Wonen, eten en drinken, kleding, het zijn uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u te maken met bijzondere kosten, zoals de kosten voor bewindvoering of een maaltijdvoorziening. Als u die niet zelf kunt betalen, kan de gemeente u misschien ondersteunen met bijzondere bijstand.
Bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. Wat noodzakelijke kosten zijn, is voor iedereen verschillend. Er wordt naar uw persoonlijke situatie gekeken. U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen als dit de beste oplossing is voor uw situatie.

Denkt u dat u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, dan kunt u het formulier invullen

Let op: Zet uw verplichte bijlagen vast klaar op de computer. Bij tabblad 'Wat moet ik doen' staat welke bijlagen u klaar moet zetten.

DigiDAanvraag bijzondere bijstand

eHerkenningAanvraag bijzondere bijstand

Financiële problemen?

Bij financiële problemen neemt u contact op met de buurtcoach. Samen kijkt u naar de mogelijkheden. De buurtcoach verwijst u indien noodzakelijk door naar het Bureau voor financiële ondersteuning.

Voor welke kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

Er bestaat geen standaard overzicht van bijzondere kosten waarvoor de gemeente bijzondere bijstand kan geven. Het gaat namelijk om kosten die in úw situatie noodzakelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn de kosten van bewindvoering of maaltijdvoorziening. Maar het kunnen ook de griffiekosten bij de rechtbank zijn. Of de eigen bijdrage die u betaalt bij een advocaat.

Op dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur is er een snelbalie

U kunt zonder afspraak naar de snelbalie voor:

 • Een aanvraag bijzondere bijstand. Het gaat dan om bijzondere bijstand voor de volgende kosten:
  • rechtsbijstand (advocaatkosten)
  • garantVerzorgd
  • leges voor verlenging van uw verblijfsvergunning
 • Het inleveren van gegevens voor overige aanvragen.

Bij de snelbalie nemen wij direct uw aanvraag in. Wanneer u voldoende gegevens heeft meegenomen hoort u meteen of u bijzondere bijstand krijgt. Heeft u niet voldoende gegevens meegenomen? Dan hoort u wat u nog moet inleveren. De snelbalie voor de bijzondere bijstand vindt u in het stadhuis. U kunt zich melden bij de receptie.

Welke gegevens neemt u mee naar de snelbalie?

Onder de kop 'Wat moet ik doen' staat wat u moet meenemen naar de snelbalie.

De bijzondere bijstand wordt niet zomaar verstrekt

Alleen als het de beste oplossing is binnen uw situatie, wordt de bijzondere bijstand verstrekt. De buurtcoach zoekt samen met u naar het beste antwoord op uw financiële hulpvraag. Eerst zoekt u samen naar mogelijkheden waarvoor geen kosten gemaakt hoeven te worden. Zijn er mogelijkheden bij u zelf, uw sociale netwerk of voorliggende voorzieningen? Moet u bijvoorbeeld echt gebruikmaken van een bewindvoerder? Of kan de gemeente de financiële zaken samen met u oppakken?

Soms is de bijzondere bijstand een lening

Kosten voor duurzame gebruiksgoederen komen niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. Denk bijvoorbeeld aan een wasmachine of koelkast. U moet zelf geld opzij zetten om deze goederen te kunnen kopen. Heeft u dat niet gedaan of heeft u daarvoor het geld niet? Dan kunt u geld lenen bij een bank (zoals de Kredietbank Nederland). Als dit niet lukt en er zijn bijzondere omstandigheden waarom u geen geld opzij heeft kunnen zetten, dan zijn er soms mogelijkheden via de bijzondere bijstand. U krijgt dan een lening vanuit de bijzondere bijstand. U moet dit bedrag wel weer terugbetalen.

Kijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand. Mensen denken vaak dat bijzondere bijstand alleen voor inwoners met een bijstandsuitkering is. Dat is niet zo. Bijzondere bijstand is er voor alle inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Dat kunnen dus ook inkomsten zijn uit werk of AOW. Onder vermogen verstaan wij niet alleen spaargeld, maar ook levensverzekeringen en bijvoorbeeld een auto. Heeft u een hoger inkomen? Dan wordt gekeken wat u zelf kunt betalen.

Voorwaarden bijzondere bijstand

 • Noodzaak: Zijn de kosten die u maakt onvermijdelijk en dus noodzakelijk? De gemeente toetst dit. In sommige situaties vraagt de gemeente eerst een medisch advies aan.
 • Datum indienen aanvraag: U moet de aanvraag altijd indienen vóórdat u de kosten maakt.
  We maken hierop twee uitzonderingen; bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en advocaatkosten. De aanvraag bijzondere bijstand voor deze kosten moet u binnen 1 maand indienen. Hierbij gaan we voor de kosten van bewindvoering uit van de datum van de beschikking van de rechtbank. Bij de advocaatkosten van de datum van de factuur van de advocaat.
 • Leeftijd: Bijzondere bijstand is voor inwoners vanaf 18 jaar. Maar bent u tussen de 18 en 21? Dan moet u eerst vragen of uw ouder(s) u kunnen helpen. Lukt dit niet? Dan is bijzondere bijstand misschien mogelijk.
 • Voorliggende voorzieningen: Bijzondere bijstand wordt in bijzondere gevallen verstrekt. Wanneer er een voorliggende voorziening is om uw probleem op te lossen, gaat die voorziening voor. Dit betekent dat we eerst kijken of er een andere manier is om u te helpen.

Meer weten of aanvragen?

Heeft u een financiële hulpvraag? Omdat u bijvoorbeeld binnenkort kosten moet maken die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u hiervoor naar de gemeente. U kunt zich melden bij de gemeente, Laborijn of bij het Buurtplein in uw wijk of dorp. Ook kunt u bellen naar (0314) 377 377. U wordt dan doorverbonden met één van de medewerkers. Samen met u wordt gezocht naar oplossingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een consulent financiële ondersteuning van de gemeente. De consulenten hebben dagelijks een telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en 10.30 uur.

Wat moet ik doen?

U ontvangt een bijstandsuitkering dan zijn de volgende bijlagen verplicht:

 • kopie afschriften van alle bankrekeningen in de afgelopen 3 maanden
 • kopie van de laatste loonspecificatie en/of uitkeringsspecificatie. Om te beoordelen of u recht heeft op bijzondere bijstand heeft de gemeente alleen de inkomsten over deze 3 maanden nodig. Alle uitgaven die op het bankafschrift staan kunt u doorhalen. Dit heeft de gemeente niet nodig voor de beoordeling van de aanvraag.

U ontvangt geen bijstandsuitkering dan zijn de volgende bijlagen verplicht:

 • kopie identiteitsbewijs
 • kopie afschriften van alle bankrekeningen in de afgelopen 3 maanden. Om te beoordelen of u recht heeft op bijzondere bijstand heeft de gemeente alleen de inkomsten over deze 3 maanden nodig. Alle uitgaven die op het bankafschrift staan kunt u doorhalen. Dit heeft de gemeente niet nodig voor de beoordeling van de aanvraag.
 • kopie polis zorgverzekering
 • kopie polis inboedelverzekering

Overige bewijsstukken, indien op uw situatie van toepassing

 • kopie kostenvergoeding van andere instantie
 • kopie scheidings-/alimentatiebeschikking
 • kopie huurcontract
 • kopie bewijs van betaling van kamerhuur/kostgeld
 • kopie jaaropgave betaalde rente & aflossing en restschuld hypotheek
 • kopie beschikking belastingdienst huurtoeslag
 • kopie beschikking belastingdienst zorgtoeslag
 • kopie beschikking belastingdienst (voorlopige) teruggaaf
 • kopie loonspecificatie
 • kopie uitkeringsspecificatie
 • kopie eigendomspapieren onroerende zaken
 • kopie eigendomsbewijzen waardepapieren
 • kopie kentekenbewijs auto/motor
 • kopie registratiebewijs caravan/boot
 • kopie bewijs nog te ontvangen inkomsten/vermogen
 • kopie overzicht en bewijzen van schulden
 • kopie beschikking rechtbank

Wet en Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?