Op deze pagina vindt u het ontwerp van de omgevingsvisie van gemeente Doetinchem. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben we hard gewerkt om hier te komen. De omgevingsvisie is een belangrijk document. Het schetst in grote lijnen de richting die we op willen met de ruimte in onze gemeente. Welke doelstellingen willen we behalen om gemeente Doetinchem ook in de toekomst een prettige gemeente te laten zijn? Een gemeente waarin het fijn leven, wonen en werken is. 

In deze omgevingsvisie vindt u 4 hoofdthema’s:

  • Woongemeente voor iedereen
  • Werkgemeente met ruimte voor talent en innovatie
  • Landelijk gebied in balans
  • Mensen en ontmoeten

Aan de hand van deze 4 thema’s schetsen we een beeld van waar we als gemeente op dit moment staan. En, u leest waar we in het jaar 2036 willen staan. Dit hebben we natuurlijk niet zelf verzonnen. Waar we in 2036 willen staan, bepaalden we onder andere op basis van de deelvisies waaraan veel inwoners en ondernemers meewerkten. Ook hebben we natuurlijk te maken met landelijke doelstellingen, wetten en regels waar we in deze visie rekening mee moeten houden. En, we hebben te maken met bestaand beleid. Al deze bouwstenen samen maken de omgevingsvisie.  

De ontwerp omgevingsvisie lieten we beoordelen op haalbaarheid

Plannen en visies voor de leefomgeving hebben vaak invloed op bijvoorbeeld het milieu. Deze gevolgen moeten we vooraf onderzoeken en beoordelen. Dat gebeurt met een planMER. PlanMER staat voor milieueffectrapportage. De ontwerp omgevingsvisie lieten we daarom ook beoordelen. Deze beoordeling (planMER) lag samen met de ontwerp omgevingsvisie ter inzage.

Inspraak ontwerp omgevingsvisie

De periode van inspraak op de ontwerp omgevingsvisie met bijbehorende planMER is afgelopen.

Besluitvorming omgevingsvisie

De omgevingsvisie wordt naar verwachting behandeld in de raad van november 2023.

Heeft u gevonden wat u zocht?