Beleid voorheen structuurvisies

Bij de vaststelling van de omgevingsvisie op 30 november 2023 zijn een aantal oudere structuurvisies aangemerkt als beleid. Bij Gebiedsgericht beleid gaat het over dit beleid:

  • Gebiedsvisie Bethlehem
  • Land van Wehl

U kunt dit beleid in pfd-vorm opvragen bij het Loket bouwen en wonen via bouwen&wonen@doetinchem.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?