Een briefadres is het adres van iemand met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt en aan u doorgeeft.

Waarom een briefadres?

U blijft zo schriftelijk bereikbaar voor de gemeente en andere overheidsinstanties.

Briefadres aanvragen?

U kunt een briefadres aanvragen wanneer u (nog) geen vast woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u een briefadres aanvragen. Bijvoorbeeld als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting verblijft.

Wat moet ik doen?

  1. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het adres ligt. Bij gemeente Doetinchem moet u altijd telefonisch een afspraak maken.
  2. In dit verzoek moet u aangeven waarom u een briefadres wilt.
  3. Het briefadres moet altijd een huisadres zijn, dus geen postbusnummer.

De gemeente behandelt uw aanvraag. Gaat de gemeente akkoord, dan krijgt u voortaan alle post van overheidsinstanties op dit briefadres. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. U moet uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties.

Wat moet ik meenemen?

  • uw geldige legitimatiebewijs
  • de hoofdbewoner moet bij de aanvraag aanwezig zijn
  • de hoofdbewoner neemt zijn geldige legitimatiebewijs mee

Hebt u gevonden wat u zocht?