Onroerendezaakbelasting is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Onroerende zaken zijn te onderscheiden in woningen en niet-woningen. Voorbeelden van niet-woningen zijn bedrijfspanden zoals winkels en kantoren, maar ook scholen en percelen grond. Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak of gebruiker van een niet-woning, dan krijgt u een aanslag onroerendezaakbelasting.

Eigenarenbelasting

De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar of zakelijk gerechtigde is van een onroerende zaak. Voorbeelden van een zakelijk recht zijn erfpacht, vruchtgebruik of het recht van gebruik en bewoning.
Ook als een woning of een niet-woning nog in aanbouw is, wordt een aanslag opgelegd. Verkoopt u uw onroerende zaak na 1 januari, dan moet u toch voor het hele jaar betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris meestal de eigenarenbelasting tussen koper en verkoper.

Gebruikersbelasting

De gebruikersbelasting wordt alleen opgelegd aan gebruikers van niet-woningen. De gebruikersbelasting voor woningen is per 1 januari 2006 afgeschaft.
De situatie op 1 januari is bepalend. Als u het gebruik na 1 januari beëindigt, dan moet u toch voor het hele jaar betalen.
Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een niet-woning, dan ontvangt u beide aanslagen.

Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)

De gemeente is verplicht de onroerende zaken te taxeren en de waarde te beschikken (de zogenaamde WOZ-beschikking). Lees meer over de Wet WOZ.

Tarieven

Tarieven OZB 
Het tarief voor :% (geldig 2024)
eigenaren van woningen0,0958 %
eigenaren van niet-woningen0,2888 %
gebruikers van niet-woningen0,2610 %

Onderstaande rekenvoorbeelden gelden voor het jaar 2024.

Van een woning:Waarde
Rekenvoorbeeld voor 2024
De vastgestelde WOZ-waarde van een woning is€ 200.000,-
De eigenarenbelasting is 0,0958 % van € 200.000,-€ 191,60
Voor een woning wordt geen gebruikersbelasting betaald.--
Van een niet-woning:Waarde
Rekenvoorbeeld voor 2024
De vastgestelde WOZ-waarde van een niet-woning is€ 2.000.000,-
De eigenarenbelasting is 0,02888 % van € 2.000.000,-€ 5.776,-
De gebruikersbelasting is 0,2610 % van € 2.000.000,-€ 5.220,-

Lokale regelgeving

Meer informatie vindt u in de Verordening onroerendezaakbelastingen 2024.

Heeft u gevonden wat u zocht?