Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft. U blijft zo schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.

Wanneer een briefadres?

  • Als u (nog) geen vast woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent.
  • In bepaalde bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting verblijft.

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het adres ligt. Het briefadres moet altijd een huisadres zijn, dus geen postbusnummer.

Wat moet ik doen?

U maakt telefonisch een afspraak.

Tijdens de afspraak doet u aangifte van een briefadres. U vermeldt in de aangifte waarom u een briefadres wilt. De gemeente behandelt uw aanvraag. Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u voortaan alle post van overheidsinstanties op dit briefadres. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U moet uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties.

Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • De hoofdbewoner moet bij de aanvraag aanwezig zijn
  • De hoofdbewoner neemt zijn geldige identiteitsbewijs mee

Heeft u niemand voor een briefadres?

Lukt het u niet om iemand te vinden waarvan u het adres als briefadres mag gebruiken? Dan kunt u zich tijdelijk (3 maanden) inschrijven op een briefadres van de gemeente. In gemeente Doetinchem is dat het adres van Iriszorg,  Ambachtstraat 3 Doetinchem. Voorwaarden hiervoor zijn:

  • U heeft geen woonadres.
  • U heeft geen hulpvraag.
  • U heeft (nog) geen eigen briefadres.

Heeft u gevonden wat u zocht?