De Kwekerij

In het oostelijk deel van Wijnbergen ontwikkelen we een nieuw woongebied: De Kwekerij. Wijnbergen De Kwekerij – grenzend aan de Kapperskolk – krijgt een groene uitstraling en grote biodiversiteit. Er komen ongeveer 135 energieneutrale woningen, gebouwd met respect voor de natuur (denk aan houten gevels, grasdaken/daktuinen). Een prettige plek om te wonen omdat er ruimte is voor ontmoeting in de vorm van buurttuinen en (natuurlijke) speelplekken. De Kwekerij wordt een deels autovrije wijk.

Kavels

Een groot deel van de woningen wordt projectmatig gebouwd. BAM Wonen gaat onder de naam WeideWald 41 koopwoningen ontwikkelen voor starters, gezinnen en senioren. Sité heeft BAM Wonen opdracht gegeven voor 32 huurwoningen. Welling Bouw gaat aan de slag met nog eens 18 koopwoningen in gebied BuitenGewoon. Bekijk voor meer informatie de websites weidewald.nl en buitengewoondoetinchem.nl.

Daarnaast geeft de gemeente 39 kavels zelf uit. Het gaat daarbij om 28 vrijstaande woningen, 6 kavels voor 2-onder-1-kap woningen en 5 tiny houses. Deze particuliere kavels hebben we via een loting uitgegeven. Inschrijven is dus niet meer mogelijk.

Aanbesteding voor nieuwe manier van woningbouw

Vanuit het hele land is de aanbesteding voor De Kwekerij met grote interesse gevolgd. De Kwekerij geldt als een voorbeeld voor moderne woningbouw. De selectie van ontwikkelaars vond plaats op basis van de visie op het plangebied, de schetsontwerpen en duurzaam bouwen/gebruik van materialen volgens het principe van Het Nieuwe Normaal.
 

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over Wijnbergen de Kwekerij.

 • Wijnbergen De Kwekerij genomineerd voor de PROVADA Inspiratie Awards 2024 23 mei 2024
 • Aandacht voor De Kwekerij in Elsevier Weekblad 10 april 2024
 • Projectontwikkelaars presenteerden zich tijdens inloopavond 8 maart 2024

Beschikbare kavels

De inschrijving voor de kavels is inmiddels verstreken. De deelnemers hebben bericht ontvangen over de uitslag van de loting. De verdere verloop van de procedure kunt u lezen op de pagina Een kavel kopen.

De kavelprijs is € 295,- per m2 (exclusief 21% BTW).

Beschikbare kavels
KavelnummerOppervlaktePrijs incl. BTWSoortStatus
WK-A1*ca. 700 m2€ 249.865,-VrijstaandIn optie
WK-A2*ca. 648 m2€ 231.304,-VrijstaandIn optie
WK-A3*ca. 568 m2€ 202.748,-VrijstaandIn optie
WK-A4*ca. 538 m2€ 192.039,-VrijstaandIn optie
WK-A5*ca. 544 m2€ 194.181,-VrijstaandIn optie
WK-A6*ca. 596 m2€ 212742,-VrijstaandVerkocht
WK-A7*ca. 676 m2€ 241.298,-VrijstaandIn optie
WK-A8*ca. 567 m2€ 202.391,-VrijstaandIn optie
WK-A9*ca. 520 m2€ 185.614,-VrijstaandIn optie
WK-A10ca. 527 m2€ 188.113,-VrijstaandIn optie
WK-A11ca. 507 m2€ 180.974,-VrijstaandVerkocht
WK-A12ca. 475 m2€ 169.551,-VrijstaandIn optie
WK-A13ca. 450 m2€ 160.628,-VrijstaandIn optie
WK-A14ca. 490 m2€ 174.906,-VrijstaandIn optie
WK-A15ca. 535 m2€ 190.968,-VrijstaandIn optie
WK-A16ca. 526 m2€ 187.756,-VrijstaandVerkocht
WK-A17ca. 609 m2€ 217.383,-VrijstaandIn optie
WK-A18ca. 573 m2€ 204.532,-VrijstaandIn optie
WK-A19ca. 565 m2€ 201.677,-VrijstaandIn optie
WK-A20ca. 562 m2€ 200.606,-Vrijstaand In optie
WK-B1ca. 120 m2€ 42.834,-Tiny HouseIn optie
WK-B2ca. 120 m2€ 42.834,-Tiny HouseIn optie
WK-B3ca. 120 m2€ 42.834,-Tiny HouseVerkocht
WK-B4ca. 120 m2€ 42.834,-Tiny HouseVerkocht
WK-B5ca. 120 m2€ 42.834,-Tiny HouseVerkocht
WK-C1ca. 377 m2€ 134.570,-VrijstaandIn optie
WK-C2ca. 375 m2€ 133.856,-VrijstaandIn optie
WK-C3ca. 375 m2€ 133.856,-VrijstaandIn optie
WK-C4ca. 377 m2€134.570,-VrijstaandIn optie
WK-D1ca. 315 m2€ 112.439,-VrijstaandIn optie
WK-D2ca. 367 m2€ 131.001,-VrijstaandIn optie
WK-D3ca. 380 m2€ 135.641,-VrijstaandIn optie
WK-D4ca. 381 m2€135.998,-VrijstaandIn optie
WK-E1ca. 214 m2€ 76.387,-2-onder-1-kapVerkocht
WK-E2ca. 224 m2€ 79.957,-2-onder-1-kapVerkocht
WK-E3ca. 228 m2€ 81.385,-2-onder-1-kapIn optie
WK-E4ca. 226 m2€ 80.6712-onder-1-kapIn optie
WK-E5ca. 230 m2€ 82.099,-2-onder-1-kapIn optie
WK-E6ca. 226 m2€ 80.671,-2-onder-1-kapIn optie

* Op kavels A1 t/m A9 staan bomen en is beplanting aanwezig. Binnen het bouwvlak worden deze weggehaald. Kopers wordt gevraagd om beplanting en bomen buiten het bouwvlak, maar binnen de kavel, zo veel mogelijk mee te nemen in het tuinplan. Bij de beoordeling van de bouwplannen wordt dit meegenomen.

Overzichtskaart bouwkavels

Op onderstaande overzichtskaart ziet u waar de kavels liggen.

Uitleg van de kavels met daarbij de link naar het kavelpaspoort:

Als bovenstaande kaart niet goed te lezen is, kunt u de overzichtskaart kavels Wijnbergen De Kwekerij ook downloaden.

Heeft u vragen over de kavels, kavelpaspoorten, maatvoeringstekeningen of bouwregels? Neem dan rechtstreeks contact op met de medewerker Gronduitgifte. Stuur hiervoor een mail naar gronduitgifte@doetinchem.nl.

Omgevingsvergunning en kwaliteitsteam

De woonwijk Wijnbergen De Kwekerij ligt in het groene gebied tussen de Kapperskolk en de Oude IJssel. De gemeente Doetinchem zet zich voor de woonwijk in voor een groen en ontspannen woonklimaat. We willen het plangebied zo ontwikkelen dat een prettige leefomgeving ontstaat. Een omgeving die goed is voor het welzijn van mens en dier.

Om de groene kwaliteit van de omgeving te behouden stellen we eisen aan de nieuw te bouwen woningen. Zo zorgen we voor een toekomstbestendige, natuur inclusieve woonwijk. Daarnaast is groen en natuur inclusief bouwen belangrijk voor duurzaamheid en klimaatverbetering.

De ambities voor Wijnbergen De Kwekerij zijn hoog:

 • Nul op de meter in de hele wijk
 • Zoveel mogelijk behouden van bestaande beplanting en bomen
 • Groene grasdaken op de woningen als tweede laag in het landschap
 • Zonnepanelen collectief aanbrengen boven de parkeerplaatsen
 • Alle woningen in Wijnbergen De Kwekerij worden circulair en natuur inclusief gebouwd
 • Wijkgroen bestaat uit inheemse beplanting en heeft een natuurlijke uitstraling
 • In de wijk Wijnbergen de Kwekerij woon je in de natuur
 • Niet parkeren langs doorgaande wegen
 • Geen afvalcontainers

Schakel een deskundig adviseur in als u uw woning ontwerpt en uw kavel inricht

Voor het bouwen van een woning gelden steeds meer speciale regels en voorwaarden die om de kennis van een specialist vragen. Tijdens het hele proces is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie die nodig is. 

U kunt allereerst een conceptverzoek omgevingsvergunning aanvragen

Wanneer u een woning wilt gaan bouwen, dan kunt u daarvoor eerst een conceptverzoek omgevingsvergunning aanvragen. Alle informatie over het aanvragen van een conceptverzoek omgevingsvergunning kunt u vinden op de pagina Conceptverzoek. Een aanvraag conceptverzoek wordt getoetst aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Om onze ambities waar te kunnen maken, wordt uw conceptverzoek onder andere beoordeeld door een kwaliteitsteam.

U kunt zelf het bestemmingsplan toetsen bij een conceptverzoek

Om de procedure te versnellen bestaat de mogelijkheid dat u zelf het bestemmingsplan toetst bij het conceptverzoek. U neemt dat zelf de verantwoording dat uw conceptverzoek niet meer door de gemeente getoetst hoeft te worden. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u dit duidelijk bij uw conceptverzoek aan te geven. U kunt dit doen door een bijlage toe te voegen aan uw conceptverzoek waarin u bevestigt dat u zelf het bestemmingsplan heeft getoetst. Uw aanvraag voor een conceptverzoek wordt hierna direct voorgelegd aan het kwaliteitsteam.  

Project Wijnbergen De Kwekerij heeft een kwaliteitsteam

Het kwaliteitsteam beoordeelt of uw aanvraag de ambitie volgt die we voor dit project stellen. Het kwaliteitsteam bestaat uit de volgende personen:

 • rayonarchitect
 • stedenbouwkundige
 • planoloog
 • beleidsmedewerker circulaire economie
 • beleidsmedewerker ecologie
 • projectleider van Wijnbergen De Kwekerij

Een onderdeel van het conceptverzoek is een gesprek met het kwaliteitsteam. Als het kwaliteitsteam bij elkaar komt, nodigen we de aanvrager uit om daarbij aanwezig te zijn. U kunt uw adviseur (architect) meenemen naar het conceptverzoek. Tijdens dit gesprek  beoordeelt het kwaliteitsteam uw aanvraag. We streven naar een toekomstbestendige natuur inclusieve woonwijk waarbij we rekening houden met duurzaamheid en het toekomstig klimaat. Het kwaliteitsteam geeft een advies over het plan. Wanneer er verbeteringen nodig zijn, wordt dit teruggekoppeld naar de aanvrager.

U bent niet verplicht om eerst een aanvraag conceptverzoek te doen

Maar wij raden u dit wel aan. Wanneer u gelijk een aanvraag omgevingsvergunning wilt indienen, dan vindt u meer informatie op de pagina Omgevingsvergunning aanvragen. Uw aanvraag wordt compleet getoetst. Bij de toetsing van het plan wordt deze onder andere beoordeeld door het kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam geeft een advies over uw plan. Wanneer alle onderdelen getoetst zijn dan krijgt u een besluit op de aanvraag.

Voor project Wijnbergen De Kwekerij zijn specifieke regels beschreven

Deze regels kunt u vinden op de pagina Specifieke regels bouwkavels 2022 Wijnbergen de Kwekerij. Naast deze regels gelden de landelijke vastgestelde regels. Lees ook het Beeldkwaliteitsplan Wijnbergen De Kwekerij, september 2022 (pdf, 8 MB).

Een tuinbon voor kopers

Wonen in Wijnbergen De Kwekerij doen we met respect voor de natuur. We streven naar een hoge biodiversiteit en een groene uitstraling. Dat betekent dat ook de inrichting van de tuinen van Wijnbergen De Kwekerij aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Bestaande beplanting en bomen moeten bijvoorbeeld zo veel mogelijk meegenomen worden in het tuinplan

En er zijn meer dingen die gedaan kunnen worden om de tuin zo duurzaam en natuurinclusief mogelijk in te richten. Meer hierover, en over het bijbehorend puntensysteem, leest u in op de pagina Bouwregels bouwkavels 2022 Wijnbergen de Kwekerij.

Alle kopers van een kavel ontvangen een tuinbon

De tuinbon heeft een waarde van € 250,-. Hij kan ingeleverd worden bij drie tuinontwerpers uit de gemeente Doetinchem. Bij inlevering van de bon krijgt de koper een intake- en adviesgesprek voor het maken van een tuinontwerp. Alle kopers van een kavel ontvangen de tuinbon per e-mail.

De deelnemende tuinontwerpers zijn:

Aan het gebruik van de tuinbon is een aantal regels verbonden

 • De bon kunt u alleen gebruiken voor de inrichting van een kavel op project Wijnbergen De Kwekerij.
 • De bon kunt u tot één jaar na datum uitgifte inleveren bij één van de drie deelnemende tuinontwerpers.
 • De bon kunt u niet overdragen aan een andere kaveleigenaar binnen project Wijnbergen De Kwekerij.
 • Per kavel kunt u maximaal één bon inwisselen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze richten aan kwekerij@doetinchem.nl.

Bestemmingsplan

Om de wijk te kunnen ontwikkelen moet het bestemmingsplan aangepast worden. In het bestemmingsplan zijn de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor het gebied vastgelegd. De gemeenteraad stelde dit bestemmingsplan op 20 oktober 2022 vast. Vanaf 3 november 2022 lag het zes weken ter inzage voor beroep.

Geschiedenis en groei van Wijnbergen de Kwekerij

Veelgestelde vragen

1. Wie gaan de toekomstbestendige woningen bouwen?

Sité Woondiensten laat door BAM Wonen 32 sociale huurwoningen bouwen. Daarnaast bouwt BAM Wonen nog 41 toekomstbestendige koopwoningen. Welling Bouw zal 18 koopwoningen bouwen. BAM Wonen en Welling Bouw hebben na een aanbesteding deze opdracht gegund gekregen. Beide partijen sloten het beste aan bij de vraag naar circulair, biobased en natuurinclusief bouwen. De Kwekerij wordt een duurzaam woongebied.

2. Ik heb interesse in een kavel in het project. Kan ik mij op een lijst van belangstellenden laten zetten?

De uitgifte van de gemeentelijke kavels heeft eind 2022 plaatsgevonden. Op dit moment zijn alle kavels uitgegeven. Ook is er een reservelijst met geïnteresseerden die meegedaan hebben aan de loting. Het is niet meer mogelijk om u op deze belangstellendenlijst te plaatsen.

3. Ik heb interesse in een woning bij een van de projectontwikkelaars? Wat moet ik doen?

Beide projectontwikkelaars hebben webpagina’s waarop u informatie kunt vinden over de woningen. De naam van het project van BAM is WeideWald. Meer informatie staat op de website laplab.eu/projects/weidewald-doetinchem. Welling Bouw gaat aan de slag met koopwoningen in gebied BuitenGewoon. Meer informatie vindt u op buitengewoondoetinchem.nl.

4. Ik ben geïnteresseerd in een huurwoning. Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven?

Sité Woondiensten is de ontwikkelaar voor de huurwoningen. Als er meer bekend is over de huurwoningen dan informeren wij u op onze pagina.

5. Hoe gaat het gebied eruitzien?

De Kwekerij, grenzend aan de Kapperskolk,  krijgt een groene uitstraling en grote biodiversiteit. De woningen worden gebouwd met respect voor de natuur (denk aan houten gevels, grasdaken/daktuinen). Een prettige plek om te wonen. Er is ruimte voor ontmoeting in de vorm van buurttuinen en (natuurlijke) speelplekken. Aanwezige bomen en struiken worden ingepast en aangevuld met beplanting die in het gebied past. Ook wordt er natuurinclusief gebouwd. Dit betekent dat de woningen en tuinen voorzieningen krijgen waar planten en dieren gebruik van kunnen maken. Biobased houdt in dat er ecologisch verantwoorde materialen gebruikt worden.

6. Waarom komt er woningbouw op Wijnbergen?

Er is in Doetinchem grote behoefte aan woningen. Plekken waar al eerder initiatieven voor woningbouw lagen, komen hiervoor als eerste in aanmerking. Wijnbergen De Kwekerij is één van deze plekken: hier lag ooit al een plan voor 201 woningen (het toenmalige ecodorp Wijnbergen Het Oosten).

7. Hoe kan ik op de hoogte gehouden worden over project Wijnbergen De Kwekerij?

Alle informatie over project De Kwekerij kunt u vinden op doetinchem.nl/kwekerij. Deze pagina wordt bijgehouden met alle beschikbare informatie over dit project.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar kwekerij@doetinchem.nl. Telefonisch contact opnemen met projectleider Nard Everdij kan via (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?