daarom is het bestemmingsplan dat dit mogelijk maakt van kracht gebleven. Begin 2020 heeft het college van b&w de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe we dit woningbouwgebied weer in ontwikkeling kunnen nemen. Dit vanwege de sterk aantrekkende vraag naar woningen in de gemeente Doetinchem.

De Kapperskolk blijft behouden

Naast het plangebied ligt de ecologische verbindingszone (EVZ) Kapperskolk. Deze natuurzone is vooruitlopend op de woningbouw al geheel aangelegd en ingericht. Doordat het plangebied zelf de afgelopen jaren extensief onderhouden is met schapen, hebben zich hier groenstructuren en ruigten met natuurwaarden kunnen ontwikkelen. De bouw van woningen heeft hier zeker invloed op. Daarom hebben we een flora & fauna-onderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het gebied een woon- en leefgebied is voor de beschermde soorten buizerd, steenuil en vleermuizen. Voor de buizerd en steenuil gaat dit gebied verloren. Voor deze soorten zullen we op een andere plek een leefgebied inrichten. We behouden de bestaande groenstructuren in de nieuwe wijk. Zo blijft het leefgebied voor de vleermuizen behouden. Hiervoor hoeven we dus geen extra maatregelen te nemen.
Rond de Kapperskolk komen nog meer, vooral watergebonden, vogelsoorten voor. Uit het flora & fauna-onderzoek blijkt dat de Kapperskolk door deze soorten sporadisch wordt aangedaan. Het is dus geen essentieel leefgebied voor deze soorten. Met de woningbouw en voorzieningen blijven we nadrukkelijk weg bij de Kapperskolk, waardoor deze in de huidige staat behouden blijft en gedeeltelijk zelfs zal worden uitgebreid. De EVZ Kapperskolk blijft dus ook in de toekomst beschikbaar voor deze nu aanwezige soorten.

Hondenlosloopgebied

Toen Wijnbergen Het Oosten in 2013 ‘in de ijskast’ werd gezet, is afgesproken dat het plangebied als tijdelijk hondenlosloopgebied gebruikt kon worden. Het tijdelijke losloopgebied in de huidige grootschalige vorm zal verdwijnen. Ondanks dat is gebleken dat loslopende honden regelmatig voor verstoring van de aanwezige natuurwaarden zorgen, zullen in het nieuwe plan twee losloopgebieden aangewezen worden: de oude kwekerij aan de Torontostraat blijft als hondenlosloopgebied gehandhaafd en er komt in de groenzone ten zuiden van het doorgaande fietspad een extra losloopgebied.

Veelgestelde vragen

1. Hoeveel woningen komen er in Wijnbergen De Kwekerij?

Er komen in totaal 139 woningen. Het project kent 28 particuliere kavels voor vrijstaande woningen en 6 kavels voor 2 onder 1 kap woningen. Daarnaast is er plek voor 13 tiny houses. Vijf van deze tiny houses komen op een eigen kavel. De gemeente geeft totaal 47 kavels uit. Daarnaast worden 91 toekomstbestendige woningen gebouwd door 2 projectontwikkelaars.

2. Wie gaan de 91 toekomstbestendige woningen bouwen?

Sité Woondiensten laat door BAM Wonen 32 sociale huurwoningen bouwen. Daarnaast bouwt BAM Wonen nog 41 toekomstbestendige koopwoningen. Welling Bouw zal 18 koopwoningen bouwen. BAM Wonen en Welling Bouw hebben na een aanbesteding deze opdracht gegund gekregen. Beide partijen sloten het beste aan bij de vraag naar circulair, biobased en natuurinclusief bouwen. De Kwekerij wordt een duurzaam woongebied.

3. Ik heb interesse in een kavel in het project. Kan ik mij op een lijst van belangstellenden laten zetten?

De uitgifte van de gemeentelijke kavels heeft eind 2022 plaatsgevonden. Op dit moment zijn alle kavels uitgegeven. Ook is er een reservelijst met geïnteresseerden die meegedaan hebben aan de loting. Het is niet meer mogelijk om u op deze belangstellendenlijst te plaatsen.

4. Ik ben geïnteresseerd in een huurwoning. Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven?

Sité Woondiensten is de ontwikkelaar voor de huurwoningen. Als er meer bekend is over de huurwoningen dan informeren wij u op onze pagina.

5. Hoe gaat het gebied eruitzien?

De Kwekerij, grenzend aan de Kapperskolk,  krijgt een groene uitstraling en grote biodiversiteit. De woningen worden gebouwd met respect voor de natuur (denk aan houten gevels, grasdaken/daktuinen). Een prettige plek om te wonen. Er is ruimte voor ontmoeting in de vorm van buurttuinen en (natuurlijke) speelplekken. Aanwezige bomen en struiken worden ingepast en aangevuld met beplanting die in het gebied past. Ook wordt er natuurinclusief gebouwd. Dit betekent dat de woningen en tuinen voorzieningen krijgen waar planten en dieren gebruik van kunnen maken. Biobased houdt in dat er ecologisch verantwoorde materialen gebruikt worden.

6. Waarom komt er woningbouw op Wijnbergen?

Er is in Doetinchem grote behoefte aan woningen. Plekken waar al eerder initiatieven voor woningbouw lagen, komen hiervoor als eerste in aanmerking. Wijnbergen De Kwekerij is één van deze plekken: hier lag ooit al een plan voor 201 woningen (het toenmalige ecodorp Wijnbergen Het Oosten).

7. Hoe kan ik op de hoogte gehouden worden over project Wijnbergen De Kwekerij?

Alle informatie over project De Kwekerij kunt u vinden op doetinchem.nl/kwekerij. Deze pagina wordt bijgehouden met alle beschikbare informatie over dit project.

Samenvatting inspraak stedenbouwkundig plan maart 2021

Algemeen

 • Het is een mooi plan, blij met veel aandacht voor een groene invulling.
 • Heel vaak is genoemd: verkeersveiligheid Wijnbergseweg/Doetinchemseweg.
  Herinrichting van de Doetinchemseweg wordt via een apart traject opgepakt.
 • Komen er winkels, scholen etc?
  Nee, alleen woningen.

Veranderend gebruik

 • Behoud van het vrije uitzicht zou fijn zijn, liever niet te hoog bouwen.
  Er komen weliswaar doorzichten, maar een vrij uitzicht zal door de woningbouw verdwijnen.
 • Veel bewoners willen de uitgangen aan de achterzijde van hun percelen behouden. Zijn er mogelijkheden voor een pad achter de woningen?
  Dit wordt nadrukkelijk bekeken.
 • Met betrekking tot de groenstrook achter de woningen: waarom wordt deze bij sommige woningen wel behouden en bij andere niet?
  Dit is afhankelijk van de verkaveling en beschikbare ruimte.
 • Bouwwerken bij voorkeur niet te hoog.
 • Komt er weer een overlegstructuur zoals in de tijd van het ecodorp?
  Nee.
 • Hoe gaan we om met onderhoud van hagen, schuurtjes etc. die op de erfgrens staan?
  Dit zal in overleg met de nieuwe buren moeten.
 • Blijven de bestaande groenvoorzieningen staan?
  Deze worden zo goed mogelijk ingepast.

Gebiedsontsluitingsweg

 • De weg is wel erg lang, mogelijk wordt er daardoor hard gereden.
 • De snelheid op de Doetinchemseweg is vaak te hoog en de aansluiting in de bochten is daarom niet wenselijk. Die aansluiting is niet optimaal.
  De Doetinchemseweg wordt heringericht waarbij de snelheid omlaag gaat naar maximaal 30 km/u. De aansluiting krijgt extra aandacht.
 • Ontsluiting op de Torontostraat vindt niet iedereen wenselijk. Is er nagedacht over alternatieven?
  Deze aansluiting heeft onze aandacht, maar een 2e ontsluiting voor in ieder geval calamiteitendiensten zal nodig zijn. De ontsluiting zoals die ooit bedacht was in combinatie met het doorgaande fietspad komt er wegens de drukte op het fietspad niet.
 • Kan de weg verlegd worden zodat de weg achter bestaand perceel loopt en de nieuwe kavels aan de andere kant van de weg liggen?
  Zal worden bekeken bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan.

Parkeren

 • De parkeerplaatsen in het middengebied achter de groenstrook: op welke hoogte komen die te liggen? Komt er een overkapping op?
  Deze liggen op maaiveldniveau en krijgen geen overkapping.

Fietsen

 • Het centrale fietspad wordt voor autoverkeer gebruikt als doorsteek. De blokken die geplaatst zijn, bieden geen oplossing om het autoverkeer te weren.
  Het moet een veilig fietspad zijn, maar wel toegankelijk voor hulp- en strooidiensten. Nemen we in het ontwerp mee.

Recreanten

 • Waar kunnen recreanten die er nu wandelen naar toe als het gebied is volgebouwd?
  De wandelroutes rond de Kapperskolk blijven gewoon in tact en er kan door de wijk gewandeld worden.

Honden

 • Komt er een losloopterrein / blijft er een hondenlosloopgebied? Ook in de oude kwekerij?
  Ja. Niet meer in de omvang van het huidige tijdelijke losloopgebied, maar er komt een voorziening terug. De oude kwekerij (behalve de doorsteek) hoort niet bij het plangebied. Als er initiatieven zijn voor een ander gebruik of aangepaste inrichting, dan kan hiernaar gekeken worden.
 • Hoe voorkom je dat er honden uitgelaten worden in het groen?
  Het hondenbeleid van de gemeente zal ook hier gelden. Je kan niet alles sturen, maar waar mogelijk zullen we hier met de inrichting op anticiperen.

Bouwinitiatieven

 • Is er plek voor initiatieven voor gezamenlijk bouwen (b.v. gezamenlijke tuin, knarrenhof)?
  Ja, maar deze moeten dan uit de samenleving komen. De gemeente biedt ruimte, maar gaat zelf geen woningen ontwikkelen.
 • Welke termijn staat er voor het indienen van de plannen?
  Dit wordt later nog bepaald. Het stedenbouwkundig plan is voor de zomer klaar.
 • Tip voor woningen op het VIOD terrein: bijzondere bouwvorm: de woningen lijken vrijstaand, maar zijn geschakeld. Een gedeelte heeft meer woonlagen, het andere deel is laagbouw.
  In het project wordt nadrukkelijk ruimte gegeven aan bijzondere woonvormen.
 • Is het mogelijk om zelf een kavel te kopen en te ontwikkelen of ligt alles al vast?
  In het bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe groot en hoog er gebouwd mag worden, het kavelpaspoort geeft eisen voor het uiterlijk van de woning mee.
 • Kun je de woningen plaatsen op die gedeeltes waar de meeste geluidsbelasting is, zodat je meer openbaar groen houdt?
  Zal naar worden gekeken.
 • Komen er ook andere daken dan de lessenaar daken?
  Ja, er komt zeker ruimte voor andere daken en diverse bouwstijlen.
 • Is Sité betrokken bij de bouw van de goedkope woningen? Starterswoningen zijn belangrijk.
  De eerste contacten zijn gelegd.
 • Suggestie: appartementencomplex met kleinere woningen, om ruimte te delen, bijvoorbeeld een groepsruimte, schuur, logeerruimte huren.
 • Suggestie: bouwen met hout stimuleren.
 • Vindt het een heel mooi plan, er zijn goede afwegingen gemaakt. Goed idee, opgetild maaiveld, met platte daken kun je veel doen. Richt je niet alleen op lessenaar daken voor groene daken, gedeelde tuin lijkt een goed idee. Is er alleen ruimte voor dikke graslagen of is ander groen ook mogelijk?
  De voorkeur heeft dikke groene daken, maar goede alternatieven zijn welkom.
 • Dingen gezamenlijk doen heeft de voorkeur en past bij de wijk.
  Plannen om samen iets te de doen moeten door de bewoners opgepakt worden. Natuurlijk kan de website gebruikt worden op centraal te communiceren over bijzondere plannen.

Energievoorziening

 • Kan er door bestaande woningen aangetakt worden op de energievoorziening van de nieuwe wijk?
  Dit is onderzocht. Er is geen plek voor een “grote” energiecentrale, vooralsnog gaan we uit van warmtevoorzieningen op individueel- of blok-niveau.
 • Zijn er andere mogelijkheden voor energievoorziening dan de warmte- en koudeopslag?
  Uiteindelijk is deze keuze aan de bouwer.

Speelvoorziening

 • Kinderen willen graag meedenken hierover.
  Hier maken we graag gebruik van

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar kwekerij@doetinchem.nl. Telefonisch contact opnemen met projectleider Nard Everdij kan via (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?