De terrasvergunning is bedoeld voor ondernemers van horecabedrijven die een terras bij hun horecabedrijf willen plaatsen of inrichten.

Bent u in het bezit van een exploitatievergunning of een alcoholwetvergunning, dan kunt u een terrasvergunning aanvragen bij de burgemeester. Zie artikel 2:28A van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016. De terrasvoorschriften staan onder bijlagen Nota terrassenbeleid. Ook mag een terras niet in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Onder terras wordt het volgende verstaan: 'Een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt en/of waar rookwaren kunnen worden genuttigd.'

Voor terrassen geldt dagelijks de sluitingstijd van 02.00 uur tot 06.00 uur (artikel 2:29, derde lid Apv).

Aanvraagprocedure

U wilt een terrasvergunning aanvragen? Vul hieronder het aanvraagformulier terrasvergunning in. Onder het kopje bijlagen vindt u de pdf-formulieren die u kunt uitprinten, invullen en opsturen, wanneer het u niet lukt om dit digitaal te regelen.

U kunt direct het aanvraagformulier invullen en versturen: 

DigiD linkAanvraagformulier terrasvergunning

Geldigheidsduur

Een vergunning wordt in principe voor de duur van vijf jaar afgegeven. De vergunning is persoonsgebonden.

Kosten

De leges voor een terrasvergunning zijn € 129,20.

Voor het hebben van een terras op gemeentegrond wordt jaarlijks precariobelasting in rekening gebracht:

Kosten
TerrasTarief
In de gebieden met horecaconcentratie€ 31,95 per m2
In het overige deel van het voetgangersgebied€ 25,10 per m2
Op overige plaatsen€ 19,20 per m2

Documenten

Aanvullende informatie

Voor terrassen geldt dagelijks de sluitingstijd van 02.00 uur tot 06.00 uur (artikel 2:29, derde lid Apv).

Bij het inrichten van het terras moet u aan het volgende denken:

Voor het plaatsen van vaste voorwerpen (of voorwerpen die niet direct verplaatsbaar zijn) op een terras gelden de regels van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In deze wetten is vastgelegd dat het terras moet passen binnen het bestemmingsplan. Ook is er een vergunning nodig voor het aanbrengen van vast meubilair, zoals terrasschermen, parasols en andere overkappingen of objecten die niet direct verplaatsbaar zijn. Met deze regels kunnen ongewenste ontwikkelingen door het gebruik van terrassen worden voorkomen. Meer informatie vindt u op de pagina Omgevingsvergunning, melding en informatieplicht.

Heeft u gevonden wat u zocht?