De gemeente Doetinchem werkt de woningbouwplannen voor het gebied Fokkenkamp verder uit. Er is grote behoefte aan woningen in de gemeente Doetinchem. Ook in Wehl zijn nieuwe woningen nodig. De locatie rond de Fokkenkampseweg is, naast Heideslag, een geschikte plek voor woningen, waarbij het accent komt te liggen op levensloopbestendige woningen. Het gebied wordt begrensd door de Doesburgseweg, Broekhuizerstraat, Keppelseweg en de Jonkheer de Bellefroidweg. Voor het gebied aan de westzijde van de Fokkenkampseweg gaat de gemeente een plan uitwerken voor ongeveer 50 kavels.

In het gebied van het voormalige schoolgebouw aan de Keppelseweg in Wehl komen 55 appartementen. Initiatiefnemers Klomps Bouwbedrijf uit Dinxperlo en Maatschap PLAK gaan het gebied herontwikkelen met behoud van het monumentale pand Huize Lamsweerde. Het plan biedt ruimte aan koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen voor onder andere senioren en huishoudens met of zonder kinderen. Meer informatie kunt u vinden op www.klomps.nl/planlamsweerde(externe link). Voor vragen over dit plan kunt u contact opnemen met Klomps Bouwbedrijf via telefoonnummer (0315) 657 000.

Onderstaande informatie heeft betrekking op het gebied dat door de gemeente ontwikkeld wordt:

Archeologisch onderzoek

In 2022 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden in het gebied. De uitkomst heeft geleid tot nader onderzoek eind 2022. Door dit nader onderzoek is de planning van het project opgeschoven. Het bestemmingsplan zal later in procedure gaan. De start van het bouwrijp maken van het gebied zal ook later plaatsvinden. De start van de uitgifte van kavels is naar verwachting eind 2024.

Dorpse woonkwaliteit

Ook voor dit woongebied is gekozen voor dorpse woonkwaliteit door nadrukkelijk gebruik te maken van het bestaande karakter en de groene omgeving. Het streven bij dit project is een mix van verschillende woningtypen om het levendige en dorpse karakter zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven.
Hieronder kunt u de presentaties bekijken die eerder voor omwonenden en geïnteresseerden in het gebied zijn gegeven. Ook vindt u informatie over de voorverkenning.

Informatie

In het bestand Fokkenkamp ondergrond basis DEF (pdf. 943 kB) ziet u hoe het project in de basis is ingedeeld. 

Onderstaande tekening laat de ligging van de kavels zien.

Overzichtskaart met ligging van de kavels op Fokkenkamp

Eerdere presentaties:

In 2021 zijn er drie digitale bijeenkomsten geweest met de omwonenden van dit project. Ook heeft er een digitale bijeenkomst plaatsgevonden met geïnteresseerden. Mocht u de presentaties willen inzien, dan kunt u deze opvragen bij fokkenkamp@doetinchem.nl. Het is wel zo dat de informatie in de presentaties niet meer actueel is. 

Veelgestelde vragen

1. Ik heb interesse in het gemeentelijke deel van het project. Kan ik mij aanmelden voor een belangstellendenlijst ?
U kunt zich aanmelden voor de belangstellenden lijst door onderstaand formulier in te vullen. U kunt zich nog niet inschrijven voor een kavel (zie vraag 4). Aan de lijst kunnen geen rechten ontleend worden.

Aanmelden belangstellendenlijst Fokkenkamp

2. Hoeveel kavels komen er?
In het gemeentelijke deel van het project komen ongeveer 50 kavels. 

3. Welke planning wordt gehanteerd m.b.t. project Fokkenkamp?
De start van de uitgifte van kavels is naar verwachting eind 2024. De uitgifte van de kavels is afhankelijk van verschillende procedures die nog doorlopen moeten worden, zoals archeologie, flora en fauna en bestemmingsplan.

4. Ik wil mij graag inschrijven voor een kavel. Wat moet ik doen?
Op dit moment is het nog niet mogelijk om u in te schrijven voor een kavel. Als u zich registreert als belangstellende voor dit project (zie vraag 1), dan houden wij u op de hoogte over de uitgifte van de kavels. Ook adviseren wij u om deze website in de gaten te houden voor nieuwe informatie.

5. Als er meer belangstelling is dan dat er kavels zijn, hoe wordt de volgorde dan bepaald?
Bij meer belangstelling dan kavels, zal er een loting plaatsvinden onder begeleiding van een notaris.

6. Is het ontwerpplan van project Fokkenkamp beschikbaar?
Het ontwerpplan is op dit moment nog niet beschikbaar. Mocht deze beschikbaar komen, dan kunt u die op deze website vinden.

7. Er zijn digitale bijeenkomsten geweest voor omwonenden en belangstellenden. Kan ik de presentaties ergens vinden?
U kunt de presentaties van de digitale bijeenkomsten vinden onder het uitklapveld Informatie. De presentaties zijn een momentopname van een heel proces en daarmee geen (vastgesteld) eindproduct. Aan de presentaties kunnen geen rechten worden ontleend.

8. Wanneer is er weer een (digitale) bijeenkomst voor project Fokkenkamp?
De gemeente is nu bezig met het opstellen van een bestemmingsplan. Er zal een algemene informatieavond over dit project gepland worden. In het kader van het bestemmingsplan zal deze naar verwachting na de zomervakantie van 2023 plaatsvinden.

9. Kan ik als buurtbewoner van project Fokkenkamp in aanmerking komen voor planschade?
Als de gemeente besluit om bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan te maken, kan het zijn dat u door dat bestemmingsplan schade lijdt. Uw woning kan bijvoorbeeld minder waard worden omdat het uitzicht minder wordt, omdat de privacy afneemt of omdat er geluidsoverlast ontstaat. Deze schade noemen wij planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in deze schade krijgen. Alle informatie over planschade kunt u vinden op de pagina Planschade, tegemoetkoming aanvragen.

10. Hoe weet ik welke ontwikkelingen er in mijn buurt zijn?
Alle ontwikkelingen die in een buurt plaatsvinden kunt u vinden op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt(externe link). Via deze website krijgt u eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

13. Mag de gemeente Doetinchem voorrang verlenen aan eigen inwoners voor project Fokkenkamp?
De gemeente Doetinchem mag geen voorrang verlenen aan eigen inwoners omdat zij een dergelijke voorkeursregeling niet mag toepassen. Wel heeft de gemeenteraad van Doetinchem eind november 2021 ingestemd met de beleidsregels zelfbewoningsplicht. De zelfbewoningsplicht heeft betrekking op nieuwbouw koopwoningen met een vrij op naam koopprijs tot en met €350.000. De regels gelden vanaf 1 januari 2022. De zelfbewoningsplicht geldt voor 5 jaar en is verbonden aan de woning. Wordt de woning binnen 5 jaar verkocht dan geldt de zelfbewoningsplicht ook voor de nieuwe eigenaar, tot de 5 jaar verstreken is. Met deze regels verkleint de gemeente de concurrentie binnen dit segment van de woningmarkt en geeft de gemeente starters en andere inwoners met een middeninkomen meer mogelijkheden om een passende woning te kunnen kopen.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar fokkenkamp@doetinchem.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen met projectleider Albert Gerritsen via (0314) 377 377.

Hebt u gevonden wat u zocht?