Nu gebruiken we meestal nog aardgas voor verwarming en warm water. Aardgas raakt op, het is niet goed voor het klimaat en de prijzen rijzen de pan uit. Hoog tijd om gas te besparen dus. In 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn, dus ook Doetinchem. Samen met inwoners willen we wijk voor wijk een plan maken om dat te bereiken. 

We maken een plan voor uw buurt

We starten in de Kleurrijke buurt en de Romantische buurt Zuid in Dichteren. Beide buurten zijn relatief nieuw en de woningen vaak al goed geïsoleerd. Dat scheelt, want isoleren is stap 1 op weg naar aardgasvrij. De volgende stap is kijken welk alternatief voor aardgas betaalbaar en duurzaam is. Samen met inwoners, belangenorganisaties, energiecoöperaties, de netbeheerder en woningcorporaties maken we een buurtuitvoeringsplan. 

Overzichtskaart van de Romantische buurt Zuid. Deze buurt wordt aan de buitenzijden begrensd door de straten Seine, Donaudal, Sambredal, Bosstraat, Schelde en Moldau.
Overzichtskaart van de Kleurrijke buurt. Deze buurt wordt aan de buitenzijden begrensd door de straten Tirol, Hof van Parijs, Hof van Rome, Kuilenweg, Auroraweg en Kilderseweg.

Alternatieven voor aardgas

Er zijn veel verschillende technische mogelijkheden om van het aardgas af te stappen in de gebouwde omgeving, met verschillende installaties die verschillende temperaturen leveren. We maken daarbij onderscheid in collectieve oplossingen en individuele oplossingen. Bij collectieve oplossingen sluiten meerdere woningen aan op één gezamenlijke warmtevoorziening. Een voorbeeld hiervan is een warmtenet waarbij vaak honderden woningen aangesloten worden. Individuele oplossingen kunnen voor iedere woning apart worden toegepast. Een voorbeeld daarvan is een warmtepomp. Daarbij kan er woning voor woning een aanpassing worden gedaan worden, op verschillende momenten zelfs.

Om uiteindelijk van het aardgas af te kunnen, wordt voor de Kleurrijke buurt een warmtenet genoemd als andere mogelijkheid om huizen mee te verwarmen. Warm water gaat dan via buizen in de grond naar de huizen. We gaan nu in detail onderzoeken of dat inderdaad mogelijk, betaalbaar en gewild is. En voor welk gebied dat het beste past. Op de website van Milieu Centraal/warmtenet(externe link) staat meer informatie.

Voor de Romantische buurt Zuid lijkt all electric het meest kansrijk. Dat betekent dat de huizen met bijvoorbeeld een warmtepomp verwarmd worden. Er bestaan verschillende soorten warmtepompen. Op de website van Milieu Centraal/all electric(externe link) vindt u er veel informatie over.

Koploper zijn

Heeft u de eerste stappen in het verduurzamen van uw woning al genomen? Of bent u dat op korte termijn van plan? En zou u het leuk vinden om uw buurtgenoten te laten weten en zien hoe u dat heeft aangepakt? Meld u dan via aardgasvrij@doetinchem.nl

Uw huis verduurzamen

Wat kunt u nu zelf al doen om uw huis te verduurzamen en zo op energiekosten te besparen? Welk alternatief voor aardgas het ook wordt, er zijn maatregelen die u altijd ‘zonder spijt’ kunt nemen. Goede tips vindt u op de volgende websites:

Check op de Energiesubsidiewijzer of u subsidie kunt krijgen.

Om het aardgasvrij worden betaalbaar(der) te maken zijn er verschillende soorten subsidies vanuit de overheid beschikbaar. Onder andere voor warmtepompen, zonneboilers en isoleren. Dat heet de ISDE regeling. Milieu Centraal heeft een Energiesubsidiewijzer(externe link) waarin de lopende subsidies terug te vinden zijn per gemeente. Door de enorm gestegen energieprijzen, bestaat er op dit moment een energietoeslag voor een huishouden (alleenstaande of gezin) met een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is. 
Heeft u geldzorgen? Dan kunt u contact opnemen met het Buurtplein(externe link).

Vragen over aardgasvrij?

Onder de uitklapvelden Veelgestelde vragen is op veel vragen al antwoord gegeven. Kijk daar of uw vraag erbij staat. Met andere vragen of opmerkingen kunt u terecht bij aardgasvrij@doetinchem.nl.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over het aardgasvrij wonen in uw buurt? Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief via aardgasvrij@doetinchem.nl. U ontvangt de brief maximaal één keer in de maand en minimaal één keer per kwartaal. 

Verslag bijeenkomst 15 november 2022

De eerste stappen voor het samen nadenken over de buurtuitvoeringsplannen zijn inmiddels gezet. Dinsdag 15 november 2022 zat Waterrijk om 19.30 uur vol met ongeveer 70 inwoners uit de Kleurrijke buurt en de Romantische buurt Zuid voor de eerste buurtbijeenkomst over de weg naar aardgasvrij. Online keek nog een handjevol mensen mee. 

Wethouder Rens Steintjes trapte de avond af en daarna nam Aleida Verheus van De WarmteTransitieMakers de inwoners mee in de reis naar aardgasvrij. Ze legde uit:

Tussendoor konden de aanwezigen vragen stellen en hun mening geven.

Wij willen graag dat u meedenkt.

De nadrukkelijke vraag vanuit Gemeente Doetinchem is om dit traject samen met bewoners af te leggen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk mee te denken tijdens de verschillende mogelijkheden die daarvoor georganiseerd worden. U kunt uw ideeën ook tussentijds doorgeven via aardgasvrij@doetinchem.nl.
Wilt u de bijeenkomst terugkijken, dan kunt u dat aanvragen via aardgasvrij@doetinchem.nl. 

Ook hebben we in de uitnodigingsbrief voor de buurtbijeenkomst gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. De ingevulde vragenlijsten geven ons inzicht in de woningen en het gebruik.

Daarnaast heeft een flink aantal bewoners zich aangemeld voor de meedenkgroepen en hebben ook de eerste koplopers zich gemeld. Wilt u zich daarvoor ook aanmelden? Dat kan via aardgasvrij@doetinchem.nl
 

Veelgestelde vragen: de warmtepomp (all electric)

Wat komt er bij kijken als ik mijn huis met een warmtepomp wil verwarmen?
Voor u een warmtepomp kan installeren, moeten er een aantal maatregelen genomen worden. Omdat warmtepompen gebruik maken van een lage temperatuur is het heel belangrijk om uw huis goed te isoleren en alle naden en kieren te dichten. Doet u dit niet, dan gaat er te veel warmte verloren en krijgt u het niet goed warm in huis. In een goed geïsoleerd huis hebt u een ventilatiesysteem nodig, liefst met warmteterugwinning. Door de lage temperatuur kunnen bestaande radiatoren de warmte vaak niet voldoende door uw huis verspreiden. Ze worden daarom meestal vervangen door wand- en/of vloerverwarming of speciale lage-temperatuurradiatoren. En, tot slot, u moet ruimte vrijmaken voor een binnen- en buitengedeelte en een groot watervat.

Heb ik een zwaardere aansluiting nodig voor all-electric alternatieven?
Bij de overgang naar een warmtepomp en inductiekoken moet naar de stroomaansluiting gekeken worden. Meestal is een 3x25 A (ampère) aansluiting genoeg. Hiervoor betaalt u het standaardtarief (zwaardere aansluitingen, vanaf 3x35A, zijn duurder). Goede isolatie helpt ook om met de standaardaansluiting het huis goed te verwarmen.

Hoeveel kost een warmtepomp?
Dat hangt af van het type warmtepomp, het vermogen, het rendement en de kwaliteit. Een hybride warmtepomp is vaak het goedkoopst, luchtwarmtepompen zijn wat duurder en bodemwarmtepompen zijn het duurst. U kunt via de ISDE-subsidieregeling(externe link) een subsidie krijgen voor de aanschaf.

Ik heb gehoord dat een warmtepomp geluid maakt. Hoe zit dit?
Dit punt geldt voor luchtwarmtepompen, met een buitengedeelte dat lijkt op een airco. Deze maakt geluid. De hoeveelheid geluid verschilt per warmtepomp. Het geluid is vergelijkbaar met het geluid van een koelkast, soms iets luider, afhankelijk van hoe hard de warmtepomp op dat moment moet werken. Er bestaan zogeheten “suskasten”, die om de warmtepomp heen worden geplaatst en het geluid dempen. In ieder geval is het belangrijk het buitendeel van de warmtepomp zo te plaatsen dat uzelf en uw buren er geen last van hebben. Sinds 1 april 2021 zijn er ook strengere geluidseisen.

Werkt een warmtepomp ook in de winter?
Ja. De voorbeelden in koude landen als Zweden, Noorwegen, Duitsland en Zwitserland laten zien dat een warmtepomp ook bij lage temperaturen warmte in de woning kan brengen. Wel is het rendement bij lage temperatuur een stuk lager. De warmtepomp verbruikt dus meer stroom als het koud is. Het huis goed isoleren is daarom extra belangrijk. Het buitengedeelte van de warmtepomp heeft een ontdooifunctie, tegen bevriezen.

Wat is de levensduur van een warmtepomp?
Een luchtwarmtepomp gaat zo’n 15-20 jaar mee, net als een cv-ketel. Van een bodemwarmtepomp kan de installatie in huis zo’n 20 jaar meegaan, het gedeelte dat in de grond zit nog langer.

Veelgestelde vragen: het warmtenet

Wat voor installatie heb ik nodig in de woning voor aansluiting op een warmtenet?
Bij een warmtenet wordt warm water via een netwerk van buizen onder grond naar uw huis gebruikt. Voor een aansluiting op het warmtenet is een (warmte)afleverset in de woning nodig. Deze is iets kleiner dan een cv-ketel. De afleverset zorgt ervoor dat de warmte van het warmtenet wordt overgedragen aan het centrale verwarmingssysteem in de woning (radiatoren en/of vloerverwarming). De afleverset levert ook de warmte voor het warme water uit de kraan. De afleverset is voorzien van een warmtemeter die bijhoudt hoeveel warmte er aan de woning wordt geleverd (vergelijkbaar met de gasmeter). 

Wat zijn de kosten voor aansluiting op een warmtenet?
Voor het plaatsen van deze afleverset en het aanbrengen van de warmteleidingen van de straat naar de woning worden eenmalige kosten berekend door de warmteleverancier. Dit zijn de aansluitkosten. De aansluitkosten variëren per project. In een dichtbebouwde omgeving waar een lokale warmtebron beschikbaar is, zullen de aansluitkosten lager uitvallen dan in het buitengebied op grotere afstand van de warmtebron.
De afleverset blijft in de meesten gevallen eigendom van de warmteleverancier. De warmteleverancier is dan ook verantwoordelijk voor onderhoud en indien noodzakelijk, vernieuwing van de set. De onderhoudskosten zijn inbegrepen in de vaste maandelijkse kosten.

Wat zijn de kosten voor warmte als ik op een warmtenet zit?
Op dit moment is de prijs van warmte (deels) wettelijk gereguleerd: de ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt maximale tarieven die samenhangen met de prijs van aardgas (dit wordt vaak “niet meer dan anders” genoemd). Warmtebedrijven kunnen er wel voor kiezen lagere tarieven te rekenen dan het maximumtarief uit de wet.
Momenteel is er een nieuwe warmtewet in de maak (de Wet Collectieve Warmte of Warmtewet 2) Daarin verandert dit waarschijnlijk. De kosten worden dan afhankelijk van de kosten om het warmtenet aan te leggen. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke warmtebron(nen) die er gekozen wordt en ook van het aantal inwoners dat aansluit op het warmtenet. Kosten voor warmte kunnen dan dus per wijk verschillen.

Kan ik nog een eigen energieleverancier kiezen wanneer er een warmtenet in mijn buurt komt?
Er wordt gewerkt aan een nieuwe wet (de Wet Collectieve Warmte of Warmtewet 2) die dit soort zaken regelt. Meestal zal er in een wijk één warmtenet beschikbaar komen. Het is daarom niet mogelijk dat woningeigenaren en/of huurders kiezen uit verschillende warmteleveranciers. Warmtenetten zijn veel kleiner dan het gas- of elektriciteitsnet. Er zijn daarom vaak maar één of enkele duurzame warmtebronnen die warmte aan het warmtenet leveren, dus een vrije keuze hierin ligt niet voor de hand.
Wel blijft het mogelijk om voor de eigen woning een individuele oplossing te regelen, ook als er een warmtenet wordt aangelegd in de buurt. Waarschijnlijk komen hier wel regels voor in de nieuwe wet, bijvoorbeeld dat de individuele oplossing minstens net zo duurzaam moet zijn als het warmtenet.

Is een warmtenet wel duurzaam?
In Nederland liggen een aantal warmtenetten die al tientallen jaren oud zijn (ook wel stadsverwarming genoemd), vooral in de grote steden. Deze hebben vaak een fossiele bron, zoals restwarmte van een op aardgas gestookte elektriciteitscentrale. Voor deze warmtenetten wordt gezocht naar nieuwe energiebronnen. Nieuwe warmtenetten worden meestal direct op een duurzame warmtebron aangesloten, zoals aardwarmte of aquathermie. De CO2-uitstoot is dan laag.

Veelgestelde vragen: andere alternatieven

Wat zijn de mogelijkheden van waterstof?
Waterstof lijkt een eenvoudige oplossing. Er zijn namelijk weinig aanpassingen in de woning en aan de infrastructuur nodig. Helaas kleven er ook nadelen en beperkingen aan het gebruik ervan. 
Zo is er veel elektriciteit nodig om groene waterstof te produceren. De productie is grofweg vijf keer minder efficiënt dan het verwarmen met een warmtepomp. Met andere woorden: er zijn op termijn ongeveer vijf keer meer windmolens of zonnepanelen nodig om huizen met waterstof te verwarmen, dan bij verwarmen met een warmtepomp. De elektriciteit die nodig is voor de productie van waterstof wordt nu voornamelijk uit fossiele energiebronnen, zoals kolen en aardgas, gemaakt. Groene waterstof is nog duur en schaars, en de verwachting is dat dit voorlopig zo zal blijven. Er zijn wel veel ontwikkelingen rondom de productie van waterstof. Bijvoorbeeld zonnepanelen of een ketel die waterstof produceren. Die houden we goed in de gaten. En u bent natuurlijk vrij om voor een dergelijke oplossing te kiezen. Het kan zijn dat er (nog) geen subsidie voor de aanschaf van zulke oplossingen wordt gegeven.
De verwachting is dat waterstof wel een belangrijke rol zal spelen in de energietransitie, maar in eerste instantie niet in woningen. Waterstof is namelijk erg geschikt om warmte op hoge temperatuur te leveren. Het is dan ook het meest logisch om het in te zetten waar een hogere temperatuur essentieel is, bijvoorbeeld voor de industrie en het verduurzamen van de luchtvaartsector. Natuur en Milieu laat met een waterstofladder(externe link) zien welke toepassingen van waterstof prioriteit krijgen.
Waterstof kan ook een belangrijke rol spelen in het balanceren van het elektriciteitsnet, wanneer er meer zon- en windenergie op aangesloten wordt. Woningen liggen minder voor de hand om met zulke schaarse hogetemperatuur warmte te verwarmen, omdat dit ook op andere manieren kan. Mocht waterstof in de toekomst toch goedkoop en grootschalig beschikbaar komen, dan wordt hier zeker naar gekeken. Voor de komende tien jaar kiezen we oplossingen die nu slim zijn.

Wat zijn de mogelijkheden van groen gas?
Op een aantal plekken in Nederland wordt groen gas (biogas dat geschikt is gemaakt voor het gasnet) toegevoegd aan het gasnet. 
Overstappen op groen gas is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. Zo is er op dit moment nog maar heel weinig biogas beschikbaar in Nederland. En het biogas dat er is, wordt niet alleen gebruikt voor het verwarmen van woningen, maar ook voor transport en in de industrie. In deze sectoren zijn minder duurzame alternatieven voor aardgas beschikbaar, waardoor biogas voor die bedrijven hard nodig is om duurzamer te worden. 
De verwachting is dat ook in de toekomst niet voldoende biogas gemaakt kan worden voor alle woningen, de industrie en transport. Daarvoor zijn er niet genoeg grondstoffen, zoals slib, mest of gft, in Nederland. Biogas is bij uitstek geschikt om hoge temperatuur warmte te leveren. Het is dan ook het meest logisch om dit in te zetten waar ook echt een hogere temperatuur nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de industrie en de vliegtuigsector. 
Waarschijnlijk komt er wel groen gas beschikbaar voor een klein deel van de woningen. Woningen die moeilijk op een andere manier te verwarmen zijn, komen hiervoor het eerst in aanmerking. Bijvoorbeeld monumenten. Isoleren blijft cruciaal: hierdoor wordt de warmtevraag lager en kunnen we het schaarse biogas effectief inzetten. Ook kan groen gas gecombineerd worden met een hybride warmtepomp. Uw huis wordt dan elektrisch verwarmd met een warmtepomp, maar op koude dagen, als de warmtepomp niet voldoende warmte kan leveren, springt de ketel op groen gas bij.

Wat is het verschil tussen biogas en groen gas?
Biogas wordt gemaakt van afval zoals slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit en (koeien)mest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd zodat het dezelfde kwaliteit als aardgas heeft. Nadat het biogas dit proces heeft doorlopen wordt het groen gas genoemd en is het een duurzaam alternatief voor aardgas.
Meerdere energieleveranciers bieden groen gas aan. Dat is wat verwarrend, omdat dit meestal gaat om aardgas dat wordt gecompenseerd met certificaten uit het buitenland. Als u kiest voor groen gas krijgt u dus geen biogas in huis, maar zorgt u ervoor dat er ergens anders in de wereld minder CO₂ wordt uitgestoten door de opzet van klimaatvriendelijke projecten.

Wat zijn de mogelijkheden van pelletkachels?
Een pelletkachel is een modernere variant van de houtkachel. U verbrandt kleine korrels hout (“pellets”). Dat kan met een automatisch systeem. In dichtbebouwde gebieden worden pelletkachels afgeraden, vanwege de uitstoot van fijnstof. In dunbevolkte gebieden, waar wijdverspreid gebouwen staan, kan het een goede oplossing zijn. Het is wel belangrijk om te letten op de herkomst van het hout: dit moet duurzaam, lokaal hout zijn, zoals snoeiafval. Dit is beperkt beschikbaar, en voor het milieu is het niet goed om hout van ver weg te importeren.

Wat zijn de mogelijkheden van kernenergie?
Sommige politieke partijen pleiten voor kerncentrales in Nederland, omdat die geen CO2 uitstoten. Andere partijen zijn daar tegen vanwege risico’s, radioactief afval en hoge kosten. Kerncentrales maken elektriciteit. Om woningen te verwarmen is dus ook nog een andere techniek nodig, die de elektriciteit omzet in warmte. Bijvoorbeeld een warmtepomp.
Bestaande kerncentrales maken gebruik van kernsplijting. Daarnaast wordt al tientallen jaren onderzoek(externe link) gedaan naar kernfusie. Hoewel er voorzichtige resultaten zijn, is de verwachting dat het nog tientallen jaren kan duren voordat kernfusie in de praktijk gebruikt kan worden voor de productie van elektriciteit.

Is het voldoende om alleen zonnepanelen te nemen?
U kunt altijd zonnepanelen nemen, maar op zichzelf zijn zonnepanelen geen alternatief voor aardgas. Daarvoor moet de verwarming van uw huis en het water niet via de cv-ketel gaan en u kookt dan elektrisch. De aanpassingen om uw huis aardgasvrij te maken staan dus los van of u wel of niet zonnepanelen op uw dak heeft. Wel gebruiken sommige van de alternatieven veel stroom, zoals een warmtepomp of infraroodpanelen. Met zonnepanelen kunt u die stroom duurzaam opwekken.

Veelgestelde vragen: waar kan ik al rekening mee houden?

Ik heb nu een gasfornuis. Hoe kan ik straks zonder aardgas koken?
U kunt dan koken op een inductieplaat, elektrische kookplaat of keramische kookplaat. De meeste mensen kiezen voor inductie. Dat verbruikt minder stroom dan andere elektrische kookplaten, en het lijkt op koken op gas: u kunt de temperatuur snel regelen. Vaak heeft u voor een inductieplaat wel een 3 fasen aansluiting nodig in de meterkast. Check dat goed bij de verkoper.

Heb ik straks nog steeds radiatoren aan de muur?
Het verschilt per woning en per warmtetechniek of u de bestaande radiatoren kunt blijven gebruiken. Als u overstapt op groen gas of een warmtenet op hoge temperatuur, kunnen bestaande radiatoren in gebruik blijven. Bij andere oplossingen, zoals een warmtepomp, stapt u over op lage temperatuurverwarming. Dit betekent dat het water in de radiatoren een lagere temperatuur heeft (35-50° C) dan bij verwarmen met aardgas. In dat geval is het soms nodig om vloerverwarming, wandverwarming en/of lage-temperatuurradiatoren te installeren. Die geven de warmte af over een groter oppervlakte, waardoor uw huis op een constante manier wordt verwarmd.

Ik ga binnenkort verhuizen of verbouwen. Waar moet ik op letten?
Een verhuizing is een goed moment om te investeren in energiebesparende maatregelen, zeker als u ook gaat verbouwen. U kunt navraag doen bij de gemeente of in de Transitievisie warmte Doetinchem (pdf 10.256 kB) nalezen of er al plannen zijn om uw wijk van het gas af te halen. Nieuwbouwwijken worden al sinds 2018 gasloos gebouwd.
Zorg bij een verbouwing allereerst voor goede isolatie. Dat verdient u altijd terug. En kies bij de aanschaf van een nieuwe keuken voor koken op inductie. Dit kan ook een goed moment zijn om vloerverwarming aan te leggen: dan kunt u later makkelijker overschakelen op bijvoorbeeld een warmtepomp. Verschillende hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om verduurzaming mee te financieren in de hypotheek. Via Energieloket Agem(externe link) kunt u advies van een specialist krijgen.

Heb ik straks nog een cv-ketel nodig?
Of u straks nog een cv-ketel nodig heeft, is afhankelijk van het alternatief voor aardgas dat er in uw woning komt. 
Als uw huis aangesloten wordt op een warmtenet, dan heeft u geen cv-ketel meer nodig. Een netwerk van leidingen met warm water verwarmt dan uw huis.
In een all-electric huis heeft u geen cv-ketel meer nodig. U verwarmt uw huis en het water dan met een warmtepomp.
Gaat uw huis met groen gas verwarmd worden, dan houdt u de cv-ketel. 

Mijn cv-ketel is aan vervanging toe, wat moet ik nu doen?
Een cv-ketel gaat gemiddeld 15-18 jaar mee. Het kan dus zomaar zijn dat uw cv-ketel binnenkort aan vervanging toe is. Nu we voor 2050 gaan stoppen met aardgas, is het niet altijd logisch een nieuwe ketel aan te schaffen. Het is daarom verstandig om bij uw gemeente te informeren of in de Transitievisie warmte Doetinchem (pdf 10.256 kB) na te kijken wanneer uw buurt op de planning staat om aardgasvrij te worden.
Gaat uw buurt binnen enkele jaren van het aardgas af, bijvoorbeeld door middel van een warmtenet in de buurt? Dan is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente over de laatste stand van zaken van de plannen in uw buurt. Het huren of leasen van een cv-ketel kan in dit geval een mooie tussenoplossing zijn. Dit kan bij veel energie- en installatiebedrijven. Leaset u een ketel, dan koopt u deze over een bepaalde periode af. Huurt u een ketel, dan betaalt u een vast bedrag per maand. Huren heeft het voordeel dat het per maand opzegbaar is (na de afkoopregeling) en dat er bij het onderhoud geen extra kosten zijn. Kijk op de website van de Consumentenbond(externe link) voor meer informatie over de voor- en nadelen bij het kopen, leasen en huren van een cv-ketel. Soms is het ook mogelijk om een gereviseerde cv-ketel met garantie te kopen.
Is uw buurt pas later aan de beurt? Dan kunt u er alsnog voor kiezen om zelf aan de slag te gaan met wonen zonder aardgas. Kijk bijvoorbeeld of uw huis geschikt is voor een warmtepomp. Voor woningen die al goed geïsoleerd zijn is dit, gerekend over 15 jaar, goedkoper dan aardgas blijven gebruiken. En een stuk duurzamer natuurlijk!
Wilt u niet direct van het aardgas af, maar moet u de cv-ketel toch vervangen? Als uw huis redelijk geïsoleerd is, kan een hybride warmtepomp aantrekkelijk zijn (qua duurzaamheid maar ook financieel). Die werkt samen met de cv-ketel en zorgt voor een extra besparing. Een hybride warmtepomp werkt op elektriciteit, en zorgt een groot deel van het jaar voor de verwarming. Als het buiten echt koud is, springt de cv-ketel bij. 

Krijg ik mijn huis wel warm?
Met midden- en hogetemperatuurverwarming krijgt u uw huis nog steeds comfortabel warm. Zeker als u wat extra isoleert.
Voor een warmtepomp, of andere vormen van lagetemperatuurverwarming, is echt goede isolatie nodig, anders wordt het niet goed warm in huis. Ook zijn er meestal speciale radiatoren, vloerverwarming of wandverwarming nodig. Laat u hierover goed adviseren, door een energie-adviseur aan huis. Via Milieu Centraal(externe link) kunt u bovendien checken of uw huis voldoende is geïsoleerd voor een warmtepomp.
Het verwarmen met lage temperatuur wordt soms wel als anders ervaren dan verwarmen met aardgas. Het huis wordt geleidelijk verwarmd en door de goede isolatie blijft de temperatuur heel constant, ook ‘s nachts. 

Wat kan ik nu al doen?
Een van de eerste stappen die u kunt zetten is het isoleren van uw huis. Daar kunt u nu al mee beginnen. Isoleren is altijd goed omdat u meteen CO2 bespaart en uw huis comfortabeler wordt. Isoleren is best een uitdaging. Daarom kunt u voor onafhankelijk advies over maatregelen én subsidiemogelijkheden terecht bij Energieloket Agem(externe link) en Milieu Centraal(externe link).

Wat is het belang van isoleren?
Of u nu een individuele warmtepomp oplossing kiest of wordt aangesloten op een warmtenet, isoleren is altijd stap 1. Want: de warmte die u niet kwijtraakt, hoeft u ook niet op te wekken. Het verlaagt direct de energierekening, en maakt het huis een stuk comfortabeler. Sommige duurzame warmtebronnen (bijvoorbeeld een warmtepomp) werken met een lagere temperatuur dan een cv-ketel. Isoleren is dan extra belangrijk, omdat het huis anders niet goed warm wordt.
Kierdichting om koude lucht buiten te houden is naast isoleren ook belangrijk. Dat heeft een snel en flink resultaat op het verbruik van aardgas. 
Daarnaast is ventilatie van groot belang. Door de kierdichting en de isolatie moet actief verse lucht de woning in worden gebracht om een aangenaam binnenklimaat te houden en geen vochtproblemen te krijgen. Ventilatie met warmteterugwinning heeft als voordeel dat bij het ventileren minder warmte verloren gaat. Groot voordeel van deze aanpak is dat het comfort in de woning omhoog gaat door een constante temperatuur, geen tocht, geregelde vochtigheid in huis en mogelijk koeling in de zomer. 

Veelgestelde vragen: wat betekent de overstap voor huurders?

Wat is het plan voor mijn (huur)woning?
Deze vraag kunnen we nu nog niet beantwoorden. Dat hangt af van het alternatief voor aardgas dat in uw buurt komt en waar u voor kiest. Hierover gaan we met u in gesprek op het moment dat uw buurt aan de beurt is. De Transitievisie warmte Doetinchem (pdf 10.256 kB) geeft al wel een idee over de kansrijke alternatieven voor uw buurt.

Wie betaalt het aardgasvrij maken van mijn huis?
Betaalbaarheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor de warmtetransitie. De landelijke overheid is bezig met het ontwikkelen van verschillende opties om de transitie naar aardgasvrij voor iedereen betaalbaar te maken. 
Als u de eigenaar bent van het huis, dan betaalt u zelf de kosten hiervoor. Er zijn verschillende subsidies en leningen. U kunt bij de gemeente een duurzaamheidslening(externe link) aanvragen voor energiebesparende maatregelen of de koop van zonnepanelen. Ook is er het Nationaal Warmtefonds, waar huiseigenaren en VvE’s voordelig geld kunnen lenen voor duurzame maatregelen. En de rijksoverheid heeft verschillende subsidieregelingen(externe link). Het Energieloket Agem(externe link) heeft ook een overzicht. Daarnaast kunnen collectieve oplossingen zorgen voor lagere kosten.
Woont u in een huurwoning? Dan betaalt de verhuurder de aanpassingen in de woning. U kunt daarover in overleg.
Kosten voor het elektriciteitsnet, aanleg van warmtenetten en warmtebronnen zijn voor netbeheerders, warmtebedrijven en de overheid.

Gaat mijn huur omhoog als mijn woning aardgasvrij wordt?
Op 30 juni 2022 tekenden Aedes, de Woonbond, de VNG en de minister voor VRO de Nationale Prestatieafspraken. Onderdeel van de afspraken is dat woningcorporaties vanaf 1 januari 2023 voor isolatiemaatregelen geen huurverhoging meer mogen vragen. Bij zonnepanelen of andere installaties, zoals warmtepompen, kan de woningcorporatie ook na 1 januari 2023 nog een huurverhoging vragen. Meer informatie vindt u op de website van Aedes(externe link).

Informatie over een huurwoning in de vrije sector vindt u op www.rijksoverheid.nl/gaatdehuuromhoog(externe link).

Zijn huurders verplicht om mee te doen met aardgasvrij?
Als er meerdere zaken aan of in de woning worden aangepast dan kan de verhuurder u alleen verplichten om mee te werken als minstens 70% van de huurders instemt met het plan. Dit geldt overigens voor alle renovaties die verder gaan dan (groot) onderhoud.

Heeft u gevonden wat u zocht?