Sommige subsidies moeten tussentijds of na afloop van de activiteit, verantwoord worden. In het verleningsbesluit staat of de subsidie verantwoord moet worden. Het verleningsbesluit is de brief van de gemeente waarin staat dat u subsidie krijgt. Met de verantwoording na afloop van de activiteit, vraagt u om vaststelling van de ontvangen subsidie. De verantwoording en vaststelling vraagt u aan met uw persoonlijke DigiD-code of met eHerkenning (voor bedrijven). 

DigiD linkAanvragen tussentijdse verantwoording

eHerkenning linkAanvragen tussentijdse verantwoording

DigiD linkAanvragen vaststelling

eHerkenning linkAanvragen vaststelling

Goed om te weten

Welke wijzigingen moet u aan ons doorgeven?

 • Wijzigingen van de activiteiten;
 • Het niet kunnen nakomen van de verplichtingen die bij de subsidie horen;
 • Wijziging van de rechtspersoon;
 • Belangrijke financiële of organisatorische wijzigingen.

Wat verwachten wij van een tussentijdse verantwoording?

 • Welk subsidiebedrag is tot nu toe besteed?
 • Welke activiteiten zijn verricht?
 • Welke resultaten zijn behaald?

In het verleningsbesluit staat wat wij van u verwachten. Dit kan hiervan afwijken. Het verleningsbesluit is de brief waarin staat dat u subsidie ontvangt. Lees in het verleningsbesluit of er andere of aanvullende informatie wordt gevraagd.

Wat verwachten wij van uw verantwoording?

De hoogte van een subsidie bepaalt vaak welk soort verantwoording wij verwachten. Hieronder staat de verantwoording die staat beschreven in de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022(externe link). In het verleningsbesluit staat wat wij van u verwachten. Het verleningsbesluit is de brief waarin staat dat u subsidie ontvangt. Dit kan hiervan afwijken.

Overzicht verantwoording subsidie
Hoogte subsidieVerantwoording

Tot € 20.000

Een subsidie tot € 20.000 wordt vaak direct vastgesteld. U hoeft dan geen verantwoording in te leveren. Er kan een steekproef plaatsvinden waarbij de subsidie alsnog wordt gecontroleerd.  Een goede administratie is daarom wel belangrijk.

Van € 20.000 tot € 100.000

De aanvraag tot vaststelling bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht.

Vanaf € 100.000

De aanvraag tot vaststelling bestaat uit:

 1. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 2. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag en jaarrekening inclusief balans);
 3. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;
 4. een controleverklaring van een accountant zoals vastgelegd in ons controleprotocol(externe link).

Vanaf € 100.000

Bij subsidies vanaf € 100.000 kan er eenmaal een tussentijdse verantwoording worden gevraagd.

Wanneer verwachten wij de verantwoording?

Inleveren verantwoording subsidie
Soort subsidieTermijn

Kortdurende subsidie

Uiterlijk 13 weken nadat de activiteit is afgerond.

Subsidie voor één jaar

Uiterlijk 1 april na het subsidiejaar.

Subsidie voor meer jaren

Uiterlijk 1 april na het laatste subsidiejaar.

Heeft u gevonden wat u zocht?