Het dorp Wehl heeft er met Heideslag een nieuw woongebied bijgekregen. Het gebied wordt begrensd door de Weemstraat, Plantage Allee, de Beekseweg en de spoorlijn. Fase 1 van Heideslag is afgerond met de delen Motketel, Ripperbansveen en Koksgoed. Fase 2 is het gebied tussen de Kleefse Allee en de Beekseweg. Deze fase heet Kiefland.

Dorpse woonkwaliteit

Er is in dit woongebied gekozen voor dorpse woonkwaliteit door nadrukkelijk gebruik te maken van het bestaande karakter en de groene omgeving. Het streven bij dit project is een mix van verschillende woningtypen om het levendige en dorpse karakter zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven.

Kaveluitgifte Heideslag Kiefland

In totaal komen er 180 woningen in Heideslag Kiefland te staan. Dertig kavels zijn al uitgegeven voor het project ‘Kleine Huizen Kiefland’. Daarnaast komen er 38 huurwoningen van Sité in het gebied.

De overige kavels zijn in december 2023 door de gemeente door middel van een loting uitgegeven. Het gaat hier om 56 kavels voor vrijstaande woningen (waarvan 12 kleinere kavels), 54 kavels voor 2-onder-1-kap woningen en 4 geschakelde woningen. Op volgorde van de loting van de notaris zijn de belangstellenden benaderd.

Indien er blijkt dat er kavels zijn waar geen belangstelling voor is, dan zullen deze overgebleven kavels in het najaar in de vrije verkoop gaan. Dit gebeurt op basis van het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. De aankondiging hiervan zal via deze pagina, via de gemeentepagina en via social media gedeeld worden.

Sonderingen mogelijk vanaf maandag 15 juli 2024

Vanaf maandag 15 juli 2024 is het gebied Heideslag Kiefland bouwrijp. Vanaf dat moment is het mogelijk om sonderingonderzoeken (inzicht krijgen in de opbouw van de grond) uit te voeren. Alleen personen die een optie op een kavel hebben, kunnen een sonderingsonderzoek laten uitvoeren. U dient dit echter wel aan de gemeente te laten weten.

Wilt u een sondering laten uitvoeren? Stuur minimaal 1 week voor de werkzaamheden starten een e-mail naar heideslag@doetinchem.nl. Graag in uw e-mail aangeven het kavelnummer, de naam van het bedrijf die de werkzaamheden doet, en de datum waarop het onderzoek uitgevoerd wordt. U ontvangt daarna van ons een bevestiging dat de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, adviseren wij om het sonderen zo veel mogelijk gezamenlijk te doen.

Projectbeschrijving

Vanuit de Wehlse bevolking was er ook in de eerste fase al een belangrijke vraag naar starterswoningen. Door dichtere bebouwing in het noordelijke deel ontstaat er daar een geconcentreerder gebied. De dichtheid van de woningbouw neemt naar de zuidelijke rand van het gebied af naar vrijstaande huizen op ruime kavels langs de Plantage Allee. De woningen komen niet op een vaste rooilijn te staan om een afwisselend straatbeeld te creëren. Hierdoor ontstaat een los en landelijk dorpsbeeld met licht verspringende voorgevels. Voor de woningen is er sprake van maximaal particulier opdrachtgeverschap. In totaal zal het gebied 34 hectare groot worden.

Huidig landschap

In de ruimtelijke opbouw van de nieuwe woonbuurt staat de opbouw van het bestaande landschap centraal. Dat was al zo bij de eerste fase en zal bij de opbouw van de tweede fase nog nadrukkelijker gebeuren. Inmiddels zijn er immers aangepaste beelden over klimaatbestendig en waterbergend ontwerpen. De ontsluiting van het gebied loopt via de Veenweg, welke doorgetrokken wordt naar de Beekseweg. Daarnaast is er de Koksgoedweg die met name het deelgebied Koksgoed ontsluit. De kavels worden ontsloten door relatief smalle weggetjes van asfalt met aan weerszijden een grasberm waarin het regenwater wordt opgevangen en afgevoerd. De bestaande woningbouw die van oudsher in het gebied aanwezig is wordt ingepast. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige percelen en de situering van de bestaande woning. De nieuwe woningen moeten passen bij het huidige landelijke dorpse beeld van Wehl.

Groen karakter

Binnen het gebied wordt het groene beeld voornamelijk gevormd door de bermen langs de weggetjes en de daarop aansluitende particuliere tuinen van de nieuwe kavels. In de grotere groengebieden is ruimte voor speelgelegenheid; met passende toestellen en/of een trapveldje. Dit zijn ook de plekken voor ontmoeting in de wijk. Van oudsher werden in het landschap kavelscheidingen onder meer gevormd door hagen. Hagen lijken dan ook een onmisbaar element in de vormgeving van een landelijk dorps beeld. Zij ondersteunen ook de groene uitstraling van het woongebied en smeden bovendien de erven aaneen.

Kavelkaart

Bekijk de kavelkaart

De informatie van de kaart staat ook als tekstversie onder 'Beschikbare kavels'.

Beschikbare kavels

Van 15 december 2023 tot en met 11 februari 2024 heeft u zich kunnen inschrijven voor een kavel. De inschrijvingstermijn is nu gesloten. Zie uitklapveld De loting voor meer informatie.

Uitleg status

  • In verkoop: de kavel is aangeboden aan de eerstvolgende op de reservelijst van de loting van februari 2024. Deze belangstellende heeft de keuze om de kavel in optie te nemen of ervan af te zien.
  • In optie: de kavel is geaccepteerd door iemand op de reservelijst van de loting van februari 2024. Deze persoon heeft een optieovereenkomst ontvangen.
  • Verkocht: de kavel is verkocht. De overdracht van de kavel heeft plaatsgevonden bij de notaris.

Rijwoningen (4 stuks)

De kavelprijs is € 295,00 per m2 (exclusief 21% BTW)
KavelnummerOppervlaktePrijs incl. BTWSoortStatus
87ca. 250 m2€ 89.237,50RijwoningenIn optie
88ca. 151 m2€ 53.899,45RijwoningenIn optie
89ca. 164 m2€ 58.539,80RijwoningenIn optie
90ca. 274 m2€ 97.804,30RijwoningenIn optie

Kleinere kavels (12 stuks)

De kavelprijs is € 295,00 per m2 (exclusief 21% BTW)
KavelnummerOppervlaktePrijs incl. BTWSoortStatus
139ca. 210 m2€ 74.959,50Kleinere kavelIn optie
140ca. 209 m2€ 74.602,55Kleinere kavelIn optie
141ca. 208 m2€ 74.245,60Kleinere kavelIn optie
142ca. 208 m2€ 74.245,60Kleinere kavelIn optie
143ca. 207 m2€ 73.888,65Kleinere kavelIn optie
144ca. 202 m2€ 72.103,90Kleinere kavelIn optie
145ca. 206 m2€ 73.531,70Kleinere kavelIn optie
146ca. 209 m2€ 74.602,55Kleinere kavelIn optie
147ca. 209 m2€ 74.602,55Kleinere kavelIn optie
148ca. 209 m2€ 74.602,55Kleinere kavelIn optie
149ca. 209 m2€ 74.602,55Kleinere kavelIn optie
150ca. 209 m2€ 74.602,55Kleinere kavelIn optie

2 onder 1 kap (52 stuks)

De kavelprijs is € 295,00 per m2 (exclusief 21% BTW)

KavelnummerOppervlaktePrijs incl. BTWSoortStatus
54ca. 250 m2€ 89.237,502 onder 1 kapIn verkoop
55ca. 251 m2€ 89.594,452 onder 1 kapIn verkoop
58ca. 244 m2€ 87.095,802 onder 1 kapIn verkoop
59ca. 243 m2€ 86.738,852 onder 1 kapIn optie
64ca. 266 m2€ 94.948,702 onder 1 kapIn optie
65ca. 269 m2€ 96.019,552 onder 1 kapIn optie
66ca. 272 m2€ 97.090,402 onder 1 kapIn verkoop
67ca. 275 m2€ 98.161,252 onder 1 kapIn optie
68ca. 276 m2€ 98.518,202 onder 1 kapIn optie
69ca. 287 m2€ 102.444,652 onder 1 kapIn optie
91ca. 275 m2€ 98.161,252 onder 1 kapIn optie
92ca. 276 m2€ 98.518,202 onder 1 kapIn optie
93ca. 278 m2€ 99.232,102 onder 1 kapIn optie
94ca. 279 m2€ 99.589,052 onder 1 kapIn verkoop
98ca. 267 m2€ 95.305,652 onder 1 kapIn optie
99ca. 266 m2€ 94.948,702 onder 1 kapIn optie
100ca. 265 m2€ 94.591,752 onder 1 kapIn optie
101ca. 264 m2€ 94.234,802 onder 1 kapIn optie
102ca. 263 m2€ 93.877,852 onder 1 kapIn optie
103ca. 269 m2€ 96.019,552 onder 1 kapIn optie
107ca. 242 m2€ 86.381,902 onder 1 kapIn optie
108ca. 246 m2€ 87.809,702 onder 1 kapIn optie
109ca. 251 m2€ 89.594,452 onder 1 kapIn optie
110ca. 255 m2€ 91.022,252 onder 1 kapIn verkoop
112ca. 262 m2€ 93.520,902 onder 1 kapIn optie
113ca. 262 m2€ 93.520,902 onder 1 kapIn optie
114ca. 262 m2€ 93.520,902 onder 1 kapIn optie
115ca. 262 m2€ 93.520,902 onder 1 kapIn optie
116ca. 296 m2€ 105.657,202 onder 1 kapIn verkoop
117ca. 464 m2€ 165.624,802 onder 1 kapIn verkoop
122ca. 453 m2€ 161.689,352 onder 1 kapIn verkoop
123ca. 331 m2€ 118.150,452 onder 1 kapIn verkoop
124ca. 320 m2€ 114.224,002 onder 1 kapIn verkoop
125ca. 360 m2€ 128.502,002 onder 1 kapIn optie
126ca. 304 m2€ 108.512,802 onder 1 kapIn optie
127ca. 259 m2€ 92.450,052 onder 1 kapIn optie
128ca. 253 m2€ 90.308,352 onder 1 kapIn verkoop
129ca. 246 m2€ 87.809,702 onder 1 kapIn verkoop
132ca. 274 m2€ 97.804,302 onder 1 kapIn verkoop
133ca. 274 m2€ 97.804,302 onder 1 kapIn verkoop
137ca. 275 m2€ 98.161,252 onder 1 kapIn verkoop
138ca. 273 m2€ 97.447,352 onder 1 kapIn verkoop
151ca. 270 m2€ 96.376,502 onder 1 kapIn optie
152ca. 275 m2€ 98.161,252 onder 1 kapIn optie
153ca. 276 m2€ 98.518,202 onder 1 kapIn verkoop
154ca.278 m2€ 99.232,102 onder 1 kapIn verkoop
160ca. 350 m2€ 124.932,502 onder 1 kapIn verkoop
161ca. 343 m2€ 122.433,852 onder 1 kapIn verkoop
164ca. 274 m2€ 97.804,302 onder 1 kapIn verkoop
165ca. 274 m2€ 97.804,302 onder 1 kapIn verkoop
166ca. 274 m2€ 97.804,302 onder 1 kapIn verkoop
167ca. 270 m2€ 96.376,502 onder 1 kapIn verkoop

Vrijstaande woningen (37 stuks)

De kavelprijs is € 295,00 per m2 (exclusief 21% BTW)
KavelnummerOppervlaktePrijs incl. BTWSoortStatus
52ca. 394 m2€ 140.683,30VrijstaandIn optie
53ca. 398 m2€ 142.066,10VrijstaandIn optie
56ca. 327 m2€ 116.722,64VrijstaandIn optie
57ca. 394 m2€ 140.638,30VrijstaandIn optie
60ca. 393 m2€ 140.281,35VrijstaandIn optie
61ca. 390 m2€ 139.210,50VrijstaandIn optie
62ca. 466 m2€ 166.338,70VrijstaandIn optie
63ca. 312 m2€ 111.368,40VrijstaandIn optie
72ca. 386 m2€ 137.782,70VrijstaandIn verkoop
73ca. 388 m2€ 138.496,00VrijstaandIn optie
95ca. 502 m2€ 179.188,90VrijstaandIn optie
96ca. 397 m2€ 141.709,15VrijstaandIn optie
97ca. 434 m2€ 154.916,30VrijstaandIn optie
104ca. 389 m2€ 138.853,55VrijstaandIn optie
105ca. 410 m2€ 146.349,50VrijstaandIn optie
106ca. 404 m2€ 144.207,80VrijstaandIn optie
111ca. 418 m2€ 149.205,10VrijstaandIn optie
118ca. 432 m2€ 154.202,40VrijstaandIn optie
119ca. 407 m2€ 145.278,65VrijstaandIn optie
120ca. 489 m2€ 174.548,55VrijstaandIn optie
121ca. 549 m2€ 195.965,55VrijstaandIn optie
130ca. 381 m2€ 135.997,95VrijstaandIn optie
131ca. 432 m2€ 154.202,40VrijstaandIn optie
134ca. 420 m2€ 149.919,00VrijstaandIn optie
135ca. 425 m2€ 151.703,75VrijstaandIn optie
136ca. 434 m2€ 154.916,30VrijstaandIn optie
155ca. 436 m2€ 156.630,20VrijstaandIn optie
156ca. 435 m2€ 155.273,25VrijstaandIn optie
157ca. 354 m2€ 126.360,30VrijstaandIn optie
158ca. 520 m2€ 185.614,00VrijstaandIn optie
159ca. 532 m2€ 189.897,40VrijstaandIn optie
162ca. 453 m2€ 161.698,35VrijstaandIn optie
163ca. 620 m2€ 221.309, 00VrijstaandIn optie
168ca. 451 m2€ 160.984,45VrijstaandIn optie
169ca. 506 m2€ 180.616,70VrijstaandIn optie
170ca. 504 m2€ 179.902,80VrijstaandIn optie
171ca. 479 m2€ 170.979,05VrijstaandIn optie

De loting

De eerste loting heeft op dinsdag 27 februari 2024 plaatsgevonden. Een notaris voerde deze loting uit. Alle deelnemers hebben de uitslag van de loting ontvangen. Ze worden benaderd als er een kavel volgens hun voorkeurslijst beschikbaar is.

Er zijn nog een aantal kavels in het gebied die op dit moment (nog) niet uitgeefbaar zijn. Deze zijn op de kaart paars gekleurd. Zodra deze in verkoop gaan zal hiervoor een tweede loting plaatsvinden. De aankondiging van deze loting zal via deze pagina, via de gemeentepagina en via social media gedeeld worden.

Toewijzing kavel

Op basis van de uitslag van de loting worden de kavels toegewezen. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgorde van uw voorkeurkavels. U krijgt zo spoedig mogelijk te horen of u een kavel krijgt toegewezen en zo ja, welke kavel dat is. Als u deze kavel accepteert, ontvangt u binnen 14 dagen de koopovereenkomst.

Het verdere verloop van de optieprocedure kunt u lezen op de pagina Een kavel kopen.

Heideslag Kiefland (fase II) gebiedsinformatie

Het uitwerkingsplan voor Heideslag Fase II (Kiefland) is vastgesteld.

Meer informatie:

Vragen over het bestemmingsplan?

Vragen over het bestemmingsplan stelt u aan Loket bouwen en wonen. Loket bouwen en wonen is te bereiken via bouwen&wonen@doetinchem.nl. Meer informatie over dit loket kunt u vinden op op de pagina Loket bouwen en wonen.

Heideslag Kiefland startersproject

In november 2022 zijn we in Heideslag Kiefland gestart met een klein gebied voor starters op de woningmarkt. 30 starters hebben de mogelijkheid gekregen om een klein huis neer te zetten in het gebied. De woningen hebben een vloeroppervlak van 35 tot 70 m2. De woningen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens en zijn later niet te vergroten. Ook komt er ruimte voor (openbare) voorzieningen als parkeren, wandelpaden en groen. De inschrijving voor het startersproject is gesloten. 26 van de 30 woningen zijn in het voorjaar van 2024 geplaatst.

We richten ons in dit gebied op starters op de woningmarkt

In Wehl en Nieuw-Wehl is in het verleden een woonwensen-onderzoek geweest. Vanuit dit onderzoek bleek er behoefte te zijn aan starterswoningen. Dit project is gestart om starters op de woningmarkt een kans te geven.

Foto: Michelle Dijkman

Veelgestelde vragen

Waar kan ik informatie vinden over het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Informatie over het aanvragen van een vergunning kunt u vinden op de pagina Omgevingsvergunning aanvragen | Gemeente Doetinchem. Op deze pagina kunt u veel informatie vinden over het bouwen van een nieuwbouwhuis.

Hoe kan ik in contact komen met mijn directe buren?

U kunt hierover een e-mail sturen naar gronduitgifte@doetinchem.nl onder vermelding van uw kavelnummer. In uw bericht geeft u aan dat u geen bezwaar heeft dat uw e-mailadres gedeeld wordt met uw (directe) buren. De gemeente heeft uw toestemming nodig. Zonder uw toestemming mogen wij uw gegevens niet met derden delen. Een andere manier om met uw toekomstige buren in contact te komen is via de Facebookgroep. De naam van deze (privé) Facebookpagina is ‘Heideslag Fase 2’. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Facebookpagina.

Op de tekening staan een aantal woningen in ‘paars' aangegeven. Wat betekent dit?

Dit zijn kavels die op dit moment nog niet uitgegeven worden. U kunt zich dus niet opgeven als geïnteresseerde voor deze kavels. Als er meer bekend wordt over de uitgifte, dan zal dat op de projectpagina te lezen zijn. Ook zal het via social media en de gemeentepagina bekend gemaakt worden.

Kan ik mij nog inschrijven voor een kavel?

Van 15 december 2023 tot en met 11 februari 2024 heeft u zich kunnen inschrijven voor een kavel. De inschrijvingstermijn is nu gesloten.

Ik ben geïnteresseerd in een huurwoning. Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven?

Sité Woondiensten is de ontwikkelaar voor de huurwoningen. Als er meer bekend is over de huurwoningen dan zullen wij u op onze pagina verder informeren.

Mag de gemeente Doetinchem voorrang verlenen aan eigen inwoners voor project Heideslag?

De gemeente Doetinchem mag geen voorrang verlenen aan eigen inwoners omdat zij een dergelijke voorkeursregeling niet mag toepassen. Wel heeft de gemeenteraad van Doetinchem eind november 2021 ingestemd met de beleidsregels zelfbewoningsplicht. De zelfbewoningsplicht heeft betrekking op nieuwbouw koopwoningen met een vrij-op-naam-koopprijs tot en met € 355.000,-. De regels gelden vanaf 1 januari 2022. De zelfbewoningsplicht geldt voor vijf jaar en is verbonden aan de woning. Wordt de woning binnen vijf jaar verkocht dan geldt de zelfbewoningsplicht ook voor de nieuwe eigenaar, tot de vijf jaar verstreken is. Met deze regels verkleint de gemeente de concurrentie binnen dit segment van de woningmarkt en geeft de gemeente starters en andere inwoners met een middeninkomen meer mogelijkheden om een passende woning te kunnen kopen.

Waar kan ik het bestemmingsplan vinden voor Heideslag Kiefland (fase II)?

Het bestemmingsplan voor Heideslag Kiefland vindt u op de website ruimtelijkeplannen.nl.
Zie uitklapveld ‘Heideslag Kiefland (fase II) gebiedsinformatie voor meer informatie.

Ik heb een vraag over het bestemmingsplan. Wie kan mijn vraag beantwoorden?

Vragen over het bestemmingsplan stelt u aan het loket bouwen en wonen. Loket bouwen en wonen is te bereiken via bouwen&wonen@doetinchem.nl. Meer informatie over dit loket kunt u vinden op de pagina Loket bouwen en wonen.

Contact

Heeft u vragen over het bestemmingsplan? Stuur dan een e-mail naar Loket bouwen & wonen. Meer informatie over dit loket vindt u op de pagina Loket bouwen en wonen.

Heeft u vragen over het project? Stuur dan een email naar heideslag@doetinchem.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met projectleider Albert Gerritsen via (0314) 377 377.

Heeft u in het bijzonder vragen over de kaveluitgifte? Stuur dan een e-mail naar gronduitgifte@doetinchem.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?