In Nederland is het mogelijk de geslachtsnaam van uw kind te kiezen. Dit noemen we naamskeuze.

Naamskeuze algemeen

 • Naamskeuze geldt voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit.
 • Voor naamskeuze moeten beide ouders persoonlijk verschijnen.
 • Naamskeuze kan in elke gemeente in Nederland.

Naamskeuze kunt u het beste regelen tijdens de zwangerschap! U kunt bij uw eerste kind kiezen voor de geslachtsnaam van de vader (of duomoeder),  moeder of van beide ouders. Worden er daarna meer kinderen geboren (binnen dezelfde relatie), dan hebben deze dezelfde geslachtsnaam als de eerstgeborene.

Als u geen naamskeuze doet voor de geboorte, krijgt het kind:

 • als u getrouwd/geregistreerd partner bent, automatisch de achternaam van de vader (duomoeder, zie voorwaarden onder de kop Ouders van gelijk geslacht).
 • als u niet getrouwd/geregistreerd partner bent, automatisch de naam van de moeder.

Naamskeuze als u getrouwd of geregistreerd partner bent

Het eerste kind dat in dat huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, krijgt de geslachtsnaam van de vader. Maar de vader en moeder kunnen er vóór de geboorte, of uiterlijk bij de aangifte van de geboorte, ervoor kiezen dat het kind de geslachtsnaam van de moeder of de geslachtsnaam van beide ouders krijgt. Elk volgend kind uit het huwelijk krijgt dezelfde geslachtsnaam als het eerste kind.

Ouders van gelijk geslacht

Er is een donorverklaring

Is het kind geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen twee ouders van gelijk geslacht, en is er een donorverklaring overgelegd, dan geldt: Wordt er geen naamskeuze gedaan, dan krijgt het kind de geslachtsnaam van de duomoeder. U kunt naamskeuze doen voor:

 • De geslachtsnaam van de moeder uit wie het kind is geboren. Of;
 • De geslachtsnaam van beide ouders.

Er is geen donorverklaring

Is het kind geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen twee ouders van gelijk geslacht, en is er geen donorverklaring overgelegd, dan geldt: Wordt er geen naamskeuze gedaan, dan krijgt het kind de geslachtsnaam van de vrouw uit wie het kind is geboren. U kunt naamskeuze doen voor:

 • ​​​​​​De geslachtsnaam van de echtgenote/geregistreerd partner. Of;
 • De geslachtsnaam van beide ouders.

Naamskeuze als u niet getrouwd of geen geregistreerd partner bent

Het kind krijgt de geslachtsnaam van de moeder. Wordt het kind erkend, dan kunt u bij het eerste kind kiezen voor de geslachtsnaam van de vader of duomoeder of voor de geslachtnaam van beide ouders. Elk volgend kind in die relatie krijgt bij de erkenning dezelfde geslachtsnaam als het eerste kind. Lees meer over erkenning op de pagina erkenning van kind.

Let op: Als er naamskeuze wordt gedaan voor een eerste kind, moeten beide ouders persoonlijk langskomen. Het is dus verstandig tijdens de zwangerschap de akte te laten opmaken.

Geboorte buitenland

Wordt uw kind in het buitenland geboren en krijgt u daar niet de mogelijkheid van naamskeuze? U kunt onder bepaalde omstandigheden in Nederland binnen twee jaar na geboorte van het kind een naamskeuze doen. Er wordt een akte van naamskeuze opgemaakt. Hierbij zijn de vader én moeder aanwezig!

Woont u in Duitsland

Let op! Woont u in Duitsland en doet u daar de erkenning van een ongeboren vrucht, dan krijgt het kind bij geboorte in Nederland de geslachtsnaam van de moeder. Er wordt in Duitsland bij de erkenning géén naamskeuze gedaan. Wij adviseren u de erkenning in Nederland te doen, dan doet u bij de erkenning ook de naamskeuze. Vraag meer informatie wat u daarvoor nodig heeft.

Andere nationaliteit

Als één of beide ouders een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse, dan gelden er andere regels. Deze verschillen per nationaliteit. Voor meer informatie kunt u terecht bij gemeente Doetinchem, (0314) 377 377.

Kiezen voor de geslachtsnaam van beide ouders

Dit is mogelijk sinds 1 januari 2024. Deze keuze kan alleen bij uw eerste kind en geldt voor alle volgende kinderen uit dezelfde ouders.

Een voorbeeld van de mogelijkheden van naamskeuze

Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:
1. de Vries
2. Jansen
3. de Vries Jansen
4. Jansen de Vries

Geslachtsnaam kinderen geboren voor 1 januari 2024

Tot 1 januari 2025 heeft u de mogelijkheid uw kinderen alsnog de geslachtsnaam van beide ouders te geven. Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • Uw oudste kind is geboren na 1 januari 2016.
 • U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.

Let op! Heeft uw kind een paspoort of identiteitskaart? Na de naamskeuze is deze direct ongeldig en moet u deze inleveren.

Wilt u uw kinderen de geslachtsnaam van beide ouders geven? Bel naar gemeente Doetinchem om een afspraak te maken, het telefoonnummer is (0314) 377 377.

Kosten

Voor het wijzigen van de geslachtsnaam van uw kind(eren) naar de naam van beide ouders betaalt u kosten. De kosten voor de wijziging van de naam van het eerste kind zijn € 75,-, voor elk volgende kind van dezelfde ouders € 50,-. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/achternaam-kind-kiezen(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?