Een kind dat niet binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren wordt, kan worden erkend. Hiermee wordt het vaderschap of meemoederschap officieel vastgelegd. Dit kan alleen met schriftelijke toestemming van de moeder. Voor de erkenning moet u een afspraak maken.

Afspraak maken erkenning kind

Er zijn 3 momenten waarop u kunt erkennen:

 • Tijdens de zwangerschap
 • Bij de geboorteaangifte
 • Na de geboorteaangifte

U kunt de erkenning het beste tijdens de zwangerschap regelen. Dit heet een "erkenning ongeboren vrucht". Erkenning tijdens de zwangerschap heeft als voordeel dat het kind bij de geboorte meteen twee ouders heeft. Ook als er voor de geboorteaangifte iets gebeurt met de persoon die het kind heeft erkend. Ook kunt u dan de achternaam van het kind al laten vastleggen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor erkenning volgens Nederlands recht:

 • De erkenner is minimaal 16 jaar oud.
 • De erkenner is geen familie in de opgaande en neerdalende lijn en geen broer of zus.
 • Moeder moet toestemming geven voor erkenning van een kind onder de 16 jaar.
 • Kind van 12 jaar of ouder moet zelf toestemming geven.
 • Het kind mag niet (juridisch) al twee ouders hebben. Voorbeeld: moeder is (nog) getrouwd met iemand anders dan de erkenner.
 • Staat moeder of erkenner onder curatele? Dan is toestemming van de kantonrechter nodig.

Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunnen er andere regels gelden. Maak voor meer informatie een afspraak voor advies.

Naam van het kind

Informatie over naamskeuze vindt u op de pagina Achternaam kind kiezen.

Gehuwde vrouwelijke partners/vrouwelijke partners met een geregistreerd partnerschap

Meemoederschap ontstaat automatisch als het kind is verwekt door kunstmatige donorbevruchting van een anonieme donor. U moet dan wel een verklaring juridisch ouderschap overleggen bij de geboorteaangifte. Deze verklaring moet zijn afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. U kunt de verklaring juridisch ouderschap digitaal opvragen op de website van Stichting donorgegevens.
Heeft u geen verklaring juridisch ouderschap? Dan kan de meemoeder het kind of de ongeboren vrucht erkennen.

Ongehuwde vrouwelijke partners

Een vrouw kan het kind van de moeder erkennen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij elke andere erkenning.

Wat moet ik meenemen?

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • Schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet meekomt. Deze schriftelijke toestemming kunt u vinden onder het kopje aanvullende informatie. Wilt u tegelijk met de erkenning de achternaamskeuze doen? De moeder moet persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit persoonlijke bezoek geldt alleen voor het eerste kind uit de relatie.
 • Erkenning van het ongeboren kind is gratis.

Automatisch gezag bij erkenning

Ouders hebben na erkenning (sinds 1 januari 2023) automatisch samen het ouderlijk gezag. Wij noemen dat gezag "van rechtswege".

Ouders willen geen gezamenlijk gezag

 • Ze kunnen dan samen verklaren dat moeder alleen het gezag uitoefent. Kom hiervoor allebei persoonlijk op het stadhuis.
 • Dit wordt vermeld in de erkenningsakte en geboorteakte.
 • Gezamenlijk gezag aanvragen is later wel mogelijk via www.rechtspraak.nl.

De rechter heeft vervangende toestemming gegeven voor erkenning

 • In dit geval heeft moeder geen toestemming gegeven voor de erkenning. De rechter staat de erkenning toe maar er ontstaat geen ouderlijk gezag voor de erkenner.

Kijk voor meer informatie en meer uitzonderingen op de website van de rijksoverheid.nl. Op rijksoverheid.nl leest u ook welke situatie op u van toepassing is.

Goed om te weten

Wat zijn de gevolgen van erkenning?

 • De man die het kind erkent, wordt juridisch gezien de vader. Hij hoeft niet de biologische vader te zijn.
 • De vrouw die het kind erkent, wordt juridisch gezien de meemoeder.
 • De erkenning heeft gevolgen voor het erfrecht tussen erkenner en kind. Ook heeft de erkenner dan een onderhoudsplicht en een zorg- en opvoedingsplicht.

Nationaliteit

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of woont u niet in Nederland? Neem dan contact op met het team publiekszaken van gemeente Doetinchem.

Aanvullende informatie

Wilt u dat uw kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet u persoonlijk langskomen voor de naamskeuze. Dit hoeft niet wanneer u samen al meerdere kinderen hebt. Wel is er dan schriftelijke toestemming van de moeder nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?