U wilt subsidie aanvragen. U vraagt de subsidie aan via onze website. Lees hieronder welke stappen u moet volgen.

Stap 1: U heeft een idee!

U heeft een idee voor een activiteit en wilt hiervoor subsidie aanvragen. Kijk op onze pagina subsidie aanvragen of u in aanmerking komt.

Stap 2: Aanvraag voorbereiden

Op de pagina subsidie aanvragen leest u per subsidie welke informatie wij nodig hebben om uw aanvraag voor subsidie te kunnen beoordelen.

Tip: Zet de verplichte bijlagen alvast klaar op uw computer voordat u begint met het invullen van het formulier.

Vooroverleg

Wilt u een nieuwe activiteit organiseren en heeft u daarvoor subsidie nodig? Het kost tijd om een subsidieaanvraag goed voor te bereiden. Wij adviseren u daarom om vooraf contact op te nemen om de eerste aanvraag te bespreken. Stuur hiervoor uw contactgegevens en een korte beschrijving van de activiteiten en doelen naar subsidies@doetinchem.nl.

Stap 3: Subsidie aanvragen

U kunt de aanvraag indienen met uw persoonlijke DigiD of eHerkenning (voor bedrijven).

U vult de aanvraag digitaal in via het aanvraagformulier op onze website. Na afloop ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag via een e-mailbericht.

Stap 4: Aanvraag controleren en beoordelen

Na ontvangst van de aanvraag controleren wij of de aanvraag compleet is. Het is belangrijk dat alle gevraagde informatie en bijlagen zijn toegevoegd.

Is de aanvraag volledig? Dan wordt de inhoud beoordeeld. Zie ook wetten en regels.

Subsidieplafond

De gemeente stelt voor sommige onderwerpen/doelen een subsidieplafond vast. Als bij een onderwerp/doel het plafond is bereikt, kan het zijn dat uw organisatie wel aan de voorwaarden voldoet maar geen of minder subsidie ontvangt. Dit staat beschreven in de regels van gemeente Doetinchem.

Stap 5: Het besluit

Na de beoordeling van uw aanvraag, nemen wij een besluit. Hierover ontvangt u een brief. Bij een afwijzing krijgt u een afwijzingsbeschikking. Hierin staat de reden van de afwijzing. Krijgt u wel subsidie? Dan krijgt u een verleningsbeschikking. Hierin staat:

  • voor welke activiteiten wij de subsidie verlenen;
  • de hoogte van de subsidie;
  • aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Stap 6: Uitvoering activiteit

U voert de activiteit uit. Belangrijke wijzigingen moet u aan ons doorgeven, zoals:

  • wijziging van de activiteiten;
  • wijziging van de looptijd;
  • wijziging in de financiering;
  • wijziging van de rechtspersoon.

U kunt deze wijzigingen aan ons doorgeven via subsidies@doetinchem.nl. Vermeld in de mail ons kenmerk uit de verleningsbeschikking.

Tussentijdse verantwoording

Bij subsidies hoger dan € 100.000 kunnen wij tussentijds eenmaal een verantwoording vragen. In het verleningsbesluit staat wat er van u wordt verwacht.

Stap 7: Verantwoorden en vaststellen

Is de activiteit afgerond? Vaak moet u een subsidie verantwoorden. Met de verantwoording vraagt u om vaststelling van de ontvangen subsidie. In het verleningsbesluit van uw subsidie staat of u de subsidie moet verantwoorden. Dit is de brief van de gemeente waarin staat dat u subsidie krijgt.

Meer informatie leest u op de pagina subsidie verantwoorden.

Heeft u gevonden wat u zocht?