Maak van je droom een huis ...

De gemeente Doetinchem biedt particulieren een unieke kans. Onder het motto ‘Maak van je droom een huis’ zijn op diverse plekken bouwkavels beschikbaar. Op deze kavels kunnen mensen binnen randvoorwaarden zelf met een architect en aannemer een huis ontwerpen en bouwen. Geheel naar eigen wens en smaak. Echter wel binnen de gestelde beeldkwaliteitseisen. Voor meer informatie over deze kavels kunt u contact opnemen met een medewerker gronduitgifte, telefoon (0314) 377 377. 

Zelfbewoningsplicht

De gemeente Doetinchem mag geen voorrang verlenen aan eigen inwoners omdat zij een dergelijke voorkeursregeling niet mag toepassen. Wel heeft de gemeenteraad van Doetinchem eind november 2021 ingestemd met de beleidsregels zelfbewoningsplicht. De zelfbewoningsplicht heeft betrekking op nieuwbouwkoopwoningen met een vrij op naam koopprijs tot en met €350.000. De regels gelden vanaf 1 januari 2022. De zelfbewoningsplicht geldt voor 5 jaar en is verbonden aan de woning. Wordt de woning binnen 5 jaar verkocht dan geldt de zelfbewoningsplicht ook voor de nieuwe eigenaar, tot de 5 jaar verstreken zijn. Met deze regels verkleint de gemeente de concurrentie binnen dit segment van de woningmarkt en geeft de gemeente starters en andere inwoners met een middeninkomen meer mogelijkheden om een passende woning te kunnen kopen.

Nieuwbouwprojecten

Alle lopende nieuwbouwprojecten vindt u op de pagina Nieuwbouwprojecten.

Wilt u een kavel kopen?

Denk dan aan de voordelen van duurzaam bouwen. In veel gevallen zijn er subsidies aan te vragen bij de gemeente, de provincie of de nationale overheid. Kijk voor meer informatie op de pagina Doetinchem duurzaam.

Particulier opdrachtgeverschap

Vertaal je woonwensen naar een woning. Zelf, vanaf de eerste ingeving tot en met de indeling. Leg eigenhandig het fundament voor de manier waarop je elke dag het liefste leeft. Dit particulier opdrachtgeverschap leidt tot veel variatie in huizen en daarmee tot aantrekkelijke woonwijken. En er zijn kavels voor zowel de kleinere als de grote portemonnee. Dit leidt tot een meer gevarieerde samenstelling van de buurten.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

In Heideslag zijn naast kavels voor vrijstaande woningen ook kavels voor twee-onder-een-kapwoningen en rijenbouw beschikbaar. Ook hier is het mogelijk om met een of meerderen een eigen huis te bouwen. Bijvoorbeeld zelfbouw in een rij met een stel vrienden of bekenden. Deze gezamenlijke bouw wordt collectief particulier opdrachtgeverschap genoemd. Op deze manier is het bouwen van een huis naar eigen wens voor veel meer mensen mogelijk.

Spelregels

De gemeente Doetinchem geeft particuliere woningbouwers graag de ruimte. Daarom houdt de gemeente de voorwaarden waaraan de bouwplannen moeten voldoen zo beperkt mogelijk. Er zijn enkele spelregels. Die zijn nodig om aan wettelijke eisen te voldoen of om de beeldkwaliteit van de wijk als geheel te bewaken. De spelregels zijn vastgelegd in het Stedenbouwkundig plan. Deze worden als leidraad genomen voor de bouw van de woning en de inrichting van de kavel.

Meer weten?

Voor meer informatie over het particulier opdrachtgeverschap kunt u contact opnemen met de medewerker grondzaken van de gemeente Doetinchem, (0314) 377 377 of gemeente@doetinchem.nl.

Uitgifte van de kavel

De kavels in de gemeente Doetinchem worden via loting uitgegeven. De loting zal plaatsvinden onder begeleiding van een notaris. 

Spelregels bij uitgifte

Voor het reserveren van de kavel gelden de volgende regels:

  • De kosten voor het reserveren van een kavel zijn € 200,- incl. btw. U ontvangt hiervan een acceptgiro. Dit inschrijfgeld krijgt u niet terug. Ook niet wanneer u de kavel koopt.
  • U kunt alleen persoonlijk en voor uzelf de kavel (voorlopig) reserveren.

Reservelijst

Via de loting is ook zichtbaar wat de volgorde van de reservelijst is. Wanneer een kavel terugkomt uit de reservering, zal deze aan de eerstvolgende op de reservelijst worden aangeboden. Wanneer de kavel dan ook wordt gereserveerd, moeten de inschrijfkosten van € 200,- incl. btw worden betaald. Wil de eerstvolgende de aangeboden kavel niet reserveren, dan blijft hij nog wel voor eventuele andere genoteerde kavels op de reservelijst staan.

De optie (reservering)

Wanneer u zich in geschreven heeft voor een beschikbare kavel, is er sprake van een optie (een reservering). Binnen twee weken ontvangt u van deze optie een schriftelijke bevestiging. Hierbij wordt ook de koopovereenkomst op uw naam meegestuurd. De optie op de kavel geldt vier maanden vanaf de datum waarop de optie is ingegaan. Dit geldt voor de kavels op plan Het Lookwartier en plan Saronix. Voor de overige plannen geldt een periode van drie maanden. Voor een optie hoeft u alleen de inschrijfkosten te betalen. U kunt binnen die maanden de optie zonder kosten annuleren. U bent dan wel de inschrijfkosten kwijt. 

Verlenging van de optie

Bent u er na drie/vier maanden bijna zeker van dat u de kavel wilt kopen? Dan kunt u de optie met zes maanden verlengen. Dit doet u door de koopovereenkomst voor het eindigen van de optie, dus binnen drie of vier maanden, ondertekend terug te sturen. U ontvangt dan van de gemeente een nota voor de betaling van een waarborgsom. Deze bedraagt € 5.000,- incl. btw. U moet het bedrag binnen vier weken betalen. Koopt u de kavel? Dan wordt de betaalde waarborgsom verrekend met de kavelprijs. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. Besluit u tijdens de verlenging de kavel niet te kopen? Dan moet u dit uiterlijk vóór het einde van de verlengingsperiode schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken. Anders is de koop definitief. U bent dan wel de betaalde waarborgsom kwijt.

Definitieve koop van de kavel

Heeft u voor het einde van de verlenging de kavel niet teruggegeven? Dan is de koop definitief. U heeft dan vijf maanden de tijd om de grond daadwerkelijk te kopen. Dit geldt voor de kavels op plan Het Lookwartier en plan Saronix. Voor de overige plannen geldt een periode van zes maanden. Over deze periode wordt wel de wettelijke rente berekend. De hoogte van deze rente is de rentestand op het moment dat uw verlenging eindigt. 

Notarieel transport

Nadat de koop definitief is geworden, vindt het notarieel transport (de zogenaamde levering) plaats. U kiest zelf een notaris en geeft de notaris zelf opdracht. Het transport moet voor het einde van de tweede periode van vijf/zes maanden gebeuren. Deze afspraak is dus binnen vijftien maanden, gerekend vanaf het moment van de ingangsdatum van de optie. Doet u dit niet? Dan bent u de kavel kwijt en wordt u een boete van 10% van de kavelprijs in rekening gebracht. Geeft u de kavel terug wanneer de koop al definitief is geworden (dus na negen maanden)? Dan kost u dit ook een boete van 10% van de kavelprijs. De betaalde waarborgsom wordt in beide gevallen verrekend met de boete.

Omgevingsvergunning

U heeft maximaal vijf jaar de tijd een ontvankelijke (complete) omgevingsvergunning in te dienen. De tijd gaat in vanaf het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker gronduitgifte van de gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, telefoon (0314) 377 377, e-mail: gemeente@doetinchem.nl.

Verkoopvoorwaarden woningbouwterrein

Bent u geïnteresseerd in onderstaande verkoopvoorwaarden? Neem dan contact op met een medewerker gronduitgifte, telefoon (0314) 377 377. 

  • Algemene verkoopvoorwaarden voor woningbouwterreinen (versie 2000)
  • Algemene verkoopvoorwaarden gD (versie 2012)
  • Algemene verkoopvoorwaarden groenstroken (versie 2012)

Grondprijzen

Hieronder staan de grondprijzen van gemeente Doetinchem. Wilt u graag het grond- en huurprijzenbeleid 2020 inzien? Neem dan contact op met een medewerker gronduitgifte, telefoon (0314) 377 377.

Grond- en huurprijzen 2022
WoningbouwVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW
Kavels particulier opdrachtgeverschap (uitgezonderd plan Veemarkt)€ 345,- < 800 m2,  €212,- > 800 m2inclusief
Vrijstaand€ 345,- < 800 m2,  €212,- > 800 m2inclusief
Twee onder één kap€ 345,- per m2inclusief
Rijwoning€345,- per m2inclusief
Rijwoning, sociale huur€206,- per m2inclusief
Appartementmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Appartement, sociale huurmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Bijzondere woonvormenaansluiting zoeken bij bovenstaande categorieën 
Grond- en huurprijzen 2022
Niet woningbouwVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW
Bedrijventerreinen€ 151,- gemiddeldinclusief
Kantorenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Detailhandel maatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Supermarktenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Hotelmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Zonneparkenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Andere functiesmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Grond- en huurprijzen 2022
Overige functiesVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW
Sociaal maatschappelijke voorzieningen€ 157,-inclusief
Commercieel maatschappelijke voorzieningenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Trafo's en nutsvoorzieningen€ 218,-inclusief
Verkoop snippergroen€ 80,-exclusief
Uitgifte grond in erfpacht3,5% van de grondprijs behorende bij de functie 
Recht van opstalper m2 waarvoor opstalrecht wordt gevestigd: 3,5% van de grondprijs behorende bij de functie 
Grond- en huurprijzen 2022
VerhuurVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW
Verhuur bermen op bedrijfsterreinen€ 5,60 per m2n.v.t.
Verhuur snippergroen€ 0,80 per m2 met een minimum van € 45,-n.v.t.

Verhuur gronden voor buitensportaccomodaties

+ recht van opstal voor een daar op gebouwde opstal

Basistarief € 100,- plus € 0,10 per m2 per jaar

€0,10 per m2 bebouwd oppervlak

n.v.t.

n.v.t.

Verhuur grond voor reclamemasten€ 5.621,14n.v.t.
Verhuur grond voor zendmasten (telefonie)€ 6.531,32 + eenmalig € 5.000,-n.v.t.
Verhuur grond voor zendmasten (tv)€ 31.745,79 + eenmalig € 5.000,-n.v.t.
Verhuur grond of opstal onder hoogspanningsleiding€ 564,01 + eenmalig € 2.500,-n.v.t.
Verhuur volkstuinen€ 0,21 per m2 per jaarn.v.t.

Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.

Hebt u gevonden wat u zocht?