Op deze pagina vindt u ons beleid dat gaat over mobiliteit. Op de pagina's Duurzame mobiliteit en Parkeren in Doetinchem staat meer informatie over mobiliteit in Doetinchem.   

Mobiliteitsvisie 2016-2026

Parkeernormen Auto en Fiets

Parkeervisie 2017-2020

Laadpalen voor elektrische auto's

Beleid voorheen structuurvisies

Bij de vaststelling van de omgevingsvisie op 30 november 2023 zijn een aantal oudere structuurvisies aangemerkt als beleid. Bij Mobiliteit gaat het over dit beleid:

  • Mobiliteitsplan

U kunt dit beleid in pfd-vorm opvragen bij het Loket bouwen en wonen via bouwen&wonen@doetinchem.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?