Het uittreksel basisregistratie personen (BRP) is een officieel document waarop in ieder geval uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum staan. Het uittreksel vraagt u persoonlijk aan in de gemeente waar u woont. Voor het buitenland hebt u een internationaal uittreksel nodig.

U kunt het uittreksel digitaal, persoonlijk, schriftelijk of met een machtiging aanvragen. Vraagt u het uittreksel persoonlijk aan dan maakt u hiervoor een afspraak.

DigiD – Ga naar website www.digid.nl

Vraag uittreksel BRP aan 

Een uittreksel BRP kost €11,60

Let op! Een uittreksel BRP bewijst dat u in onze gemeente woont. U kunt dit dus alleen opvragen in uw woonplaats. Woont u in het buitenland, ga dan naar RNI. Wilt u een uittreksel van een geboorte, huwelijk of overlijden? Ga dan naar Uittreksel burgerlijke stand. 

Het uittreksel krijgt u ongeveer binnen een week met de post opgestuurd.

Persoonlijk

 • uw geldige legitimatiebewijs
 • uw bankpas (geen creditcard)

Maak een afspraak

Het uittreksel krijgt u direct mee.

Schriftelijk

 • ondertekende brief waarin staat waar u het uittreksel voor nodig hebt
 • kopie van uw geldige legitimatiebewijs

U ontvangt een acceptgirokaart voor de betaling van de kosten.

Met machtiging

Iedereen (vanaf 16 jaar) moet persoonlijk het uittreksel aanvragen. Wilt u iemand machtigen om een uittreksel uit de BRP aan te vragen? Dat kan op de volgende manier.

Schrijf een brief met daarin:

 • waarom u het uittreksel nodig hebt
 • wie u machtigt om namens u het uittreksel op te halen
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het stadhuis, samen met:

 • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
 • zijn/haar eigen geldige legitimatiebewijs
 • een bankpas (geen creditcard)

Hebt u gevonden wat u zocht?