De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het oneens met een aanslag die de gemeente u heeft opgelegd.

Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit (bezwaarschrift). De gemeente kijkt dan nog een keer naar het besluit en neemt een tweede besluit (beslissing op bezwaar). Bent u het ook niet eens met deze tweede beslissing, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank.

Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven.

DigiD linkDigitaal doorgeven bezwaar

eHerkenning linkDigitaal doorgeven bezwaar

Bezwaar maken bij de gemeente

In het besluit van de gemeente staat meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook staat hierin vermeld naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. Let op! U moet een bezwaarschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld. Een bezwaarschrift mag u ook persoonlijk afgeven op het stadhuis. Doe dat dan tijdens kantooruren en vraag een bewijs van ontvangst. Dit kan zelfs nog op de laatste dag van de bezwaartermijn.

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift heeft u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kunt u doen bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
 • Om welk besluit het gaat.
 • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden).

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

Commissie bezwaarschriften

De gemeente laat zich adviseren door een onafhankelijke commissie; de commissie bezwaarschriften. Voordat de commissie uw bezwaarschrift gaat behandelen, bekijkt ze welke oplossing er mogelijk is. Dit betekent dat u zelf ook moet nadenken over een oplossing. Het kan zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn om tot een oplossing te komen. Lossen de gesprekken uw bezwaar naar tevredenheid op? Dan vraagt de commissie u om het bezwaarschrift in te trekken. Als u in overleg geen oplossing wilt of kunt bereiken, brengt de commissie advies uit over uw bezwaarschrift aan het gemeentebestuur. Dit doet de commissie pas nadat u de gelegenheid heeft gehad om uw bezwaarschrift tijdens een hoorzitting toe te lichten. Een vertegenwoordiger van de gemeente wordt ook voor de hoorzitting uitgenodigd. Het gemeentebestuur neemt daarna een nieuw besluit op het bezwaarschrift.

Beroep instellen bij de rechtbank

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen of bent u het niet eens met het nieuwe besluit? Vaak kunt u dan beroep instellen tegen deze beslissing (beroepschrift). Dit gebeurt bij de rechtbank. Zet in het beroepschrift de volgende informatie:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft.
 • Stuur een kopie mee van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent.
 • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden).

Vergeet het beroepschrift niet te ondertekenen!

Let op! U moet een beroepschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van de beslissing op uw bezwaar. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden. Bent u te laat met uw beroepschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

Behandeling door de rechtbank

De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (verweerschrift). U krijgt van de rechtbank een kopie van dit verweerschrift. Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift behandeld door een rechter in de rechtszaal (onderzoek ter zitting). Hiervoor wordt ook de gemeente uitgenodigd. Tijdens deze zitting kunt u uw beroepschrift toelichten en vragen van de rechter beantwoorden.

Goed om te weten

Tips voor het indienen van een bezwaarschrift

 • Stuur met uw bezwaarschrift een kopie mee van het besluit waarmee u het niet eens bent. Zo is voor iedereen duidelijk om welk besluit het gaat.
 • Noemt u in uw bezwaarschrift meerdere bezwaren? Geef dan elk bezwaar een nummer (1., 2., 3., enzovoort). Dat is voor u en voor de gemeente wel zo overzichtelijk.
 • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog heeft om een bezwaarschrift in te dienen? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een bezwaarschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw bezwaarschrift niet meer wordt behandeld.
 • Bent u te laat met uw bezwaarschrift? Geef dan aan waarom u te laat bent.
 • Maak altijd een kopie van uw bezwaarschrift. Bewaar alle brieven die met het bezwaar te maken hebben in een map. U kunt dan alles altijd makkelijk terugvinden.

Tips voor het indienen van een beroepschrift

 • Noemt u in uw beroepschrift meerdere gronden waarom u het niet met een beslissing op uw bezwaar? Geef dan elke grond een nummer (1., 2., 3., enzovoort). Dat is voor u, de rechtbank en de gemeente wel zo overzichtelijk.
 • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog heeft om een beroepschrift in te dienen? Neem dan contact op met de gemeente of de rechtbank.
 • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een beroepschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw beroepschrift niet meer wordt behandeld.
 • Bent u te laat met uw beroepschrift? Geef dan aan waarom u te laat bent.
 • Maak altijd een kopie van uw beroepschrift. Bewaar alle brieven die met het beroep te maken hebben in een map. U kunt dan alles altijd makkelijk terugvinden.

Wat kost het?

De behandeling van een bezwaarschrift is gratis. Toch kunt u kosten maken als u een bezwaarschrift indient. Bijvoorbeeld als u een advocaat of een professionele rechtsbijstandverlener inschakelt. Ook een getuige of deskundige kunnen geld kosten. U kunt vragen om vergoeding van uw proceskosten. U moet uw verzoek indienen voordat de gemeente een besluit heeft genomen op uw bezwaarschrift. Om in aanmerking te komen voor proceskostenvergoeding, moet uw verzoek aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor meer informatie over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met de commissie bezwaarschriften. Dit kan via (0314) 377 377 of mail naar bezwarencie@doetinchem.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?