Ouders krijgen geld van de Belastingdienst om kinderopvang voor hun kinderen te betalen. Dat heet kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst heeft hier tussen 2005 en 2019 fouten mee gemaakt. Sommige ouders moesten duizenden euro's terugbetalen terwijl ze wel recht hadden op dit geld. Dit is de toeslagenaffaire.

Door de toeslagenaffaire raakten veel mensen in ernstige problemen. Zij kregen bijvoorbeeld te maken met torenhoge schulden, stress en mentale en lichamelijke gezondheidsproblemen. Zij zijn de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente Doetinchem biedt hulp aan gedupeerde ouders en hun kinderen uit de gemeente Doetinchem. Dit heet brede ondersteuning.

Wanneer kan ik brede ondersteuning krijgen?

 • Bent u door de kinderopvangtoeslagaffaire in de problemen gekomen?
 • Bent u een (erkend) gedupeerde ouder of gedupeerde toeslagpartner van de kinderopvangtoeslagenaffaire?
 • Heeft u hierdoor problemen met schulden, uw gezondheid, werk, woning of gezin?

Is het antwoord voor u op één of meer van deze vragen ja? Neem dan contact op met het Bureau voor Financiële Ondersteuning. De kans is groot dat u recht heeft op de brede ondersteuning.

Om hulp en brede ondersteuning van het Bureau voor Financiële Ondersteuning te krijgen moet u in de gemeente Doetinchem wonen.

Voor de landelijke herstelregeling voor gedupeerde ouders en de voortgang van de integrale beoordeling kunt u kijken op de website van de rijksoverheid herstel.toeslagen.nl/planning-herstel(externe link).

Hoe kom ik in contact?

Voor hulp en brede ondersteuning neemt u contact op met team Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente. Vraag naar een consulent die gaat over de kinderopvangtoeslagenaffaire. De consulenten houden telefonisch spreekuur. U kunt hen op werkdagen bellen van 9.00 tot 10.30 uur. Het telefoonnummer is (0314) 377 377. Ook kunt u een mail sturen naar sdv@doetinchem.nl.

Wat is de hulp (brede ondersteuning)?

Het Bureau voor Financiële Ondersteuning biedt directe ondersteuning op het gebied van financiën, woonsituatie, welzijn, gezin en werk. Het doel van de hulp is dat de ouders en hun kinderen hun leven weer op de rit krijgen en stappen naar verder herstel kunnen maken.

Iedere gedupeerde ouder die hulp vraagt krijgt een vaste consulent als aanspreekpunt.

Samen met u maakt de consulent een plan van aanpak. In het plan van aanpak staat beschreven op welke gebieden u hulp krijgt, bijvoorbeeld:

 • schulden oplossen;
 • uitkering of regeling aanvragen;
 • oplossingen zoeken op het gebied van welzijn en gezin;
 • inschakelen van andere hulpverlening, als dat nodig is.

De consulenten kijken altijd met u naar uw persoonlijke situatie. Per leefgebied wordt gekeken wat voor ouder/kind en hun gezin nodig is voor het maken van een nieuwe start. Niet iedereen heeft dezelfde hulp nodig. De brede ondersteuning is maatwerk.

U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

 • contact met de Belastingdienst voor herstel kinderopvangtoeslag;
 • hoe uw inkomsten en uitgaven in balans te krijgen, budget coaching;
 • het op orde brengen van uw administratie;
 • gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door langdurige stress, of doordat er geen mogelijkheid meer was voor aanvullende zorgverzekering;
 • het zoeken van werk of een andere dagbesteding;
 • het ondersteunen bij een dreigende huisuitzetting;
 • het ondersteunen van u of uw gezin, als het minder goed gaat, bijvoorbeeld als uw kinderen veel last hebben van de gevolgen van de toeslagaffaire;
 • het ondersteunen van uw kinderen als onderdeel van de kindregeling(externe link). De kindregeling vind u op de website herstel.toeslagen.nl;
 • het ondersteunen van ex-toeslagpartners als onderdeel van de toeslagpartnerregeling(externe link). De toeslagpartnerregeling vind u op de website herstel.toeslagen.nl;
 • het ondersteunen van toeslagpartners van overleden gedupeerden als onderdeel van de nabestaandenregeling(externe link). Ook de nabestaandenregeling staat op de website herstel.toeslagen.nl.

Het Bureau voor Financiële Ondersteuning biedt geen financiële compensatie. Hiervoor is een landelijke schaderegeling opgezet. Bekijk hiervoor de website van de rijksoverheid herstel.toeslagen.nl(externe link). Financiële vergoedingen voor schade geleden door de Toeslagenaffaire worden beoordeeld door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en door deze organisatie met u afgehandeld.

Welke hulp kan ik als kind van een gedupeerde ouder krijgen?

Is je vader of moeder gedupeerde van de toeslagenaffaire? En heb je hulp nodig, wil je met iemand praten over de toeslagenaffaire, of heb je andere vragen? Dan kun je contact opnemen met het Bureau voor Financiële Ondersteuning. We kijken samen met jou hoe we je het beste kunnen helpen. Je kunt van ons bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

 • vragen over onderwijs;
 • vragen over werk;
 • geldproblemen/schulden;
 • extra zorg.

Je kunt ons ook bellen om gewoon je verhaal te vertellen. Je kunt contact opnemen met de gemeente. Vraag naar een consulent die gaat over de kinderopvangtoeslagenaffaire. De consulenten houden telefonisch spreekuur. Je kunt hen op werkdagen bellen van 9.00 tot 10.30 uur. Het telefoonnummer is (0314) 377 377. Ook kun je een mail sturen naar sdv@doetinchem.nl.

Is jouw vader of moeder erkend gedupeerde ouder van de toeslagenaffaire? Dan krijg je een brief van de Belastingdienst met informatie over de Kindregeling. In de brief staat ook informatie over het geldbedrag dat je krijgt. Dit bedrag hangt af van je leeftijd. Op de website kindregelingvoorjou.nl(externe link) staat wanneer je jouw brief van de Belastingdienst krijgt. Kijk voor de kindregeling op de website herstel.toeslagen.nl/kindregeling(externe link).

Belangrijke data!

Aflopen aanmeldtermijn als mogelijk gedupeerde ouder

In de wet is de einddatum 31 december 2023 opgenomen voor het aanmelden als mogelijk gedupeerde ouder bij Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Omdat 31 december op een zondag en 1 januari op een maandag valt is de feitelijke datum tot en met dinsdag 2 januari 2024.

Verruiming wettelijke termijnen aanvullende schaderegelingen

Ouders krijgen een jaar langer de tijd om hun aanvraag aanvullende schade in te dienen bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Het kabinet heeft hiertoe besloten om ouders ruim de gelegenheid te bieden zich aan te melden voor de CWS-route of de Gelijkwaardig Herstelroute. Na 1 juli 2024 hebben ouders zes maanden de tijd om een aanvraag aanvullende schade in te dienen. Die periode start op het moment van de beschikking waarin ze als erkend gedupeerde worden aangewezen.

Indienen van private schulden bij SBN kan tot en met 2 januari 2024

Als voor 1 juli 2023 vaststond dat u bent gedupeerd, dan heeft u tot en met 2 januari 2024 om uw schuldenlijst(en) in te dienen. Dat is dus nog maar een paar weken. Geef dus snel door wat u weet. Ook als u nog niet alle informatie heeft. Stond na 1 juli 2023 vast dat u bent gedupeerd? Dan kunt u uw schuldenlijst(en) indienen tot 6 maanden na de datum van de brief, waarin staat dat u bent gedupeerd.

Ik hoor veel mensen over de SPUK. Wat is dat voor een regeling?

De SPUK is een specifieke uitkering. Via de SPUK kunnen gemeenten geld aanvragen om beleid uit te voeren. Het geld van de SPUK kan niet direct aan gedupeerde ouders/gezinnen worden gegeven. Het wordt wel gebruikt om de brede ondersteuning op te zetten.

Hoe gaan jullie om met privacy?

Als ouders of kinderen ons bellen, dan vragen we altijd naar naam, leeftijd en uw situatie. De consulent van het Bureau voor Financiële Ondersteuning stelt met u vast wat de hulpvraag is en wat nodig is in de ondersteuning. We delen deze informatie verder met niemand. Alleen als de ouder of het (meerderjarig) kind daar toestemming voor geeft.

Soms is het nodig om uw gegevens met een beperkt aantal personen en organisaties te delen zodat u de juiste hulp kunt krijgen. Als dit zo is, dan vragen wij altijd eerst aan u of wij uw gegevens mogen delen.

Kan ik ook bezwaar maken of een klacht indienen over de aangeboden ondersteuning?

Het Bureau voor Financiële Ondersteuning doet haar uiterste best om u goed te ondersteunen. Mocht u het toch niet eens zijn met de aangeboden hulp of voorzieningen, dan kunt u altijd bezwaar maken zie de pagina Bezwaar en beroep indienen.

Heeft u een klacht over de dienstverlening van het Bureau voor Financiële Ondersteuning, dan kunt u ook een klacht indienen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Klacht over de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?