Het dorp Wehl heeft er met Heideslag een nieuw woongebied bijgekregen. In het gebied ten zuiden van de spoorlijn Arnhem – Winterswijk worden de komende jaren 200 tot 400 woningen gebouwd. Het gebied wordt begrensd door de Weemstraat, Plantage Allee, de Beekseweg en de spoorlijn.

Dorpse woonkwaliteit

Er is in dit woongebied gekozen voor dorpse woonkwaliteit door nadrukkelijk gebruik te maken van het bestaande karakter en de groene omgeving. Het streven bij dit project is een mix van verschillende woningtypen om het levendige en dorpse karakter zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven. De buurten in Heideslag hebben ook een eigen naam zoals Ripperbansveen, Koksgoed, Kiefland en Motketel.

Zie je jezelf al een droomhuis bouwen in de nieuwe wijk Heideslag Kiefland? Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen. De invulling van het grootste deel van dit gebied met kavels tussen de 250 en 500 m2 zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 plaatsvinden. Nu starten we alvast met een klein gebied voor starters op de woningmarkt. De gemeente gaat dit deelgebied inrichten in nauwe samenwerking met de starters zelf. In de tweede helft van 2023 zullen grotere kavels in de verkoop gaan. 

Projectbeschrijving

Vanuit de Wehlse bevolking was er ook in de eerste fase al een belangrijke vraag naar starterswoningen. Door dichtere bebouwing in het noordelijke deel ontstaat er daar een geconcentreerder gebied. De dichtheid van de woningbouw neemt naar de zuidelijke rand van het gebied af naar vrijstaande huizen op ruime kavels langs de Plantage Allee. De woningen komen niet op een vaste rooilijn te staan om een afwisselend straatbeeld te creëren. Hierdoor ontstaat een los en landelijk dorpsbeeld met licht verspringende voorgevels. Voor de woningen is er sprake van maximaal particulier opdrachtgeverschap. In totaal zal het gebied 34 hectare groot worden. De eerste fase is gereed en de tweede fase (deelgebied Kiefland) wordt in de loop van 2023 bebouwd en zal gedurende een langere periode worden uitgegeven. 

Huidig landschap

In de ruimtelijke opbouw van de nieuwe woonbuurt staat de opbouw van het bestaande landschap centraal. Dat was al zo bij de eerste fase en zal bij de opbouw van de tweede fase nog nadrukkelijker gebeuren. Inmiddels zijn er immers aangepaste beelden over klimaatbestendig en waterbergend ontwerpen. De ontsluiting van het gebied loopt via een de Veenweg, welke doorgetrokken wordt naar de Beekseweg. Daarnaast is er de Koksgoedweg die met name het deelgebied Koksgoed ontsluit. De kavels worden ontsloten door relatief smalle weggetjes van asfalt met aan weerszijden een grasberm waarin het regenwater wordt opgevangen en afgevoerd. De bestaande woningbouw die van oudsher in het gebied aanwezig is wordt ingepast. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige percelen en de situering van de bestaande woning. De nieuwe woningen moeten passen bij het huidige landelijke dorpse beeld van Wehl.

Groen karakter

Binnen het gebied wordt het groene beeld voornamelijk gevormd door de bermen langs de weggetjes en de daarop aansluitende particuliere tuinen van de nieuwe kavels. In de grotere groengebieden is ruimte voor speelgelegenheid; met passende toestellen en/of een trapveldje. Dit zijn ook de plekken voor ontmoeting in de wijk. Van oudsher werden in het landschap kavelscheidingen onder meer gevormd door hagen. Hagen lijken dan ook een onmisbaar element in de vormgeving van een landelijk dorps beeld. Zij ondersteunen ook de groene uitstraling van het woongebied en smeden bovendien de erven aaneen.

Heideslag Kiefland startersproject

In Wehl wordt de tweede fase van Heideslag opgestart. De invulling van het grootste deel van het gebied zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 plaatsvinden. Op dit moment starten we alvast met een klein gebied voor starters op de woningmarkt. In dit gebied komen rond de 175 kavels. Ongeveer 30 daarvan zijn bedoeld voor kleine huizen. Ook komt er ruimte voor (openbare) voorzieningen als parkeren, wandelpaden en groen. Elk kavel heeft een maximale grootte van 100 m2. De woningen hebben een vloeroppervlak van 35 tot 70 m2. De woningen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens en zijn later niet te vergroten. De inschrijving voor het startersproject is gesloten.

We richten ons in dit gebied op starters op de woningmarkt

In Wehl en Nieuw-Wehl is in het verleden een woonwensen-onderzoek geweest. Vanuit dit onderzoek bleek er behoefte te zijn aan starterswoningen. Dit project is gestart om starters op de woningmarkt een kans te geven.

De bestemming van de locatie is op basis van het huidige bestemmingsplan nog niet passend. Er ligt wel een woonbestemming op de locatie, maar die moet nog nader uitgewerkt worden. Hiervoor wordt op korte termijn een planologische procedure gestart. De kavels worden daarom uitgegeven onder voorbehoud van een onherroepelijke woonbestemming.

Veelgestelde vragen

1. Ik heb interesse in het project. Kan ik mij aanmelden voor de belangstellendenlijst?
U kunt zich aanmelden voor de belangstellenden lijst door onderstaand formulier in te vullen. U kunt zich nog niet inschrijven voor een kavel (zie vraag 4). Aan de lijst kunnen geen rechten ontleend worden.

Aanmelden belangstellendenlijst Heideslag

2. Hoeveel kavels komen er?
Er zullen rond de 175 kavels komen. Ongeveer 30 daarvan zijn bedoeld voor kleine huizen. Dit aantal is nog niet definitief. 

3. Wat is de planning voor project Heideslag?
De planning is om in de tweede helft van 2023 kavels uit te gaan geven. De uitgifte van de kavels is afhankelijk van verschillende procedures die nog doorlopen moeten worden.

4. Ik wil mij graag inschrijven voor een kavel. Wat moet ik doen?
Op dit moment is het nog niet mogelijk om je in te schrijven voor een kavel. Als je je registreert als belangstellende voor dit project (zie vraag 1), dan houden wij je op de hoogte over de uitgifte van de kavels.

5. Als er meer belangstelling is dan dat er kavels zijn, hoe wordt de volgorde dan bepaald?
Bij meer belangstelling dan kavels, zal er een loting plaatsvinden onder begeleiding van een notaris.

6. Is het ontwerpplan van project Heideslag beschikbaar?
Het ontwerpplan is op dit moment nog niet beschikbaar. 

7. Ik ben geïnteresseerd in een huurwoning. Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven?
Op dit moment is het nog niet bekend welke ontwikkelaar huurwoningen in de vrije sector gaat aanbieden.

8. Mag de gemeente Doetinchem voorrang verlenen aan eigen inwoners voor project Heideslag?
De gemeente Doetinchem mag geen voorrang verlenen aan eigen inwoners omdat zij een dergelijke voorkeursregeling niet mag toepassen. Wel heeft de gemeenteraad van Doetinchem eind november 2021 ingestemd met de beleidsregels zelfbewoningsplicht. De zelfbewoningsplicht heeft betrekking op nieuwbouw koopwoningen met een vrij-op-naam-koopprijs tot en met € 350.000,-. De regels gelden vanaf 1 januari 2022. De zelfbewoningsplicht geldt voor vijf jaar en is verbonden aan de woning. Wordt de woning binnen vijf jaar verkocht dan geldt de zelfbewoningsplicht ook voor de nieuwe eigenaar, tot de vijf jaar verstreken is. Met deze regels verkleint de gemeente de concurrentie binnen dit segment van de woningmarkt en geeft de gemeente starters en andere inwoners met een middeninkomen meer mogelijkheden om een passende woning te kunnen kopen.

Heeft u gevonden wat u zocht?