Omgevingsvisie Doetinchem, kloppend hart van de Achterhoek

Op 30 november 2023 stelden we de omgevingsvisie vast. In deze omgevingsvisie beschrijven we:

  • De kwaliteiten van Doetinchem nu: wat hebben we? Dit is een beschrijving van de kwaliteit van onze bestaande leefomgeving. En de uitdagingen die we daarin hebben. 
  • Doetinchem op weg naar 2036: waar werken we aan? Dit is de visie. Het is een beschrijving van waar we de komende jaren naartoe willen. Bijvoorbeeld op het gebied van gebruik, beheer, bescherming en behoud van onze leefomgeving. Daarbij beschrijven we ook hoe we dat willen bereiken en wat we daarvoor doen. 

Met Doetinchem bedoelen we: de gemeente Doetinchem, bestaande uit de stad Doetinchem, de dorpen Wehl en Gaanderen en de buurtschappen Nieuw-Wehl, Langerak en IJzevoorde.