U krijgt een maatwerkvoorziening van de gemeente Doetinchem. Bijvoorbeeld ondersteuning thuis schoon huis of een scootmobiel. Een deel van de kosten hiervoor betaalt u zelf. We noemen dit een eigen bijdrage. In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staat dat de gemeente dit van u mag vragen. Op deze webpagina leest u meer informatie over de eigen bijdrage.

Voor welke maatwerkvoorzieningen geldt een eigen bijdrage?

De eigen bijdrage geldt voor alle maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo, behalve voor rolstoelen en ZOOV op maat. Heeft u een vervoersvoorziening voor langer dan 1 jaar? Dan betaald u een eigen bijdrage van € 60,- per jaar. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan betalen uw ouders en/of verzorgers alleen een eigen bijdrage voor de woningaanpassing. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Abonnementstarief

Vanaf 2020 is de eigen bijdrage veranderd voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We kijken niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo en er geldt een standaard abonnementstarief. Iedereen betaalt maximaal € 20,60 per maand. Opvang en beschermd wonen vallen niet onder het abonnementstarief. Normaal moet men dit maandelijks betalen, maar het kan voorkomen dat door vertraging bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) het langer duurt voor u de eerste factuur ontvangt. Dit betreft dan mogelijk een stapelfactuur van meerdere maandbedragen. Wij adviseren u geld opzij te zetten voor deze stapelfactuur. Eventueel biedt het CAK ook de mogelijkheid van een betalingsregeling. Met vragen over uw eigen situatie kunt u terecht bij de helpdesk van het CAK (0800 – 1925).

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 67 jaar (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 20,60 per maand.

Kunt u de eigen bijdrage niet betalen?

Gemeente Doetinchem vindt dat zorg, hulp en ondersteuning voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht de hoogte van iemands inkomen of het eigen vermogen. Is het betalen van de eigen bijdrage voor u een probleem? Misschien zijn de volgende mogelijkheden voor u een oplossing:

Garant Verzorgd Verzekering

U kunt de eigen bijdrage Wmo en andere medische kosten verzekeren via Garant Verzorgd. Dit is een collectieve zorgverzekering van de gemeente Doetinchem en zorgverzekeraar Menzis. Bent u nu ook verzekerd via Menzis? Dan kunt u gedurende het hele jaar overstappen op Garant Verzorgd. Heeft u nu een andere zorgverzekering? Dan kan dit voor het begin van elk nieuw jaar.

Via Garant Verzorgd krijgt u een vergoeding tot maximaal € 300,- per kalenderjaar voor de eigen bijdrage Wmo. Een extra voordeel van Garant Verzorgd is dat u zich ook kunt verzekeren voor het eigen risico. Heeft u een laag inkomen? Dan betaalt de gemeente Doetinchem mee aan de premie van Garant Verzorgd. Heeft u een hoger inkomen en maakt u veel medische kosten? Dan kunt u wel deelnemen, maar betaalt u de premie zelf.

Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage

In bijzondere gevallen kan de gemeente een oplossing bieden in de vorm van een maatwerkvoorziening vanuit de bijzondere bijstand. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u navragen bij de consulent bijzondere regelingen bij de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?