Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop een ambtenaar of bestuurder van de gemeente u heeft behandeld. Aarzel dan niet om een klacht in te dienen. Vindt u dat wij niet goed omgaan met de regels rondom privacy? Of handelen wij uw vraag rondom de privacy van uw gegevens niet naar tevredenheid af? Dan kunt u ook een klacht indienen. Informatie over de regels rondom privacy leest u op de pagina privacy.

Voor deze klachten heeft de gemeente een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling leest u op lokaleregelgeving.overheid.nl.

Klacht indienen

Klachten over evenementen of festivals?

Tijdens openingstijden van evenementen en festivals is een telefoonnummer beschikbaar voor het doorgeven van opmerkingen of klachten. Als er niet direct opgenomen wordt, spreek dan de voicemail in. Deze wordt regelmatig afgeluisterd. De dienstdoende toezichthouder neemt zo nodig maatregelen naar aanleiding van uw reactie.

Het telefoonnummer is (0314) 373 883.

Tijdens kantooruren kunt u het algemene nummer (0314) 377 377 bellen. Een e-mail kan gestuurd worden naar gemeente@doetinchem.nl.

Gemeentelijke Ombudsman

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgedaan? Dan kunt u hiermee terecht bij de gemeentelijke Ombudsman. Dit is een externe instantie.

De gemeentelijke Ombudsman is te bereiken:

Meldingen openbare ruimte

Heeft u een vraag of melding over de openbare ruimte? Neem dan contact op met Buha door te bellen naar (0314) 377 444, te mailen naar meldpunt@buha.nl of doe een melding openbare ruimte.

Melding openbare ruimte

Heeft u gevonden wat u zocht?