Van alle levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk en overlijden, worden akten opgemaakt. U kunt een afschrift van deze akte opvragen bij de gemeente waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Vraag het afschrift op één van de volgende manieren aan:

 • Digitaal
 • Persoonlijk. Let op: hiervoor moet u een afspraak maken.
 • Schriftelijk
 • Iemand anders machtigen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn. Ook hiervoor moet u een afspraak maken.

DigiD linkAanvragen afschrift van de burgerlijke stand

Wij versturen het afschrift/uittreksel ongeveer binnen een week met de post naar uw adres.

Let op! Vraag het afschrift aan in de gemeente van de geboorte, het huwelijk of overlijden. Is dat niet Doetinchem, dan moet u de aanvraag in de andere gemeente doen. Verwar het afschrift van de burgerlijke stand niet met het uittreksel basisregistratie personen (BRP).
Heeft u het afschrift bij ons aangevraagd, maar moet dit bij een andere gemeente? Dan krijgt u de kosten die u heeft betaald niet terug. Twijfelt u of u bij ons moet zijn? Neem dan contact met ons op, wij bespreken dit graag met u.

Gebruik voor het buitenland 

Het is mogelijk om van deze akten een internationaal uittreksel aan te vragen voor het buitenland. Dit uittreksel wordt in meerdere talen opgesteld. U kunt in de aanvraag aangeven dat u het nodig heeft voor het buitenland.

Wat kost het?

Kosten afschrift/uittreksel burgerlijke stand
Product2024
Afschrift burgerlijke stand€ 16,60
Internationaal uittreksel€ 16,60
Overige uittreksels€ 12,30

Persoonlijk afhalen

 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee. Dat kan zijn een paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument. U krijgt het afschrift/uittreksel meteen mee.
 • Dit kan alleen op afspraak.

Afspraak maken aanvragen afschrift/uittreksel

Schriftelijk aanvragen

 • Schrijf een brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • Zet de datum en uw handtekening op de brief
 • Maak een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Stuur brief en kopie identiteitsbewijs naar de gemeente

Iemand anders machtigen

 • Schrijf een brief waarom u het afschrift of uittreksel nodig heeft.
 • Geef aan wie de gemachtigde is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen.
 • Zet uw handtekening op de brief.
 • Laat de gemachtigde ook een handtekening op de brief zetten.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

De gemachtigde krijgt het afschrift/uittreksel meteen mee.

Heeft u gevonden wat u zocht?