Voor het verbranden van snoeihout is vaak geen ontheffing nodig. Een melding aan de gemeente is voldoende. De meldingsplicht geldt alleen voor particulieren in het buitengebied. Voor paasvuren en kampvuren (o.a. bij scouting) moet altijd ontheffing worden aangevraagd. Een melding is niet voldoende. Het moet als een evenement worden aangevraagd.

In de maanden oktober tot en met april mag na het doen van een melding snoeihout worden verbrand. Stoken buiten deze periode is niet toegestaan. Er mag ook niet worden verbrand op zon-, erkende feestdagen en gedenkdagen (behalve Pasen). De hoeveelheid te verbranden snoeihout mag niet meer bedragen dan 25 m³.

Er mag alleen gestookt worden als fase 1 is afgegeven door de veiligheidsregio Noord en Oost. Bij fase 1 is het brandgevaar voor de natuur gering. Bij fase 2 geldt er een algeheel stookverbod. Dit stookverbod wordt opgeheven zodra fase 1 weer van kracht is. De veiligheidsregio Noord en Oost beheert de site natuurbrandrisico.nl. De melder controleert op deze site of het verbranden is toegestaan.

Voorwaarden

Er moet worden voldaan aan algemene voorwaarden. Snoeihout mag onder voorschriften worden verbrand. Onder snoeihout verstaan wij: hout afkomstig van landschappelijk onderhoud. Onder landschappelijk onderhoud verstaan wij: onderhoud aan struiken, hagen en bomen die geen onderdeel uitmaken van tuinen.

Het melden kan telefonisch maar ook digitaal

 • Er zijn geen kosten aan verbonden.
 • Twee dagen na melding mag de verbranding plaatsvinden.

Het melden met het formulier is zo ingericht dat u via een keuzemenu kunt zien of het verbranden van snoeihout is toegestaan. Het melden moet gebeuren op werkdagen, tijdens kantooruren, minimaal twee dagen voor de verbranding. 

Logo DigiD

Aanvraagformulier verbranden snoeihout

U kunt bij het invullen van het formulier inloggen met uw DigiD inlogcode. Zo worden er al een aantal gegevens voor u ingevuld in een extra beveiligde omgeving.

Documenten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het verbranden van snoeihout

 • Alleen snoeihout afkomstig van landschappelijk onderhoud mag verbrand worden.
 • Is de brandstapel kleiner dan 10 m³? Dan moet er een afstand van 25 meter zijn tussen het vuur en brandbare objecten (gebouwen). Van heide en bos moet een afstand van 50 meter zijn.
 • Is de brandstapel groter dan 10 m³? Dan moet er een afstand van 50 meter zijn tussen het vuur en brandbare objecten (gebouwen). Van heide en bos moet er een afstand van 100 meter zijn.
 • De brandstapel bevat maximaal 25 m³ snoeihout.
 • Verbranden van snoeihout vindt plaats op een onbrandbare ondergrond.
 • Verbrandingsresten worden maximaal twee dagen na de verbranding geheel verwijderd.
 • Verbranding vindt plaats tussen zonsopgang en zonsondergang. Dit geldt niet voor een paasvuur.
 • Verbranding vindt niet plaats bij een windsnelheid boven de vijf Beaufort.
 • Verbranding vindt niet plaats bij ongunstige weersomstandigheden, zoals regen en mist.
 • Verbranding vindt niet plaats in de maanden mei tot en met september.
 • Verbranding vindt niet plaats op zon- en feestdagen. Dit geldt niet voor het Paasfeest.
 • U meldt, tijdens werkdagen, minimaal twee dagen van tevoren wanneer u wilt stoken.
 • U kunt het tijdens kantooruren telefonisch melden, telefoonnummer (0314) 377 377 of digitaal melden met het aanvraagformulier.
 • Minimaal één uur van tevoren kijkt u op de website natuurbrandrisico.nl of u kunt stoken.
 • Verbranding vindt niet plaats bij fase 2 (afgegeven door het VNOG).
 • Buurtbewoners en het verkeer mogen geen overlast ondervinden.
 • Het snoeihout moet uitwendig droog zijn.
 • Als er verbrand wordt is er toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder of door de melder.
 • Er mogen geen vloeibare brandstoffen worden gebruikt om het snoeihout aan te steken.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voldoet u niet aan de voorwaarden die zijn gesteld voor het verbranden van snoeihout dan moet u uw snoeiafval afvoeren of hergebruiken. Als u niet voldoet aan de voorwaarden en u gaat toch verbranden, bent u in overtreding.

Aanvullende informatie

Controleer voorafgaand aan de verbranding of er geen vogels of andere dieren in de brandstapel verblijven/nestelen. Om dit te voorkomen is het verstandig de brandstapel kort voor de verbranding te plaatsen.
Als de verbranding voor een langere tijd uitgesteld wordt, is het verstandig het hout tijdig te bedekken, op te ruimen of te verplaatsen.

Hebt u gevonden wat u zocht?