Gaat u een evenement organiseren? En twijfelt u of u voor uw evenement een vergunning nodig hebt? Bijvoorbeeld voor een optocht, rommelmarkt, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg?

Bekijk met het vergunningcheck formulier of u een vergunning nodig hebt:

Formulier vergunningcheck

Hebt u een vergunning nodig?

Voor het digitaal aanvragen van een vergunning, hebt u de volgende documenten nodig:

  1. een situatietekening op schaal. Hierop moeten het evenemententerrein, eventuele parkeergelegenheid en alle te plaatsen objecten (zoals tenten, podia, verkeersmaatregelen e.d.) worden weergegeven. Lees meer bij het kopje 'evenemententerreinen'
  2. veiligheidsplan
  3. draaiboek
  4. verkeersplan (bij wegafsluiting)
  5. formulier brandveilig gebruik (bij meer dan 150 bezoekers)

Hebt u hulp nodig bij het maken van deze documenten? Voorbeelddocumenten staan onder aan de pagina bij "bijlagen". Sla deze documenten op op uw computer, zodat u deze eenvoudig kunt toevoegen bij het invullen van de digitale aanvraag.

Evenemententerreinen

De gemeente Doetinchem heeft een aantal terreinen als geschikt voor evenementen aangemerkt. Bij het aanvragen van de vergunning hebt u een situatietekening van het betreffende terrein nodig. Om u hiermee op weg te helpen, ontwikkelen wij momenteel digitale situatietekeningen van aangewezen evenemententerreinen. Onder het uitklapveld Bijlagen vindt u een situatieschets van het Simonsplein. De tekeningen zijn te gebruiken voor de aanvraag. De organisator is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van een actuele klikmeldingslijst van het gewenste terrein als u iets in de grond wilt bevestigen. Deze kunt u aanvragen bij het kadaster(externe link).

Simonsplein

Het Simonsplein is geschikt voor diverse evenementen alsook voor het innemen van een tijdelijke standplaats. Stroomaansluiting (inclusief krachtstroom) is aanwezig en aansluiting riolering is mogelijk.

Algemene kenmerken van het Simonsplein zijn: verhard, beklinkerd terrein en midden in de binnenstad. De Catharinakerk staat in het midden. Eromheen bevinden zich diverse horecabedrijven met terrassen.

Het aantal bezoekers is variabel:

  • Het plein zonder terrassen (zie winterkaart) is ongeveer 1100 m². Dan kunnen er ongeveer 2240 bezoekers op het plein staan.
  • Het terrein met terrassen (zie zomerkaart) is ongeveer 790 m² en er kunnen ongeveer 1800 bezoekers staan. Het weghalen van terrassen is voor sommige evenementen bespreekbaar.

Voordat het terrein in gebruik wordt genomen, vindt inspectie plaats in bijzijn van de wijkbeheerder.
De activiteiten/evenementen op dit plein zijn altijd vergunningplichtig.

Situatieschetsen van het evenemententerrein Simonsplein (zomerkaart en winterkaart), vindt u onder 'bijlagen' onderaan deze pagina.

Aanvragen vergunning

Voor een groot evenement moet de aanvraag minimaal drie maanden van tevoren worden ingestuurd.
Een vergunning voor overige evenementen moet minimaal zes weken van tevoren worden aangevraagd.

Twijfelt u of het evenement groot is? Neem dan contact op met team vergunningverlening.

Let op:
Staan alle bijlagen klaar op uw computer, dan kunt u de aanvraag starten.
Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven. 

Logo eHerkenning
Logo DigiD

Aanvragen evenementenvergunning

Alcohol

Als u tijdens een evenement alcoholhoudende drank verkoopt, dan hebt u een ontheffing van de Alcoholwet nodig.
Het aanvraagformulier ontheffing art. 35 Alcoholwet (pdf) staat onder de bijlagen. Voor het verlenen van een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank wordt een legesbedrag van € 48,60 in rekening gebracht.

Behandeltermijn

Bij grote evenementen krijgen de organisatoren een uitnodiging voor een overleg om de aanvraag te bespreken. Het streven is om de overige aanvragers binnen vijf weken een reactie te sturen, dan wel de vergunning te verlenen.

Goed om te weten

De gemeente heeft geen mogelijkheden voor de levering van materialen voor de organisatie van evenementen. U moet dus zelf zorgen voor dranghekken, wegomleidingen, toiletvoorzieningen etc.

Vrijwilligers nodig bij het evenement?

Bekijk de pagina Vrijwilligerswerk verzekeren

Wat kost het?

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een vergunning of een ontheffing, brengt de gemeente kosten in rekening.

Soort evenementPrijs
Kosten vergunningaanvraag evenement
Groot evenement€ 248,90
Middelgroot evenement,€ 83,00
Klein evenement€ 42,65

De tarieven staan in de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022(externe link).

Hebt u gevonden wat u zocht?