Het binnen stoken van hout wordt door veel mensen gezien als gezellig. Maar hout stoken is ook ongezond: voor uzelf, voor uw gezin en voor uw buren. De verbranding van hout zorgt voor rookgassen en stof. Deze stoffen blijven voor een groot deel in huis hangen of gaan buiten via ventilatieroosters bij buren naar binnen. Stookt u hout? Dan bent u verantwoordelijk voor het afvoeren van de rookgassen die vrijkomen zonder dat hier veel overlast door ontstaat. Kijk op atlasleefomgeving.nl/stookwijzer(externe link), hier krijgt u advies op basis van uw postcode.

Klachten over het stoken

U stookt en krijgt een klacht van een buurtbewoner, wat moet u doen? Als goede buur is het verstandig het gesprek aan te gaan en te kijken welke mogelijkheden er zijn de overlast op te lossen. Steekt u de kachel altijd goed aan? Zijn er andere manieren om rookontwikkeling tegen te gaan? Het is belangrijk om hierover informatie te lezen:

Handhaving

Handhaving op het gebied van hout stoken is lastig. Er zijn geen landelijke regels of wetten om als gemeente goed te kunnen optreden tegen de overlast van houtstook. Zolang nieuw landelijk beleid uitblijft, kan gemeente Doetinchem niet handhavend optreden.

Overlast van houtstook

Heeft u last van houtstook in uw buurt? U heeft twee mogelijkheden om de overlastsituatie op te lossen:

  • U gaat in gesprek met de stoker, of
  • U meldt het bij de gemeente en doet een beroep op de bestaande wet- en regelgeving. Melden heeft alleen nut als de (geur)overlast in de woning zo ernstig is dat gemeentelijke toezichthouders op eenvoudige wijze de klacht kunnen zien of ruiken.

Juist omdat handhaven op het gebied van het stoken van hout lastig is, adviseren we u altijd eerst zelf in gesprek te gaan met de stoker. Een goed gesprek kan genoeg zijn om de overlast te beëindigen of tot een minimum te beperken.

Tips voor het stoken van hout

Stook niet als het windstil of mistig is

Bij die weersomstandigheden blijft de rook in de tuin en in de omgeving hangen. Dat kan geur- en gezondheidsoverlast voor uw buren veroorzaken. Check daarom de stookwijzer voor u gaat stoken en zie of de weersomstandigheden goed zijn. Via de website van het RIVM kunt u ook alle actuele stookalerts in Nederland checken.

Stook droog hout

Zorg ervoor dat het hout droog is, met een vochtpercentage van maximaal 20%. Hiervoor kunt u een houtvochtmeter gebruiken. Het stoken van vochtig hout zorgt namelijk voor een onvolledige verbranding. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor uzelf, uw omgeving én voor uw kachel en rookkanaal.

Gebruik alleen ongeverfd en onbehandeld hout

Bij het stoken van behandeld of geverfd hout kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Let op als u een zogenaamde ‘allesbrander’ hebt. U kunt daarin geen behandeld of geverfd hout en afval als plastic verbranden. Dat is erg ongezond voor uzelf en uw omgeving.

Steek het hout van bovenaf aan met aanmaakblokjes of aanmaakhoutjes

Dan verbrandt het haardhout beter tijdens het aanmaken van het vuur. Een goede methode voor het aansteken is de Zwitserse methode. Over deze methode kunt u veel informatie en filmpjes op internet vinden. Gebruik geen papier of karton om vuur aan te maken. Zo voorkomt u veel rook, en beperkt u de kans op overlast.

Controleer of u goed stookt

Ziet u gele, gelijkmatige vlammen en komt er bijna geen rook uit de schoorsteen? Dan stookt u goed. Zijn de vlammen oranje en komt er donkere rook uit de schoorsteen? Dan is de verbranding niet voldoende. Zorg dan voor genoeg luchtaanvoer.

Ventileer uw huis tijdens het stoken

Zo trekt het vuur voldoende zuurstof aan en wordt de trek in de schoorsteen niet belemmerd.

Zorg voor een goed rookkanaal

Een goed rookkanaal voldoet aan de bouwregelgeving (verloop van het rookkanaal en uitmonding in de nok van het dak). Laat uw kachel daarnaast minstens één keer per jaar vegen door een erkend vakman. Dan is er minder risico op een schoorsteenbrand.

Snoeihout verbranden

Wilt u buiten snoeihout verbranden? Lees dan de informatie op de pagina snoeihout verbranden.

Heeft u gevonden wat u zocht?