We richten de Rekhemseweg, Lijsterbeslaan, Frans Halsweg en het Julianaplein opnieuw in. We noemen dit project Vijverbergroute.

30 kilometer per uur

Vijverbergroute

De Rekhemseweg en de Lijsterbeslaan zijn in slechte staat. Ook de functie van de wegen is veranderd door de aanleg van de Oostelijke Randweg. We willen er graag 30km-wegen van maken. Daarom is het nodig de wegen opnieuw in te richten.

De Frans Halsweg en het Julianaplein zijn wegen waar al een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. De wegen zijn daar nu nog niet op ingericht. Dat gaan we dus aanpassen.

Riolering

Omdat we de wegen toch opnieuw gaan inrichten, vervangen we tegelijk de riolering. Zo hoeven we maar één keer werkzaamheden uit te voeren en kunnen de wegen er weer jaren tegenaan.

Meer over het project

Klimaat

Naast verkeer is ook klimaat een belangrijk aandachtspunt. Om periodes van hitte en droogte beter aan te kunnen, zoeken we naar meer ruimte voor bomen, bermen en water. Hiermee houden we water vast en verkleinen we de kans op wateroverlast bij forse buien. We kijken ook meteen naar oplossingen voor de wateroverlast in de Bomenbuurt (omgeving Acacialaan). En natuurlijk houden we ook rekening met voorzieningen in dit gebied, zoals voetbalclub De Graafschap.

Het ontwerp

Op 12 december 2023 stelde het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp voor de Vijverbergroute vast.

Bekijk de ontwerptekeningen

U kunt hieronder de ontwerptekeningen per straat bekijken.

 • Ontwerptekening van het Julianaplein en de Frans Halsweg (PDF, 5 Mb)
  Op deze ontwerptekening ziet u de nieuwe inrichting voor de Frans Halsweg en het Julianaplein. De wegen worden ingericht als 30 km-zone. Er komt een verhoogde inrit ter hoogte van de J.F. Kennedylaan en we leggen enkele plateaus aan op het Julianaplein. De Frans Halsweg krijgt een erfinrichting met plantvakken aan beide zijden en smalle stoepen.
 • Ontwerptekening van de Lijsterbeslaan (PDF, 7,7 Mb)
  Op deze ontwerptekening ziet u de nieuwe inrichting voor de Lijsterbeslaan. Er geldt straks een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Er komt een brede stoep aan de noordkant van de weg en we planten er nieuwe bomen. Bij de kruisingen komen verhoogde plateaus en op twee plaatsen komt een strook met parkeerplaatsen.
 • Ontwerptekening van de Rekhemseweg (PDF, 4 Mb)
  Op deze ontwerptekening ziet u de nieuwe inrichting voor de Rekhemseweg. Er geldt straks een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en er komen extra parkeerplaatsen. Op de kruisingen, en op enkele andere plekken, komen verhoogde plateaus.

Kunt u de tekeningen niet bekijken? Of heeft u een vraag over het conceptontwerp? Stuur een e-mail naar vijverbergroute@doetinchem.nl.

Conceptontwerp

Op 10 oktober presenteerden we het conceptontwerp tijdens een inloopbijeenkomst voor direct aanwonenden. In de video laten we u zien wat de plannen zijn. Let op: in deze video tonen we de conceptontwerpen.

Materialen en groen

Tekening van de inrichting van de weg. met links tuinen, vervolgens een voetpad, groenstrook met bomen en de weg. Aan de andere kant van de weg ook een groenstrook met boom.
Ontwerp principes

Ontwerp principes

Gehele lengte Vijverbergroute (deels voor Frans Halsweg)

 • aan weerszijden een groene berm
 • voetpad aan één zijde aan minimaal één zijde bomen
 • drempels als snelheid remmende maatregel
 • wegprofiel van 5.80 m met klinkerverharding
De verschillende soorten bestrating. Voor de weg grijze tegels. Voor het fietspad rode tegels. Stootband met open structuur tegels waar gras doorheen kan groeien en het water de grond in kan.
Inrit kavel

Inrit kavel

 • Oploopband 5 cm hoog - grasbetonstenen

Bomen

Middelgroot formaat na 30 jaar ca. 8-12 m. hoog en ca. 6-8 m. breed. Straatbomen die gedeeltelijk verharding verdragen. De soorten dragen bij aan biodiversiteit, het merendeel is tevens bestand tegen droogte. We hebben de volgende selectie gemaakt:

Bomen achter elkaar naast een voetpad.
Bomen in profiel
 • Magnolia - Magnolia kobus
 • Sierpeer - Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
 • Breedbladige meelbes - Sorbus latifolia
 • Valse Christusdoorn - Gleditsia triacanthos 'Speczam'
 • Kleinbladige linde - Tilia cordata 'Rancho'
 • Meelbes - Sorbus aria
 • Haagbeuk - Carpinus betulus ‘Purpurea’

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws over het project Vijverbergroute.

Veelgestelde vragen

Leiden drempels en klinkers in de weginrichting tot meer trillingen in de woningen?

We begrijpen goed dat er vragen zijn over trillingen. De weg is nu ingericht met relatief korte en hoge verkeersdrempels. De combinatie van (zwaar) verkeer en de snelheid kan leiden tot overlast van geluid en trillingen als u vlak bij een drempel woont. In de nieuwe situatie verwachten wij veel minder overlast. Er veranderen namelijk een aantal dingen:

 1. De maximumsnelheid wordt lager;
 2. Er komen andere soorten drempels;
 3. Er komen groenstroken tussen de weg en de woningen. Hierbij zorgt de grond voor het opnemen van trillingen, waardoor deze niet tot aan de woningen komen.

Bij een inrichting voor een 30 km/u weg horen volgens de richtlijnen klinkers. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij weggebruikers.

Waarom kiest de gemeente voor verkeersplateaus?

Een verkeersplateau (een verhoogd kruispunt) zorgt voor een overzichtelijke verkeerssituatie. De snelheid op een verkeersplateau is laag. Dat zorgt ervoor dat weggebruikers duidelijk en veilig de gewenste route kunnen kiezen. We hebben goede ervaringen met verkeersplateaus.

Waarom is er niet gekozen voor een verspringing /slinger/versmalling?

Snelheidsremmende maatregelen als een slinger in de weg door de plaatsing van paaltjes of bloembakken zijn minder effectief. Er moeten vrachtwagens door de straat kunnen blijven rijden. Bijvoorbeeld verhuiswagens, de brandweer en afvalwagens van BUHA. De slinger in de weg wordt daardoor zo ruim dat het snelheidsremmend effect voor personenauto’s heel beperkt is.
Wegversmallingen zijn pas effectief wanneer de kans groot is dat twee elkaar tegemoetkomende auto’s elkaar tegenkomen bij de wegversmalling. De hoeveelheid verkeer dat over de Vijverbergroute rijdt is daarvoor te laag. Het is ook geen doorgaande weg. Vooral op rustige momenten heeft een wegversmalling nauwelijks een snelheidsremmend effect.

Blijven alle inritten naar de woningen behouden?

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat bewoners hun inrit kunnen blijven gebruiken. In de schetsen stonden een paar foutjes bij inritten. Deze foutjes hebben we aangepast in het definitieve ontwerp.

Komt er een zebrapad bij het Prakticon?

Het nieuwe wegontwerp hebben we met de directie van de school besproken. Zij konden zich vinden in de verkeersoplossingen. Een zebrapad bij de school lijkt niet noodzakelijk. Natuurlijk houden we de nieuwe verkeerssituatie goed in de gaten. Als er extra maatregelen nodig zijn, dan passen we dat aan.

Wordt er iets gedaan aan de bocht van de Lijsterbeslaan van en naar de Terborgseweg?

Een aantal buurtbewoners van de Lijsterbeslaan wees ons erop dat er vaak hard gereden wordt op de Lijsterbeslaan. Ook de bocht wordt met een flinke snelheid genomen. Hierdoor ontstaat er regelmatig een onveilige situatie. Tegenliggers en fietsers komen in het gedrang. Onze verkeerskundige en projectleider hebben de situatie op locatie bekeken. In het nieuwe inrichtingsplan brengen we snelheid op de Lijsterbeslaan terug naar 30 km/u. De weg wordt smaller en ziet er veel meer uit als een woonstraat. Dat geeft een ander gevoel bij de weggebruikers; mensen rijden rustiger. Het is moeilijk om te voorkomen dat een kleine groep mensen toch te hard rijdt.

Blijven we overlast houden van wateroverlast op de weg?

Bij een normale regenbui is er weinig wateroverlast op de weg. Maar er zijn natuurlijk ook zware/extreme buien. Het hoogteverschil in de buurt zorgt ervoor dat het water niet snel genoeg weg kan. Dan staat er water op de weg en is overlast niet te voorkomen. Het huidige gemengde riool (riool en regenwater in een riool) passen we aan. We gaan een extra riool voor regenwater aanleggen. Dit heet een infiltratieriool. Ook komen er groene bermen die ook regenwater opnemen bij normale buien.

Wat wordt er gedaan om de snelheid eruit te halen?

Op dit moment is 50 km/h de maximale snelheid. Dit wordt in de nieuwe situatie 30 km/h. Deze snelheid past beter bij een woonstraat. Om de snelheid eruit te halen, maken we gelijkwaardige kruisingen. Daarop gelden de normale voorrangsregels (rechts heeft voorrang). Op alle kruisingen komt een verkeersplateau (verhoging). Tussen de kruispunten, op de lange stukken, komen verkeersdrempels. We maken de weg smaller en gebruiken klinkers in plaats van asfalt. Aan de zijkanten komen stroken in een ander kleur. Hierdoor ziet de weg er smaller uit, waardoor men langzamer rijdt. Parkeren op de weg mag.

Kan de politie ook iets doen om de snelheid te handhaven?

Wij verwachten dat mensen snel wennen aan de nieuwe weginrichting. Als de nieuwe weg open is, houden we situatie goed in de gaten. Wij vragen de politie alleen om handhaving als het echt nodig is. We overleggen dat met de wijkagent.

Hoe zien de groene bermen eruit?

Bij de informatiebijeenkomst hebben we schetsen getoond met de bomen en groenstroken. We werken deze stroken uit samen met BUHA. Dan weten we welke plantsoorten, struiken en bomen er komen.

Waarom gebruikt de gemeente grasbetonstenen (open stenen)?

Grasbetonstenen laten water door. Ook zorgen ze voor een groene uitstraling omdat er gras doorheen groeit. Het grote voordeel is dat regenwater sneller de grond in kan stromen. Dat is goed voor het klimaat (minder verdroging) in de buurt.

Is oversteken op iedere plek mogelijk?

Oversteken kan op iedere plek in een woonstraat. Er is ook een voetpad om rustig een wandeling te maken. Het voetpad maken we breed genoeg, zodat het met een rollator, rolstoel of ander middel goed te gebruiken is.

Waar kunnen onze bezoekers parkeren?

Parkeren op de weg is toegestaan. Daarmee zijn er genoeg parkeerplaatsen voor bezoekers. Dit mag aan beide kanten van de weg, als er geen hinder of gevaar wordt veroorzaakt. Het parkeerverbod op de Rekhemseweg vervalt in de nieuwe situatie.
Aan de Lijsterbeslaan en Rekhemseweg gelden bij een wedstrijd van het eerste elftal van De Graafschap bijzondere maatregelen. Dit zal ook in de nieuwe situatie zo zijn. Op verschillende plekken leggen we wel parkeervakken aan, omdat er bijvoorbeeld bij die woningen niet op eigen terrein geparkeerd kan worden.

Worden er in de weg fietsstroken aangelegd?

Nee, in een woonstraat (30 km/u weg) leggen we geen fietsstroken aan. Dit lijkt op de ontwerptekening misschien wel zo. We gebruiken twee kleuren klinkers, om de rijstrook smaller te laten lijken. Weggebruikers gaan hierdoor rustiger rijden.

Wat zijn de plannen voor het weren van landbouwverkeer op de route?

Landbouwverkeer in de wijk is door veel buurtbewoners als ongewenst ervaren. We willen het landbouwverkeer niet uitsluiten, omdat trekkers soms in de buurt moeten zijn voor bijvoorbeeld groenbeheer. Het doorgaand landbouwverkeer vinden we wel ongewenst. In 2024 starten we een onderzoek naar een alternatieve route voor landbouwverkeer. Hiervoor volgt een proef op de Oostelijke Randweg.

Hoe wordt de weg afgesloten tijdens de werkzaamheden?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Aannemers die meedoen in de aanbesteding, komen hiervoor met een plan. Het werk zal in verschillende fases worden uitgevoerd. Voordat de werkzaamheden starten, informeren we bewoners over de uitvoering en omleidingen.

Contact

Heeft u een vraag over dit project? Neem dan contact met ons op via (0314) 377 377 of stuur een e-mail naar vijverbergroute@doetinchem.nl.

Planning

Let op: de planning kan nog wijzigen.

 1. Afgerond: Onderzoeken en ophalen wensen -

  Voordat we kunnen nadenken over een ontwerp, hebben we veel informatie nodig. We laten daarom verschillende onderzoeken uitvoeren:
  > Een deskundige brengt (de kwaliteit van) alle bomen langs deze wegen in kaart.
  > We gaan het hele gebied goed meten, om bijvoorbeeld de verschillende hoogtes en de grenzen van het openbare gebied precies in kaart te brengen.
  > Ook onderzoeken we de flora en fauna, het asfalt en de bodem.

  Daarnaast halen we wensen op bij verschillende partijen zoals omwonenden, bedrijven en experts. Die wensen verwerken we waar mogelijk in het ontwerp. Het ophalen van die wensen doen we door middel van bijvoorbeeld klankbordgroepen, gesprekken en bijeenkomsten.

 2. Afgerond: Vaststellen ontwerp -

  Nadat verschillende partijen hebben kunnen meedenken over het ontwerp, is het ontwerp op 12 december 2023 definitief vastgesteld.

 3. Momenteel bezig: Vergunningprocedure -

  Na het vaststellen van het ontwerp gaat de vergunningprocedure van start. Halverwege 2024 wordt de procedure afgerond.

 4. Momenteel bezig: Aanbesteden -

  Tegelijk met het starten van de vergunningprocedure, gaat de aanbestedingsprocedure van start. Daarmee wordt duidelijk wie de werkzaamheden voor het project Vijverbergroute gaat uitvoeren.

 5. Nog te doen: Voorbereidende werkzaamheden -

  Na de zomer van 2024 verwachten we te kunnen starten met de eerste voorbereidende werkzaamheden. 

 6. Nog te doen: Uitvoering -

  Vanaf het najaar van 2024 kan worden gestart met de herinrichting van de wegen. De verwachte einddatum van de uitvoering is 31 december 2025.

Heeft u gevonden wat u zocht?